Inspiration, ja tak!

af Hanne Linde | | 18. april 2020

Firben

I denne udsædvanlige tid er en mulig inspirationskilde afsnit 50 af podcastserien Hjernen på overarbejde”. Psykologen Vibeke Lunding-Gregersen sidder alene i studiet uden sin sædvanlige makker, psykologen Henrik Tingleff. På 20 minutter beskriver hun, hvordan uvished og bekymring kan aktivere hjernens flugt-kamp-og-frygt-mekanismer, og hvordan vi kan lære at aktivere vores beroligende system.

Hun beskriver, hvordan hjernens alarmknap amygdala, når den fortolker noget som truende, sender alarmsignaler til krybdyrshjernen. Herfra sørger det aktiverende (sympatiske) nervesystem for at adrenalin og cortisol pumpes ud i blodbanen, så flugt-kamp-og-frygt-mekanismerne automatisk aktiveres. Det er stoffer, som påvirker hele os. Kroppen, dens organer, vores tankemønstre, følelser og handlinger. Mekanismen har været og er livsnødvendig og hensigtsmæssig for vores overlevelse, siger Vibeke Lunding-Gregersen. Men det er usundt, hvis alarmtilstanden varer for længe, eller hvis hjernen fejltolker situationer og udløser alarm uden grund. Vi kan som modvægt lære selv at skabe balance. Lære hvordan vi selv kan aktivere og træne det beroligende (parasympatiske) nervesystem. Vi kan drage nytte af, at vores hjerne er plastisk og formbar. At den kan trænes. Det er altid lidt sværere at lære noget nyt, når der er uro, men det kan sagtens lade sig gøre. Ligesom når vi øver enhver anden færdighed, det være sig alt fra violinspil til fitness, så er der brug for motivation, gentagelser og vedholdenhed. Det beroligende system kan bl.a. stimuleres ved hjælp af åndedrættet, og derfor er der som hjælp et afsnit i podcasten med en åndedrætsmeditation.

Det er min erfaring at selvom man fint kan træne alene, bliver det ofte nemmere at holde nysgerrigheden og motivationen oppe når man øver sig sammen med andre. Man kan dele lydfiler og aftale bestemte tidspunkter, hvor man træner sammen, fx via Zoom eller Skype, en metode jeg bruger næsten dagligt i denne tid, hvor fysiske møder stort set ikke er mulige. Senest i søndags, hvor vi i Kontemplations lille team mødtes online. Vi mediterede og delte, hvordan vi havde det. Jeg tror, at vi alle, hver gang vi mødes sådan, bliver forbavsede over den ro, nærhed og fordybelse, det er muligt at opnå på denne måde.

God fornøjelse.

 


 

Hanne Linde
er billedkunstner. Hun er tilknyttet Statens Kunstfonds huskunstnerordning og er tillige uddannet mindfulness underviser. Hun har lang erfaring med at undervise både børn og voksne og er ansat i Gentofte Kommune som konsulent i kreativitet, relationskompetencer og nærværstræning.
Se mere om Hanne her.