JANUARPRAKSIS – VÆREN OG VEJRTRÆKNING

 

Åndedrættet er ikke på valg.
Vi kan ikke vælge at holde op med at trække vejret.
Jo, en kort tid. Men derefter suger vi igen begærligt luft ned i lungerne.
Vores vejrtrækning er vores uundgåelige, uundværlige, uophørlige livsledsager fra vi fødes og lungerne for første gang vider sig ud, og vi foretager vores første indånding.
Den holder os i live rent biologisk – og det er på udåndingerne vi taler, synger, hvisker, udtaler domme, afslag, værdsættelser og kærlighedserklæringer.

Videnskaben har undersøgt vores åndedræt rigtig grundigt. Vores respiration som det tekniske udtryk er. Mentalt véd vi derfor meget om vejrtrækningen.
Men mental forståelse dækker kun en ganske lille del af vores eksistentielle erfaringer. De muligheder der ligger i at bevidstgøre vejrtrækningen, er vi stadig kun få der er ved at opdage.

De store spirituelle traditioner har vidst det i tusindvis af år. Træningen og beskrivelsen af kroppens energisystemer, herunder åndedrættet, den såkaldte pranayama, går langt, langt tilbage. Den kristne hjertebøn arbejder med at synkronisere bønnen med hjerteslaget og vejrtrækningen. I zen er det dybe åndedræt en central praksis.
Der ligger en stor mulig frihed i at forholde til bevidst til åndedrættet. At opdage hvordan et nærvær på dette område, kan centrere og stabilisere følelser, være en dør ind mod kropsbevidsthed og velvære, en portal ind mod bevidsthedens dybder.

Her i januar måned vil vi forsøge hver dag at tage et skridt omkring og ind imod bevidstgørelsen af vores vejrtrækning.
En sådan bevidstgørelse går på en måde videnskabeligt til værks: Vi kommer til at dele vejrtrækningen op i faser, at belyse dens anatomi, dens fysiologi, dens sammenhæng med kærlighed og kreativitet. Dens nære forbindelse til puls og kropsbevidsthed.
Men i modsætning til anden videnskab er vores endemål ikke at forstå. Forståelse er et trin på vejen. Men dybest set træner og bevidstgør vi vores indåndinger og udåndinger for at mærke dem dybere og mere inderligt. Mærke de muligheder der ligger gemt i denne på en måde oversete, ofte helt glemte side af livet: Vejrtrækningens mirakel.

 

Fra og med 1. januar ønsker vi hjertelig velkommen til JANUARPRAKSIS 2022.

 

På vegne af Kontemplations team,

Hanneli, Martin og Peter

 

 

Illustration: Daniel Sebastian Høeg