Mindfulness som basis for glade og tillidsfulde børn

af Katrine Annesdatter-Madsen | | 11. august 2014

mind like parachuteHvordan trives dit barn bedst?
Forestil dig et rum på dit barns skole, hvor eleverne kan gå hen, når de er frustrerede, forstyrrede, bekymrede eller vrede. I stedet for at opgive en udfordrende opgave eller udadagere sin vrede kan eleverne gå derhen for at føle sig bedre tilpas. Her kan de lave åndedrætsøvelser eller ryste et glas med glittervand, mens de betragter glitteret synke til bunds i glasset igen. Hensigten med dette rum er at skabe et skolemiljø med mere balance mellem stimuli og fordybelse, så eleverne kan vende tilbage på deres pladser i klasseværelset med mere indre ro og parathed til at lære.

Sådanne rum er begyndt at dukke op forskellige steder i amerikanske skoler i takt med, at mindfulness prioriteres som en del af børnenes undervisning og skoledag.

Gennem mindfulness optrænes de centre i hjernen, der regulerer tanker, emotioner og reaktioner, og børnene får derigennem bedre tilgang på indre balance og mulighed for at være centreret i sig selv i en travl og stimulerende hverdag. Hvad enten børnene trækker vejret dybt, lytter opmærksomt til klokkespil eller dyrker yoga, opøver de gennem mindfulness evnen til at være nærværende og fokuseret på, hvad de oplever i nuet, og en viden af, hvad der foregår, samtidigt med at det foregår.

Resultatet af denne træning er en styrket evne hos børnene til at ignorere distraktioner (en vigtig evne med denne digitale tids mange forstyrrende elementer) eller håndtere udfordrende følelser i pressede situationer. Implementering af mindfulnessøvelser og nærværstræning i skolerne kan tidligt i livet give børnene sunde vaner for ”den indre hygiejne” og vigtige redskaber til at navigere i, og til at håndtere, forskellige situationer.

Katrine Madsen:  læser Nordisk sprog og litteratur med særlig interesse for litteraturhistorien og svenske og norske forfattere. Litteraturen er fantastisk, fordi den på en måde er et studie og en udforskning i andre menneskers bevidsthed og livsopfattelser, og selve dét er et enormt berigende og udbytterigt hav at kaste sig ud i. Udover litteraturen holder jeg meget af at lave mad, gå ture i naturen og især mindful yoga, der kan gøre mig helt blød i knæene.

Katrine Madsen:
læser Nordisk sprog og litteratur med særlig interesse for litteraturhistorien og svenske og norske forfattere. Litteraturen er fantastisk, fordi den på en måde er et studie og en udforskning i andre menneskers bevidsthed og livsopfattelser, og selve dét er et enormt berigende og udbytterigt hav at kaste sig ud i. Udover litteraturen holder jeg meget af at lave mad, gå ture i naturen og især mindful yoga, der kan gøre mig helt blød i knæene.

En af de skoler, der har afprøvet systematisk implementering af mindfulnesstræning, er Bridport Central School i Vermont. Efter bare to år med daglig nærværstræning ser man, at eleverne i højere grad løser konflikter med ord og gennem kommunikation, frem for eksempelvis at begynde at slå. Ved at lære at kunne sætte tankerne på pause og stoppe op, bliver eleverne opmærksomme på, at de har flere valgmuligheder til at handle og dermed kan få et bedre overblik i konfliktsituationer.

Her kan du læse hele artiklen om de erfaringer, der er gjort med mindfulness i de amerikanske skoler, og også om hvordan forældrene, som følge af mindfulnesstræningen i skolen, oplever en stor forandring i børnenes evne til at håndtere stress derhjemme.

Via linket finder du også små guidede meditationer og anden inspiration til små mindfulness- og nærværstræningsøvelser, der let kan integreres i hverdagen.

Katrine Annesdatter-Madsen har redigeret og oversat artiklen for Kontemplation.