KONSULTATIONER

KONSULTATIONER

Følger du Kontemplations undervisning på kurser eller retreats, er individuelle samtaler med mentorer fra vores team en mulighed.
Sådanne sessioner kan have form af ligeværdige eksistentielle samtaler hvor udgangspunktet og vægten ligger på den meditative praksis og tematikker der knytter an til denne.

Herunder finder du information om individuelle sessioner

EKSISTENTIELLE SAMTALER

med mentorer fra Kontemplations team

Individuelle samtaler er primært et tilbud for kursister der deltager i Kontemplations undervisning.
Som et supplement til undervisningen kan sådanne samtaler være en støtte til den enkeltes udviklingsprocess og en hjælp til at holde fast i en regelmæssig meditativ praksis.

En mentorsamtale er en ligeværdig dialog som giver lejlighed til at dele og få spejlet ens erfaringer og få vejledning til ens liv og praksis.

Sådanne samtaler kan eksempelvis handle om:

  • Hvordan får jeg plads til en regelmæssig praksis i mit liv?
  • Hvordan sammensætter jeg en daglig træningsrutine som kan befordre nærværet i min dagligdag og mine relationer? Og som passer netop til min hverdag?
  • Hvordan arbejder jeg med en (for de fleste af os uundgåelig) indre modstand mod at sætte mig på puden/passe min yoga?
  • Hvordan fører jeg nærværet fra min meditation ud til mine relationer?
  • Hvornår véd jeg om indre vanskeligheder kræver ydre handling, kan løses meditativt eller kræver terapi?
  • Hvordan opbygger, vedligeholder og fordyber jeg en meditativ praksis?

Mentoren har ikke svarene på disse spørgsmål, men kan hjælpe den praktiserende i en fælles udforsknings- og klargøringsproces.

Eksistentielle samtaler foregår primært online, via Zoom, men kan også finde sted i et personlig rum.

Samtalerne gennemføres af mentorer fra Kontemplations team som modtager supervision fra Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg.

MENTORER OG SAMTALEPARTNERE

Britta_square

BRITTA KARLSHØJ

Britta er psykoterapeut MPF og cand.pæd.pæd.psyk. med speciale i mindfulness.

Hun har en særlig interesse i at arbejde med nattens drømme i relation til personlig udvikling og meditativ praksis.

Britta underviser og co-leder Kontemplations studiegrupper i meditation og drømme og faciliterer online forløb i drømme og terapi.

Siden 2013 har hun haft en daglig meditativ praksis.

Britta sidder årligt i individuelle retreats og modtager praksisvejledning af Peter Høeg.

Kirsten_bio_bw

KIRSTEN ROTBØLL LASSEN

Kirsten er uddannet psykomotorisk terapeut og cand.pæd i didaktik, materiel kultur, Århus universitet, med speciale i kropsbaseret nærvær, kropslig og mental selvregulering, designtænkning og kreative processer.
Efteruddannelse i hvordan traumer sætter spor i kroppen, samt Børns Livskundskabs uddannelsesforløb i nærvær og empati.

Kirsten er udøvende billedkunstner og har dans og vandring som bevægelsespraksis. Hun arbejder med projekter og undervisning der inddrager kroppen og en kreativ kunstnerisk praksis. Fokus er på udtryk og på hvordan det er muligt at italesætte, kropsliggøre og i billedskabende processer at arbejde med vores indre verden.

Kirsten sidder årligt i individuelle retreats og modtager praksisvejledning af Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg.

Hanne Linde

HANNE LINDE

Hanne er fysioterapeut med bachelor i medicin og uddannet mindfulnessunderviser. Hun er billedkunstner og undervisningskonsulent i Gentofte Kommune.

Hun er født 1962 og bor i København med Morten Winkler. Sammen har de to voksne døtre.

Hun har mediteret og været optaget af selvudvikling en stor del af sit liv. Særligt har hun interesseret sig for inquiry, et redskab til at stille fordybende spørgsmål og etablere nærværende lytten.

Hanne beskæftiger sig med et helhedsorienteret sundhedssyn og hjernens og nervesystemets udvikling og arbejder blandt andet med børn og unge med særlige behov samt deres pårørende.

Hun modtager praksisvejledning af Hanneli Ågotsdatter.

Jeanette Lykkegaard_bio

JEANETTE LYKKEGÅRD

Jeanette er antropolog, ph.d. Hun er ansat på Århus Universitet hvor hun underviser, vejleder og forsker.

Jeanette er optaget af hvordan vi i denne del af verden skaber balance i vores menneskelige helhed. Hvordan vi kan være både nærværende i familielivet og de tætte relationer, passionerede omkring arbejdslivet og omhyggelige med en meditativ praksis og med vores fysiske helbred. Hun har en særlig interesse for menneskers samspil med og praksis i naturen.

Jeanette underviser på retreats og vores online studiegrupper. Hun er kommunikationsansvarlig for Kontemplation.

Hun modtager undervisning og praksisvejledning af Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg.

Bio, morten winkler, profilbillede

MORTEN WINKLER

er cand.mag. og har en baggrund som gymnasielærer, forlagsredaktør og geodataspecialist. Han er født 1963 og bor i København med Hanne Linde. Sammen har de to voksne døtre.

Morten har mediteret og været optaget af selvudvikling siden han var 30 år. Han har fra sin tilknytning til Ridhwan School mange års erfaring med inquiry - et redskab til at stille spørgsmål til fordybelse.

Han er optaget af fordybende møder med mennesker og nærværspraksis i alle livets gøremål.

Han har fulgt Kontemplations undervisning siden 2015 og er aktiv i teamet blandt andet som indlæser af flere af blogindlæggene og som medhjælper på kurser.

Morten modtager praksisvejledning af Peter Høeg.