Jes Bertelsen i samtale med Ellen Hillingsø

af Redaktionen | | 5. september 2019

Jes Bertelsen fornebu

‘Der er, i strømmen af meningsløshed, hele tiden blomstringer af meningsfylde, samhørighed, kærlighed og kreativitet’

Meditationslærer og idéhistoriker Jes Bertelsen taler med skuespiller Ellen Hillingsø om ydre og indre vækst, om at møde sine indre dæmoner og om uro og håb i de globale kriser. I en dialog der udvikler sig til en dans.

Denne samtale begynder forsigtigt, næsten tøvende. Ellen Hillingsø og Jes Bertelsen skal først føle sig ind på hinanden og på det emne hun bringer frem: Oplevelsen af meningsløsheden i forbrugersamfundet og den ekstreme individualisme. Jes Bertelsen svarer først forsigtigt og næsten diplomatisk, Ellen Hillingsø spørger med tydelig respekt for den kapacitet hun er kommet på besøg hos.

Men så tager samtalen fart. Bertelsen beskriver hvordan der for ham ikke nødvendigvis er en modsætning mellem indre og ydre vækst, hvordan han har en tro på at der findes en mulig balance mellem at bevæge sig indad og udad. Hillingsø bliver stadig mere ligefrem og personlig, fortæller om hvordan hun prøver at møde sine egne indre dæmoner, sin vrede og sin forladthed. Og sin glæde ved sine børn, ved kreativiteten i sit fag, ved dybe menneskelige kontakter. Efterhånden bliver samtalen stadig varmere, stadig hurtigere og samtidigt dybere og mere personlig. For efterhånden at blive en slags dans, en stedvis næsten passioneret pas de deux mellem to mennesker der fra hver sin baggrund mødes i bekymring, uro, fortrøstning og glimtvis begejstring.

 

Hør interviewet her (først høres vejrudsigten, så kommer samtalen):

 

Interviewet har været bragt som del af Mikrofonholder-serien på Radio24syv.