Hverdagens små mirakler

af Redaktionen | | 16. april 2016

 

Det er ikke ofte der er lejlighed til at komme på nært hold af mennesker hvis klarhed og medfølelse har global gennemslagskraft.

Men det er der nu: Mikrobiologen, stressforskeren, og meditationslæreren Jon Kabat-Zinn fra Massachusetts universitets Center for Mindfulness taler den 20. april om aftenen på Det ny Teater i København. Den 21. april underviser han en hel dag i Bellacentret.

hverdagens små miraklerJon og hans kone, Myla, er i Danmark i anledning af udgivelsen af den danske udgave af deres bog Everyday Blessings: The Inner Work of Mindful Parenting, der på dansk hedder Hverdagens små mirakler, og handler om betydningen af bevidst nærvær og venlighed i familien.

Det er med sin klare beskrivelse af hvordan man træner dette nærvær og denne venlighed at det er lykkedes Jon at begynde at ændre den vestlige offentligheds syn på bevidsthedstræning fra skepsis til accept.

Han er en intens og karismatisk underviser. Når man står over for ham kan man mærke at han er det han underviser. Nærværet er der hele tiden.

Og medfølelsen.

Jons arbejde sigter på at mindske lidelse og består blandt andet i nærværstræning, i øvelser i at  komme til stede med livet sådan som det udfolder sig fra øjeblik til øjeblik. Også når nuet opleves som lidelsesfyldt eller udfordrende. Fordi nuet er, som Jon siger, det eneste tidspunkt hvor vi nogensinde vil kunne føle, smage, se, høre, dufte, elske, udtrykke kærlighed og mærke taknemmelighed. Det er det eneste sted hvorfra vi nogensinde vil kunne opleve virkeligheden.

Hvis du ikke endnu har stiftet bekendtskab Jon Kabat-Zinns tilgang til mindfulness, kan du, ved at følge dette link, se en video fra foredraget From Doing to Being som han holdt i Massachusetts i februar.

 

Foto: Kontemplation