Glimt af Johan Borghälls pædagogik

af Peter Høeg | | 12. september 2019

 

Jeg har tidligere her på Kontemplations blog omtalt Johan Borghälls netop udkomne bog ’At bryde isen’.

I ovenstående video kan man nu høre Johan fortælle om hvad der kan ske med samhørigheden og nærværet når voksne leger. Og måske kan man i den korte film ane suset og vingefanget.

Skal man prøve helt kort at beskrive denne pædagogik, er der fem vendinger som melder sig:

· At undervisningen er kreativt frisættende

· At den fremstår som en sammenhængende fortælling

· At den etablerer et rum der er fri af vurderinger

· At der undervises i både at danse ind i og ud af sproget

· At pædagogikken udvikler flere underviserroller

 

Den kreative frihed:
Frihed er at opdage og bryde vaner der hæmmer og begrænser os unødigt. Med udgangspunkt i kroppen og sanserne, i instinkternes naturlige kreativitet og visdom, åbner Johans pædagogik til en frihed i udtrykket og den menneskelige kontakt som vi vel er født med mulighed for, men skal have hjælp til at udfolde.

Undervisningen som sammenhængende fortælling:
I denne måde at formidle på fremkaldes historien i undervisningen.
Ikke nødvendigvis en historie der kan gengives med ord, snarere som en oplevelse af pædagogisk helhed. Undervisningen demonstrerer hvordan man kan skabe og gennemføre temaer på en måde så de fysiske improvisationer, de personlige overvejelser man opfordres til, gruppeprocesserne og de teoretiske rammer som introduceres, ender med at danne én sammenhængende helhed.

Frihed fra vurderinger:
’Bevægelseskommunikation’ og ’kreativ idræt’ som denne måde at arbejde på kaldes, undgår konkurrence og sammenligninger og er varsom med vurderinger. Den spontane oplevelse af frihed der er i disse træningssammenhænge, skyldes ikke mindst forståelsen af at langt de fleste af vores sammenligninger og vurderinger er destruktive og slører vores individuelle særlighed.

At danse med sproget:
I sprogets bygningsværk er Johan både en mester og en udbryderkonge. Han elsker sproget, elsker digte, romaner, beskrivelser og teorier. Og samtidigt har han gennemskuet sproget, han véd hvor dræbende kedsommeligt kropsløs sproglighed kan være. Derfor er hans undervisningsform – og ’At bryde isen’ – fuld af viden om hvordan man kortslutter sproget og går direkte til kroppen.

De mange roller:
Denne formidling opfordrer til at underviseren leger med roller. Det meste af tiden er Johan selv komplet uakademisk, snart legebarn, snart danser, snart musiker, improvisator, provokatør, maitre de plaisir, grænseoverskrider og storflirter. For så pludselig, uden varsel, når der er brug for struktureret forståelse, at optræde i rollen som universitetslektor.
At denne rollesmidighed kan læres, er én af hans kongstanker.

Helst skal man selvfølgelig opleve Johan live. Det har man nu mulighed for den 19. september hvor han, i Syddansk Universitets bevægelsessal fra kl. 16 – 18 er vært for en præsentation af bogen, en event hvortil alle er velkomne og hvor Johan vil instruere i øvelseseksempler.
Går man ind på DECENTER, finder man videre de åbne kurser Johan afholder.

 


 

Peter Høeg er mag.art., forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet. Han er en af Kontemplations faste undervisere, medstifter af Foreningen Børns Livskundskab og en del af Vækstcenterets undervisergruppe.

Peter bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Foto: Henrik Saxgren