Broen mellem individuel fordybelse og kontakt med verden

Vækstcenteret5b

Broen mellem individuel fordybelse og kontakt med verden

Et årsforløb på Vækstcenteret

med Peter Høeg

Første modul 20. – 23.  oktober (torsdag kl. 19:30 – søndag kl. 14:30)
Et Zoommøde i begyndelsen af december

Andet modul 9. – 12. marts 2023 (torsdag kl. 19:30 – søndag kl. 14:30)
Et afsluttende Zoommøde i august 2023

Sol15 · Vækstcenteret · Nørre Snede

Dette forløb over et år drejer sig om at intensivere og fordybe den meditative proces og om derfra at bygge bro ud mod andre og mod verden.

Individuel fordybelse kommer vi til at arbejde med gennem meditation, praksisudvekslinger og øvelser omkring kropsbevidsthed og yoga.

Bevægelsen udad drejer sig om at finde og forfine sit udtryk: At finde modet til at udtrykke dybere aspekter af sig selv overfor andre og at stå ved sin sårbarhed.

Dette område udforsker vi gennem kontakt- og dialogøvelser, skrivepraksis og mere dynamiske og legende, kreative øvelser.

Forløbet består af fire møder over et år: To kurser på Vækstcenteret, ét i oktober og ét i marts. Og to digitale møder på Zoom hvis formål først og fremmest er at støtte oplevelsen af at være en del af en fast gruppe.

Det er en forudsætning at deltagerne har en regelmæssig meditativ praksis, en interesse i kreativitet og fordybelse af deres relationer, og en intention om den meditative praksis bliver daglig.

Det vil, hvis deltagerne ønsker det, være muligt at forlænge forløbet med yderligere et år.

Peter Høeg

er mag.art., forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet. Han er en af Kontemplations faste undervisere, medstifter af Foreningen Børns Livskundskab og en del af Vækstcenterets undervisergruppe.

Foto: Henrik Saxgren

 

 

KURSUSSTEDET: VÆKSTCENTERET
Solbakkevej 15 og Rørbækvej 12
8766 Nørre Snede