MEDITATION OG KREATIVITET

UR_Sol15 facade

MEDITATION OG KREATIVITET

Et årsforløb på Vækstcenteret

med Peter Høeg

Modul I: 12. -15. august 2021

Modul II: 3. - 6. februar 2022

Modul III: 24. - 28. august 2022

Solbakkevej · Vækstcenteret · Nørre Snede

Dette forløb er for deltagere der ønsker at udforske områder hvor meditation og kreativitet mødes og måder hvorpå de kan understøtte hinanden.

Og som har mod på over et længere tidsrum at være en del af en gruppe.

Det er en forudsætning for at deltage at man har en regelmæssig meditativ praksis. Eller en parathed til, tidligt i forløbet, at få det.

Og en interesse for og nysgerrighed i forhold til kreative processer

Forløbet består af tre moduler over et år. Mellem hver af de to første moduler ligger, for at understøtte oplevelsen af sammenhæng i gruppen og for at give muligheder for undervisning og udvekslinger, et zoommøde i mindre grupper.

Første modul 12. – 15 august 2021:

Ligheder og forskelle på meditative og kreative processer og om hvordan de kan befrugte hinanden:

Om naturlig disciplin, den indre dommer, om kreativ og meditativ motivation og om betydningen af både at fordybe sig indadtil og komme til udtryk udadtil.

Andet modul 3. – 6. februar 2021:

Gruppeprocesser i meditation og kreativitet:

Hvordan man igangsætter dem og holder dem levende. Hvordan man kan give hinanden feedback kreativt og meditativt. Hvordan gruppeprocesser superviseres. Og hvad vi kan gøre for at skabe tillidsfulde og vurderingsfri rum.

Tredje modul 24. – 28. august 2022:

Dette modul er et femdages retreat.

Her vil vi undersøge retreatformens muligheder for at intensivere praksis og for at fordybe kreative processer.

Den daglige rytme er på alle moduler den at der om formiddagen ligger et langt indadvendt stræk med meditation, yoga, ofte en kropsskanning og altid en skrivemeditation. Eftermiddagene rummer forskellige mere kreative, kropsligt dynamiske og dialogiske øvelser.

Datoerne for zoom-møderne fastlægges på første modul.

Alle moduler foregår på Sol15, Solbakkevej 15 i Nørre Snede.

Peter Høeg

er mag.art., forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet. Han er en af Kontemplations faste undervisere, medstifter af Foreningen Børns Livskundskab og en del af Vækstcenterets undervisergruppe.

Foto: Henrik Saxgren

 

 

KURSUSSTEDET: VÆKSTCENTERET
Solbakkevej 15 og Rørbækvej 12
8766 Nørre Snede