Hanneli Ågotsdatter

PRAKSISBIBLIOTEK

GUIDEDE MEDITATIONER OG YOGASEKVENSER

Herunder finder du lydfiler og videoer med Hanneli Ågotsdatter til støtte og inspiration til din hjemmepraksis.

DE MEDFØDTE KOMPETENCER

BRUD OG HENGIVELSE

YOGA: NÆRVÆRET MED DIG SELV OG DIN VEJRTRÆKNING

HARAMEDITATION

NÆRVÆRSYOGA – EN UDFORSKNING

AT BYDE FÆNOMENER VELKOMMEN – OG AT TAGE AFSKED MED DEM

BEVIDSTHEDENS DANS I OG MED KROPPEN

ØJEBLIKKETS FYLDE OG ENKELHED

NÆRVÆR MED IMPULSER INDEFRA OG UDEFRA

AT ANKOMME FULDT OG HELT

BRUD OG HENGIVELSE – improvisationer

YIN YOGA

NÆRVÆRSYOGA

DET ÅBNE NÆRVÆR

CENTRUM, PERIFERI OG HELHED

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆT OG KROP

AFSPÆNDING MED DET NATURLIGE ÅNDEDRÆT

STRESSFOREBYGGENDE MINDFUL YOGA

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆTTET

MORGENPRAKSIS