Århus: 8 ugers forløb i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Hanneli og Peter

Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)

Nyt otte ugers forløb i Århus starter onsdag 21. oktober 2020

med Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg

Ordet stress dækker en lang række oplevelser af at ens liv er under pres.

Symptomer på stress rummer en meddelelse: Om at der er dele af en selv og ens liv som ikke bliver hørt, som ikke får omsorg nok.

MBSR – mindfulness-baseret stressreduktion – er et øvelses- og træningsprogram der er rettet mod at lytte til, at forstå og at imødekomme de signaler i menneskelivet der udløser eller kan udløse stress.

Det er en træningsform der bygger på erkendelsen af opmærksomhedens, venlighedens og empatiens store betydning for det menneskelige velbefindende.

Forløbet er bygget op så det støtter deltagernes mulighed for at etablere en egen daglig praksis i nærvær og empati.

Flere detaljer om forløbet og træningsformen:
MBSR er en kropsforankret metode der kultiverer og træner opmærksomhed, nærvær og kropsbevidsthed. Det er et af de få mindfulnessprogrammer der er evidensbaseret, hvilket vil sige at omfattende forskning har vist at træningen er virksom over for symptomer på stress, angst og depression.

Dette kursus drejer sig om at komme dybere og mere intenst til stede i sit liv og i sine kontakter med andre.

Dette mål bevæger man sig imod ved at træne ikke-dømmende og accepterende opmærksomhed overfor de tanker, følelser, sansninger og kropslige fornemmelser der måtte opstå fra øjeblik til øjeblik For fra denne dybere selvberoenhed at øve sig i at møde andre mennesker med større åbenhed.

Helt konkret består kurset af nærværstræning – som for eksempel guidede meditationer, stående og gående – af styrkelse af kropsbevidstheden gennem kropsscanninger, nænsom yoga og fysiske afspændingsstrategier, forskellige øvelser omkring empati og venlighed, og også af enkle kreative tilgange til det der er MBSR-forløbets essens: Hvert enkelt menneskes mulighed for at nærme sig sin egen kerne, for fra dette sted at kunne gå imod de dybe relationer til andre der giver livet meningsfylde.

Undervisning og hjemmearbejde
Undervisningen foregår i en gruppe der mødes én gang ugentligt i 2½ time over 8 uger, plus én hel fordybelsesdag. Hertil kommer hjemmearbejde svarende til 40-45 minutters daglig mindfulness-træning. For at få fuldt udbytte af programmet er det centralt at man er motiveret til at gennemføre forløbet, og at man sætter tid af til at lave hjemmearbejdet.

Inden forløbets opstart mødes vi til en individuel introsamtale på et tidspunkt som aftales med hver enkelt deltager. Der vil være opfølgning, støtte og vejledning efter behov under hele forløbet.

Kontemplations 8 ugers forløb i MBSR er godkendt som forudsætning for optagelse til MBSR-uddannelsen ved Aarhus Universitet.

PRAKTISK INFO

Kursuspris:
Kr. 4.350,- / kr. 3.850,- for arbejdsløse, studerende og førtidspensionister.
Prisen inkluderer fordybelsesdag, kursusmateriale og guidede meditationer på lydfiler.

Beløbet kan indbetales i 3 rater.

Sted:
DFTI
Yrsavej 34, Aabyhøj
8230 Århus

Tidspunkter:
Forløbet strækker sig over 8 aftener, kl. 18.30-21.00,
samt en fordybelsesdag:

Datoer for det kommende MBSR-forløb:
1. session: onsdag 21. oktober 2020
2. session: mandag 26. oktober 2020
3. session: onsdag 4. november 2020
4. session: onsdag 11. november 2020
5. session: onsdag 18. november 2020
6. session: mandag 23. november 2020
7. session: onsdag 2. december 2020
8. session: onsdag 9. december 2020

Fordybelsesdagen vil finde sted i Nørre Snede søndag 22. november fra kl. 11-18. Der bliver mulighed for at aftale samkørsel fra Århus til Nørre Snede inden fordybelsesdagen.

Der tages forbehold om enkelte ændringer.

FORLØBETS UNDERVISERE:

Hanneli 2021
Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer. I 2010 etablerede hun Kontemplation og har siden været platformens daglige leder.

Hun lever i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Peter Høeg

er mag.art., forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet. Han har en baggrund indenfor idræt og dans som han inddrager i sin undervisning. Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, er en del af centerets undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

MEDUNDERVISER:

Jeanette Lykkegaard_bio
Jeanette Lykkegård

er antropolog med speciale i den shamanistiske befolkningsgruppe, tjuktjerne, som lever i det østlige Sibirien. Hun er en del af teamet bag Kontemplation, hvor hun har medvirket på en række kurser og retreats. Hun har fulgt Uddannelsen i Relationskompetence, Empati og Nærvær - et samarbejdsprojekt mellem Kontemplation, Foreningen Børns Livskundskab og Ikast Brande Kommune. Jeanette har skrevet en række artikler og indlæg på Kontemplations BLOG, om blandt andet nærvær, sanselighed, pædagogik og naturen.

TILMELDING

Tilmelding foregår løbende, og antal deltagere er begrænset. Du kan tilmelde dig ved at udfylde nedenstående form eller ved at sende en mail til kontakt@kontemplation.dk.

Din plads er reserveret når vi har modtaget din indbetaling.

BILLEDER FRA KURSUSSTEDET

FIND VEJ