Kroppens og stemmens betydning i den pædagogiske situation

af Peter Høeg | | 10. februar 2017

Brev efter femte modul af uddannelsen i empati og nærvær med Martin Guldberg

Denne dag med komponisten og sangeren, universitetslektor Martin Guldberg, er sammenfattet under overskriften: Kroppens og stemmens betydning i den pædagogiske situation.

For mig kom dagen til at handle om autenticitet.

Det, Martin demonstrerede, og som hans øvelser kredsede omkring, er at den ægthed, som er så vigtig hvis menneskelige forhold skal fordybes og hvis børn skal opleve en tillid til pædagogen, kommer meget tydelig til udtryk i samspillet mellem ordene, stemmen og kroppen.

Collage 6

Martin begyndte med at fortælle om nogle af kommunikationens hovedregler. Om betydningen af sammenhængen mellem kerne og overflade, om undersøgelser der viser at op til 80 procent af det formidlede i en samtale overføres via gestik og toneleje og ikke via de brugte ord.

Derefter afspillede han en række lydoptagelser hvor det samme tekststykke, et fragment af et eventyr, blev læst af forskellige personer. Hvorefter vi skulle lytte os ind mod de forskellige personers psykologi og hensigt.

Det viste sig siden slet ikke at være forskellige personer, men den samme skuespiller der skifter mellem forskellige ’masker’.

Øvelsen – både den og en følgende hvor vi så på et båndet interview med henblik på at se og lytte ind mod de agerendes ægthed (eller mangel på samme) – illustrerer for mig et aspekt vi nu mange gange er støt på i dette uddannelsesforløb: Det kan være meget udbytterigt, ja er måske ofte helt nødvendigt, at gå ind i et lille brudstykke, nogle minutter eller endda sekunder af en kommunikationssituation. Så at sige at lægge denne situation under mikroskopet.

Gør man det, åbenbarer der sig et univers. Det er som om vores menneskelige interaktion er så omfattende at der, bag kulisserne og lige under bevidsthedens grænse, foregår så meget at man kun kan begynde at få fat på de dybere sammenhænge hvis man, i hvert fald til at begynde med, zoomer ind på et lille, overkommeligt udsnit.

Collage 3

Dette er måske også vejen til at begynde at opnå manøvredygtighed i forhold til sit eget udtryk: Martin fortsatte med en øvelse hvor vi udtrykte én ting sprogligt og skulle udtrykke det modsatte kropsligt. En næsten uhyggelig, men også lærerig, erfaring af hvor ubehageligt indre uoverensstemmelse opleves.

Martin er jo også musiker og sanger. En glædesfyldt oplevelse var det at få lov at lukke øjnene og derefter improvisere ind over akkorder og lyde fra hans guitar og stemme.

Lydkropsskanning til martins sang

På en gådefuld måde er stemmen meget tæt knyttet til selvfølelsen. Vi kender alle det lille chok ved at høre os selv på bånd, hvor vores oplevelse af vores egen stemme ikke er filtreret gennem muskler og knoglevæv. Hvor svært det er således at høre sig selv udefra.

Martin fortalte om, og igangsatte øvelser der giver direkte erfaring af, den tætte sammenhæng mellem stemme og åndedræt. Mellem stemmens kraft og muligheder for psykologisk grænsesætning.

Han er jo selv en trænet underviser. På mange måder er den selvfølgelige måde han tager et rum i besiddelse på, en demonstration af det han underviser i. Det der kaldes et performativt bevis, prooving by doing.

Vi er nu i uddannelsesforløbets sidste del. Vores vidensdeling og kollegiale supervision fylder meget af tiden. Vi afsluttede dette femte modul med en kropsstormning, en improvisation hvor vi på kort tid finder på øvelser der træner aspekter af femkanten (de fem hovedporte ind mod nuet og derfra ud mod andre mennesker) og derefter underviser hinanden i øvelserne.

Gitte

Næste gang, vores sjette og næstsidste modul, ledes af lærer Gitte Batz, der har års erfaring i at undervise børn med og i empati og nærvær, i hvordan man støtter børnene i at etablere et ydre og indre rum der støtter deres naturlige kompetencer.

Det glæder vi os til.

 

Foto: Jeanette Lykkegård/Gitte Batz


Peter HøegPeter Høeg er mag. art, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet. Han er medstifter af Børns Livskundskab og leder af foreningens kursusforløb i relationskompetence. Peter bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, og er i træning hos Jes Bertelsen.

Foto: Henrik Saxgren