Eksistentiel kropsorienteret terapi og praksissamtaler med Hanneli Ågotsdatter

* Hanneli har venteliste og kan først modtage nye klienter til efteråret 2019. 

Er man i træning hos os, i fortsatte gruppeforløb eller retreats, er individuelle sessioner en mulighed. Sådanne sessioner kan have form af praksissamtaler hvor udgangspunktet og vægten ligger på den meditative praksis. De kan være terapeutisk-eksistentielle, og de kan dreje sig om faglig supervision.

Herunder finder du information om individuelle konsultationer.

 


PSYKOTERAPI

Psykoterapi kan være en hjælp og støtte i udfordrende livssituationer, men kan også være meningsfuldt hvis man helt enkelt føler et behov for bedre kontakt til sig selv og dybere forbindelse med andre. Eller hvis man oplever livet som meningsløst eller ensomt.

Et terapeutisk forløb er altid et individuelt samarbejde mellem terapeut og klient med det formål at bringe klienten i kontakt med sine ressourcer og give dem plads i sin hverdag.

Processen er primært kropsorienteret og eksistentiel, det vil sige at den forholder sig til nuet. Den vil også kunne inddrage elementer fra mindfulness-baseret terapi og fra kognitiv terapi.
Undertiden kan også drømme og kreative aktiviteter være gavnligt for forløbet.

Hvordan et forløb kan se ud
Et forløb hos Hanneli kan bestå af enkelte sessioner indenfor et kortere tidsrum, eller det kan være længerevarende og strække sig over flere år.

Mange klienter kan have glæde af enkelte intensive samtaler, for derefter, eventuelt med længere mellemrum, at vende tilbage til terapiens trygge og fortrolige rum med de udfordringer der måtte komme op i den personlige udviklingsproces.


PRAKSISSAMTALER

Samtaler om meditativ praksis kan være en hjælp og støtte til:
· At opbygge, vedligeholde og fordybe en meditativ praksis.
· At forstå og strukturere meditative erfaringer.
· At navigere i de indre landskaber som meditation kan åbne til og at finde et udtryk for disse erfaringer.
· At afbalancere den meditative praksis med dagligdagen.

Samtaler om meditativ praksis kan endvidere dreje sig om kropsforankringen i meditation, om afbalanceringen af arbejdsliv og kærlighedsliv med den spirituelle proces.

Det er en forudsætning for at bestille praksissamtaler hos Hanneli at man allerede har deltaget i et eller flere undervisningsforløb med hende.
Dog vil man også være velkommen hvis man har modtaget undervisning af Jes Bertelsen. Har man det, kan praksissamtalen dreje sig om præcisering og fordybelse af den dobbeltrettede bevidstheds praksis.

Samtaler om meditativ praksis kan også ligge i forbindelse med et individuelt retreat, ved retreatets begyndelse eller efter dets afslutning, hvor samtalen kan dreje sig om eksempelvis forberedelsen til retreats, retreatets opbygning, arbejde med drømme, afslutningen på og landingen fra retreats, og retreaterfaringer.


Konsultationer
Samtaler med Hanneli Ågotsdatter foregår primært i Nørre Snede.
Når relationen er etableret vil sessioner også kunne finde sted online via Zoom.

Adressen er:
Rørbækvej 10
8766 Nørre Snede

Priser og vilkår
Prisen for de to første sessioner, der begge er på 90 minutter, er 1.100 kroner per session.

For følgende sessioner, der varer 60 minutter, er prisen 900 kroner.

Ved udeblivelse eller aflysning senere end et døgn før sessionen beregnes fuld pris.

Beløbet kan betales kontant i forbindelse med session, med mobilepay til 30131924 eller ved bankoverførsel til Kontemplations konto i BankNordik: reg.nr. 6516 kontonr. 3061263895.

Kontakt
Det er muligt at bestille en tid på kontaktformularen her, eller skrive en mail til hanneli@kontemplation.dk. Eventuelle afbud op til en session, kan indtales eller sendes som sms på telefon: 30131924.

Supervision
Hanneli modtager løbende vejledning af erfarne supervisorer godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Et samtaleforløb foregår altid i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt.

 


 

 

Share Button

The Latest

  • Mørke over Vidå
    GENNEM BILDET 3 Vi har de to sidste uger foreslået en meditativ leg […]

More

www.kontemplation.dk