Louns_Indad

INDAD

Vækstcenteret inviterer til et fem dages retreat på Louns ved Limfjorden

Underviser: Hanneli Ågotsdatter

26. - 30. august

På dette retreat kommer vi til at træne det hjertemod det kræver at åbne indad. Mod indre stilhed, mod de dybere hjertefølelser og ind mod den forøgede kontakt til kroppen.
For herfra måske at kunne møde verden mere udækket.

Hver især udvikler vi med tiden vores egen måde at bevæge os indad på. Med respekt for denne indre forskellighed vil vi, i dialoger og skrivemeditationer, undersøge hvordan vi kan udtrykke disse individuelle landskaber.

Retreatet vil forløbe som en vekselvirkning mellem individuelt indre arbejde, udvekslinger omkring den enkeltes proces og praksis, nærværsyoga og fordybelse i stilhed, og mere dynamiske og udadvendte kontaktøvelser.

For at deltage i dette retreat er det en forudsætning at man tidligere har modtaget undervisning af Hanneli.

Deltagerne vil alle dage være i stilhed over længere stræk.

Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw
Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch, psykoterapeut og meditations- og yogalærer. Hun leder retreats og underviser på Kontemplations 8-ugers forløb i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR). Derudover vejleder hun mennesker i individuelle forløb.

Hanneli er den daglige leder af Kontemplation. Hun lever i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats, og er i sit arbejde motiveret af den dybe meningsfylde det giver at følge menneskers udviklingsprocesser.

Hun er tilknyttet Vækstcenteret i Nørre Snede og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

KURSUSSTEDET:
VÆKSTCENTERETS RETREATSTED VED LIMFJORDEN
Torpvej 39
9640 Louns