Hanneli Ågotsdatter

PRAKSISBIBLIOTEK

GUIDEDE MEDITATIONER OG YOGASEKVENSER

Herunder finder du lydfiler og videoer med Hanneli Ågotsdatter til støtte og inspiration til din egenpraksis.

ESSENS – HJERTE – JORD

DE FEM ELEMENTER – EN MUSIKMEDITATION

KRONE – ROD – JORD

ROD, HARA OG SOLAR PLEXUS

BÅRET AF GAIA

MENTAL RO OG JORDFORBINDELSE

MED HJERTE FOR KLODEN

Velkommen til Januarpraksis Jord

AFBALANCERING AF EMOTIONEL INTENSITET

MEDITATION FØR ARBEJDSDAGEN

MORGENPRAKSIS PÅ NORD HIDLE

BALANCERENDE YIN YANG

CENTRERING OG VIDEREGIVELSE

HJERTESTYRKE TIL AT MØDE VERDEN

BYMEDITATION – NÆRVÆR I BEVÆGELSE

AT BEVIDSTGØRE OG FORFINE SOLAR PLEXUS | Det dobbelte C

EN ØVELSE I IKKE AT DØMME SIG SELV

GÅENDE MEDITATION I ROMS HJERTEHAVE

HJERTETS TÆRSKELVOGTERE

Kropsskanning: AFSPÆNDING IND MOD VENLIGHED

Kropsskanning: AT LADE HJERTEKROPPEN ÅNDE

ESSENS – HJERTE

PINEAL – HARA

Program: VÆREN OG VEJRTRÆKNINGEN – syv studier

VERDEN SET GENNEM ÅNDEDRÆTTET

DE MEDFØDTE KOMPETENCER

Liggende nærværsyoga: NÆRVÆR MED DIG SELV OG DIN VEJRTRÆKNING

HARAMEDITATION

NÆRVÆRSYOGA – EN UDFORSKNING

AT BYDE FÆNOMENER VELKOMMEN – OG AT TAGE AFSKED MED DEM

Kropsforankring: BEVIDSTHEDENS DANS I OG MED KROPPEN

ØJEBLIKKETS FYLDE OG ENKELHED

NÆRVÆR MED IMPULSER INDEFRA OG UDEFRA

AT ANKOMME FULDT OG HELT

BRUD OG HENGIVELSE – improvisationer

YIN YOGA

NÆRVÆRSYOGA

DET ÅBNE NÆRVÆR

Kropsskanning: CENTRUM, PERIFERI OG HELHED

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆT OG KROP

Kropsskanning: AFSPÆNDING MED DET NATURLIGE ÅNDEDRÆT

STRESSFOREBYGGENDE MINDFUL YOGA

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆTTET

MORGENPRAKSIS