INDAD

Louns_Indad

INDAD

Vækstcenteret inviterer til et fem dages retreat på Louns ved Limfjorden

Underviser: Hanneli Ågotsdatter

13. - 18. august 2021

*Retreatet er overtegnet. Man kan komme på venteliste.

På dette retreat kommer vi til at træne det hjertemod det kræver at åbne indad. Mod indre stilhed, mod de dybere hjertefølelser og ind mod den forøgede kontakt til kroppen.
For herfra måske at kunne møde verden mere udækket.

Hver især udvikler vi med tiden vores egen måde at bevæge os indad på. Med respekt for denne indre forskellighed vil vi, i praksisudvekslinger, følge de individuelle processer indad.

Og vi vil, blandt andet i skrivemeditationer, træne i at udtrykke de indre landskaber som en sådan fordybelse kan føre til.

Retreatet, som har en fast daglig rytme omkring fire daglige meditationer, vil således forløbe som en vekselvirkning mellem individuelt indre arbejde, udvekslinger omkring den enkeltes proces og praksis, nærværsyoga og fordybelse i stilhed, og mere dynamiske og udadvendte kontaktøvelser.

For at deltage i dette retreat er det en forudsætning at man tidligere har modtaget undervisning af Hanneli.

Deltagerne vil alle dage være i stilhed over længere stræk.

Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw
Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer. I 2010 etablerede hun Kontemplation og har siden været platformens daglige leder.

Hun lever i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

KURSUSSTEDET:
VÆKSTCENTERETS RETREATSTED VED LIMFJORDEN
Torpvej 39
9640 Louns