Jes Bertelsen gennemgår Pentagrammet

af Redaktionen | | 1. maj 2019

Jes Bertelsen er idéhistoriker, forfatter, spirituel lærer og grundlægger af meditationscenteret Vækstcenteret i Nørre Snede.
I dette lille videoforedrag taler han om værdien af at skabe fordybelsespauser i undervisningssituationer.
Videre gennemgår han ‘pentagrammet’, en pædagogisk model der har til formål at hjælpe børn og voksne hen mod en dybere kontakt til sig selv, til hjertets empatiske kapacitet og til klarhed og selvberoenhed.

Pentagrammets fem hovedpunkter – eller veje indad – er:

1. Kroppen
Vi kan komme i dybere kontakt med os selv gennem centrering, det vil sige ved at afspænde kroppen og rette opmærksomheden mod hvordan vi fysisk har det i netop dette øjeblik.
Derigennem kan vi, siger Jes Bertelsen, udvikle en naturlig fornemmelse for, og kontakt til, kroppens fysiske tyngdepunkt hvorved det bliver lettere at holde kontakten til sig selv også i udfordrende situationer.

2. Åndedrættet
En anden vej mod indre forankring er gennem opmærksomhed på åndedrættet. Ved for eksempel at lytte til vejrtrækningen eller ved såkaldte åndedrætsøvelser, som at følge luftens vej ned i lungerne i indåndingen og tilbage i udåndingen.

3. Hjertet
Vi kan lytte ind mod vores egen væsenskerne gennem det empatiske følelsesregister, gennem den venlighed vi føler mod andre, gennem vores kærlighedsrelationer og når vi oplever taknemmelighed.
Fremgangsmåden er i alle tilfælde at man fra selve følelsen mærker eller synker ind mod sin egen kerne eller essens.

4. Bevidstheden
Når vi arbejder med eller træner bevidstheden, for eksempel ved at øve opmærksomheden og nærværet eller gennem meditation, bevæger vi os, hvis disse strategier rummer en ihukommelse af vores egen kerne eller essens, ind mod vores egen helhed.

5. Grundkreativiteten
En femte vej indad er gennom det at være bevidst og huske sig selv i leg og i dagligdagens spontant kreative udfoldelser.

En central pointe ved pentagrammet eller femkanten er, siger Jes Bertelsen, at selv om det har en vis effekt hvis man bevæger sig indad ved at bruge én eller to af dets veje eller porte, så er udbyttet markant større hvis man kombinerer tre eller flere.
Når det på denne måde lykkes at fordybe nærværet, styrkes samtidigt kontakten indad, og fra denne fordybede indre kontakt også evnen til at udvise klarhed og empati i relation til andre.

Vil du læse videre om femkanten og dens forhold til en personlig praksis og til det som pædagog at stå foran børn og unge i et undervisningsrum, kan vi anbefale bøgerne Empati – det der holder verden sammen af Jes Bertelsen med flere (København 2010) og Nærvær og empati i skolen af psykolog Helle Jensen (København 2014)