Praksisgruppe

Vaekstcenteret1c_smalt

PRAKSISGRUPPE

Et Vækstcenterkursus med Hanneli Ågotsdatter

3. - 6. december 2020

Gule sal · Vækstcenteret · Nørre Snede

I takt med at den meditative praksis fordybes, udvikler enhver af os sin egen måde at bevæge sig indad på. I denne gruppe vil vi fokusere på udvekslinger om den enkelte deltagers praksis og på hvordan den kan fordybes og udvikles, både i hverdagen og når den støttes af den samhørighed der kan opstå når man træner med andre.

Med respekt for denne indre forskellighed vil vi, i dialoger og skrivemeditationer, undersøge hvordan vi kan udtrykke disse individuelle landskaber. Med henblik på at øge tilliden til vores egen praksis og autoritet indadtil og vores hengivelse og åbenhed til menneskelige fællesskaber udadtil.

Vores træning sammen vil tage udgangspunkt i en gennemgang af en meditationsperiodes mulige struktur med særligt hensyn til balancen mellem kropsfornemmelsen, hjertefølelserne og klarheden i dobbeltrettet bevidsthed.

Kurset er bygget op som en vekselvirkning mellem individuelt indre arbejde, udvekslinger omkring den enkeltes proces, nærværsyoga og fordybelse i stilhed, og mere dynamiske og udadvendte kontaktøvelser.

Det er en forudsætning for at deltage på dette kursus at man har modtaget undervisning af Jes Bertelsen.

Kurset vil have begrænset deltagerantal.

Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw
Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch, psykoterapeut og meditations- og yogalærer. Hun leder retreats og underviser på Kontemplations 8-ugers forløb i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR). Derudover vejleder hun mennesker i individuelle forløb.

Hanneli er den daglige leder af Kontemplation. Hun lever i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats, og er i sit arbejde motiveret af den dybe meningsfylde det giver at følge menneskers udviklingsprocesser.

Hun er tilknyttet Vækstcenteret i Nørre Snede og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

KURSUSSTEDET:
VÆKSTCENTERET
Rørbækvej 12
8766 Nørre Snede