ET ÅRS SÆRLIG OMHU MED PRAKSIS

Peter smiler_red

ET ÅRS SÆRLIG OMHU MED PRAKSIS

Vækstcenteret inviterer til et forløb over tre gange

med Peter Høeg

Første modul: 13. – 16. august 2020
Andet modul: 4. -7. februar 2021
Tredje modul: 28. juli – 1. august 2021

Solbakkevej · Vækstcenteret · Nørre Snede

Dette kursus er for deltagere der ønsker, gennem en længere periode, at være særlig omhyggelige med deres meditative praksis, og at udnytte de fordele der kan være ved at tilhøre en fast gruppe af medpraktiserende.

Kurset er et fortsat forløb over ét år. Forløbet består af to tredages moduler og et afsluttende modul i form af et femdages retreat, alle på Solbakkevej 15.
Mellem hver af modulerne vil der ligge et online Zoom-møde i mindre grupper for at støtte oplevelsen af at være del af et fortsat fællesskab over et længere tidsrum, og for at give hver enkelt deltager mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer.

De tre moduler vil forme sig som en bevægelse indad:
Første modul fokuserer på forholdet mellem meditation og det ubevidste.
Andet modul har den indre modsatkønnethed som overskrift, det vil sige de muligheder der ligger i at opdage og give plads til både mandligt og kvindeligt i sig selv.
Tredje modul, retreatet, drejer sig om hvordan man bedst udnytter de tre hovedelementer i meditativ udvikling: En praksis, et fællesskab af medpraktiserende og en vejleder.

Modulerne vil være bygget op på følgende måde:
Formiddagene vil rumme lange indadvendte stræk med siddende og gående meditationer, fysiske øvelser, en kropsskanning og en skrivemeditation.
Eftermiddagene er mere dynamiske og udadvendte med træning i at bringe det meditative nærvær ind i kontakten med andre. Her kommer vi også til at udforske sammenhængen mellem meditation, kreativitet og en mere legende tilgang til træning af nærvær og hjertelighed.

Forløbet er for deltagere der har, eller ønsker at få, en daglig praksis.

Peter Høeg

er mag.art., forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet. Han er en af Kontemplations faste undervisere, medstifter af Foreningen Børns Livskundskab og en del af Vækstcenterets undervisergruppe.

Foto: Henrik Saxgren

 

 

KURSUSSTEDET: VÆKSTCENTERET
Solbakkevej 15 og Rørbækvej 12
8766 Nørre Snede