Hanneli Ågotsdatter

PRAKSISBIBLIOTEK

GUIDEDE MEDITATIONER OG YOGASEKVENSER

Herunder finder du lydfiler og videoer med Hanneli Ågotsdatter til støtte og inspiration til din hjemmepraksis.

21. januar: PINEAL – HARA

19. januar: ET STÆVNEMØDE MELLEM NÆRVÆRET, ÅNDEDRÆTTET OG KROPPEN

14. januar: SOLÅNDEDRÆTTET

9. januar: STJERNEN – SYVENDE STUDIE

8. januar: HJERTEÅNDEDRÆT – SJETTE STUDIE

7. januar: DET TREDELTE ÅNDEDRÆT – FEMTE STUDIE

6. januar: ÅNDEDRÆTTET – SET OG SANSET NEDEFRA OG OP – FJERDE STUDIE

5. januar: ÅNDEDRÆTTET – SET OG SANSET OPPEFRA OG NED – TREDJE STUDIE

4. januar: DEN TYDELIGSTE SANSNING – ANDET STUDIE

3. januar: ÅNDEDRÆTTET SOM DET ER – FØRSTE STUDIE

1. januar: VERDEN SET GENNEM ÅNDEDRÆTTET

DE MEDFØDTE KOMPETENCER

YOGA: NÆRVÆRET MED DIG SELV OG DIN VEJRTRÆKNING

HARAMEDITATION

NÆRVÆRSYOGA – EN UDFORSKNING

AT BYDE FÆNOMENER VELKOMMEN – OG AT TAGE AFSKED MED DEM

BEVIDSTHEDENS DANS I OG MED KROPPEN

ØJEBLIKKETS FYLDE OG ENKELHED

NÆRVÆR MED IMPULSER INDEFRA OG UDEFRA

AT ANKOMME FULDT OG HELT

BRUD OG HENGIVELSE – improvisationer

YIN YOGA

NÆRVÆRSYOGA

DET ÅBNE NÆRVÆR

CENTRUM, PERIFERI OG HELHED

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆT OG KROP

AFSPÆNDING MED DET NATURLIGE ÅNDEDRÆT

STRESSFOREBYGGENDE MINDFUL YOGA

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆTTET

MORGENPRAKSIS