Praksisgruppe – dublet

VXT_inngang2_mindre

PRAKSISGRUPPE

Et Vækstcenterkursus med Hanneli Ågotsdatter

5. - 8. december 2019

Træsalen · Vækstcenteret · Nørre Snede

At kunne udveksle om praksis i den nærhed og tillid der kan opstå i en mindre gruppe kan være en vigtig hjælp til en indre fordybelse.

Derfor, og for at give god plads til individuelle samtaler, er dette kursus begrænset til maksimalt 14 deltagere.

Det er hensigten at tage udgangspunkt i en gennemgang af en meditationsperiodes opbygning. Dette for at inkludere hele vores system og for at kunne arbejde med balancen mellem kropsfornemmelsen, hjertefølelserne og klarheden i dobbeltrettet bevidsthed.

I takt med at den meditative praksis fordybes, udvikler enhver af os sin egen måde at bevæge sig indad på.

Med respekt for denne indre forskellighed vil vi, i dialoger og skrivemeditationer, undersøge hvordan vi kan udtrykke disse individuelle landskaber. Med henblik på at øge tilliden til vores egen praksis og autoritet indadtil og vores hengivelse og åbenhed udadtil.

Det er en forudsætning for at deltage på dette kursus at man har modtaget undervisning af Jes Bertelsen.

Kursets formiddage er bygget op over individuelt indre arbejde, udvekslinger omkring den enkeltes proces, nærværsyoga og fordybelse i stilhed. Eftermiddagene fortsætter disse temaer, men tilføjer mere dynamiske og udadvendte kontaktøvelser.

Hvis deltagerne skulle ønske en fortsættelse, vil dette være muligt.

Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw
Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch, psykoterapeut og meditations- og yogalærer. Hun leder retreats og underviser på Kontemplations 8-ugers forløb i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR). Derudover vejleder hun mennesker i individuelle forløb.

Hanneli er den daglige leder af Kontemplation. Hun lever i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er tilknyttet Vækstcenteret i Nørre Snede og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

KURSUSSTEDET:
VÆKSTCENTERET
Rørbækvej 12
8766 Nørre Snede