PH.D.-FORSVAR OM LIVS- OG DØDSPROCESSER I SIBIR

af Redaktionen | | 23. november 2019

Virkeligheden skabes nu og her, øjeblik til øjeblik.

Kontemplations Jeanette Lykkegård forsvarer nu på tirsdag sin ph.d.- afhandling, This is Our Life, om livet og døden hos tjukterne der bor i Kamchatka i det nord-østlige Sibir.

Jeanette har levet sammen med tjukterne, og det fremgår af afhandlingen hvordan hun og de er begyndt at samsvinge på en måde der skarpt stiller dette spørgsmål: Hvad sker der når man som forsker tager de mennesker man beskriver, længere ind i sit hjerte og sin bevidsthed?

Afhandlingen er bevægende ved den sårbare åbenhed med hvilken Jeanette beskriver sin kærlighed til, og respekt for, tjukterne, og sin involvering og sit liv med dem.

Beskrivelserne er både opmuntrende og skræmmende ved deres skildringer af den hårfine balance mellem den urgamle kultur og det moderne Rusland. Af hvordan det, indtil nu, er lykkedes tjukterne, der fra at være nomader nu er delvist fastboende, at ’I stedet for at miste den traditionelle tilgang til, og mestring af, verden ændrer de disse tilgange så de kan rumme og drage omsorg for adskillelsen mellem livet på tundraen og livet i landsbyen’.

Mod slutningen af afhandlingen beretter Jeanette om hvordan hun på Moesgård Museum, i et telt hun har haft med fra Kamchatka, for et dansk familiepublikum, gennemfører en ofring til Gihr-Gihr, repræsentationen af linjen af forfædre. Hvordan hun oplever at det lykkes, i Jylland, lige her, på museet, at etablere en oplevelse af dette ritual.

Afhandlingen slutter med en sammenfatning af hvordan, for tjukterne, virkeligheden er åben og skabes øjeblik for øjeblik. Hvordan dette folks viden derfor ikke, som nogle antropologer beklagende argumenterer for, er gået tabt. Den har, siger Jeanette, aldrig eksisteret. Den er først nu, i dette øjeblik, ved at blive skabt.

Forsvaret er et åbent arrangement og finder sted tirsdag den 26. november kl. 13 i Foredragssalen på Moesgaard, Århus Universitet: