Mit mantra i øjeblikket er: at øve mig.

af Hanne Linde | | 8. december 2017

UR_Helle Jensen_okt17_lille

Mit mantra i øjeblikket er: at øve mig.
Prøve af, undersøge, forholde mig nysgerrigt, venligt og åbent. Både i forhold til det jeg oplever og til det jeg udtrykker.
Jeg nyder denne opdagelsesrejse hvor jeg hele tiden kommer nye steder hen. Jeg glædes og forbavses over hvordan sansningerne nuanceres og udvides i forhold til min krop, mine følelser og erkendelser, og hvordan dette påvirker mine relationer og mine muligheder for at agere i den verden jeg lever i.

Jeg er så heldig at jeg er medhjælper på Uddannelsen i relationskompetence, nærvær og empati som henvender sig til mennesker der arbejder med børn og unge. Vi træner nærvær via meditation, yoga, leg og dans. Vi øver os i at udtrykke os og i, i dialogform, at fordybe den gensidige forståelse. I at skabe relationer til hinanden. Og i at kontakte vores selv. Igen og igen. Både når vi er på uddannelsen, og når vi er derhjemme i de mellemliggende perioder.

UR_Elisabeth_lille

Det opleves forskelligt. Nogle gange fylder tankerne, det er svært at mærke sig selv, og det kan tilmed føles som et næsten ligegyldigt projekt i forhold til andre “vigtigere” gøremål. Andre gange er det som en leg og fylder mig med glæde, taknemmelighed og kreativ energi.
Jeg øver mig i at mærke det, der er. At mærke skiftene. De subtile små forandringer i vejrtrækningen, stemningen der kan forandre sig på et øjeblik. Jo flere facetter jeg oplever, jo mere levende føler jeg mig. Nuancerne bliver større. Mit sanseapparat skærpes. Min rummelighed udvides. For mig er dette en af pointerne. Jo bedre jeg kender mig selv, jo bedre kan jeg forstå og relatere til andre mennesker. Da jeg er underviser, er det af stor faglig betydning for mig at min relation til dem, jeg er i dialog med, bliver så frugtbar som mulig.

Det har denne gang drejet sig om relationskompetence. Om at være kompetent i relationer, også når det er vanskeligt eller udfordrende.

Det var psykolog Helle Jensen der underviste.

Definitionen på relationskompetence er:

“Den professionelles evne til at “se” det enkelte barn på dets egne præmisser og afstemme sin adfærd herefter uden dermed at fralægge sig lederskabet samt evnen til at være autentisk i kontakten. Og den professionelles evne og vilje til at påtage sig det fulde ansvar for relationens kvalitet.” (Juul & Jensen, 2002)

UR_Dialogøvelse_Helle Jensen_lille

Udover at dele sin enorme viden med os, lod Helle os også gennemgå nogle øvelser. I grupper på tre skiftedes vi til at tage en konkret problematik op, stille fordybende spørgsmål og være aktivt lyttende.
Nysgerrigt og respektfuldt spurgte vi på skift ind til hvordan en problemstilling, eller udfordrende situation, var blevet oplevet. Ofte ved at gentage spørgsmålene for at hjælpe personen til få en dybere kontakt med problemstillingen og rette opmærksomheden yderligere indad.
Det blev tydeligt i hvor høj grad vi har vænnet os til at rette opmærksomheden udad mod det eller dem der opleves som problemskabende, når vi gengiver en situation. Vi vil gerne finde forklaringer udenfor os selv. Vi vil meget gerne hjælpe andre med at finde løsninger.
Derved risikerer vi at et nødvendigt skridt i processen bliver sprunget over: Hvad sker der på egen hjemmebane, inde i en selv?
Hvis vi vil skabe gode og klare relationer, er det nødvendigt at blive klar over hvilke signaler – verbale og nonverbale – vi udsender. Hvis der ikke er overensstemmelse imellem det vi mærke,r og det vi udtrykker, påvirker det relationen. Det kan skabe stor forvirring og utryghed i kommunikationen hvis der ikke er overensstemmelse imellem det vi fortæller med vores kropssprog og det der kommer ud af munden på os. Især børn er utrolig dygtige til at opfange usagte budskaber og signaler. Men mon ikke også vi voksne alle sammen genkender situationer, hvor mellemgulvet snører sig sammen, og paraderne er oppe? Selv om den, vi står overfor, signalerer at alt er okay og at de godt kan lide os?

Derfor er en del af træningen i relationskompetence at vende opmærksomheden indad og blive klar over hvad ens indre landskab rummer lige nu. Jo mere konkret en situation kan beskrives, jo lettere er det at komme i kontakt med hvad oplevelsen har sat i gang.

Som en støtte til forståelsen kan man spørge ind til sit åndedræt, kroppen, følelser og tanker. Undersøge hvad der påvirker en, hvilke reaktioner der bliver aktiveret og hvorfor.
Holdningen i denne udspørgen, af sig selv eller en anden, er anerkendende, venlig, nysgerrig. Det handler ikke om at finde fejl og mangler, men om at blive klogere. Når man er klar over, hvad der foregår i en selv, med empati for det der eventuelt føles svært eller sårbart at stå ved, kan man tage et helt andet ansvar i en situation og fremstå langt mere autentisk.
I en pædagogisk sammenhæng kan dette indre arbejde bidrage til et bedre læringsmiljø. Det åbner op for at der kan skabes en anden form for tillid og tryghed, og inviterer til at eleverne tør udvise større åbenhed og være mere undersøgende. Det skaber bedre muligheder for at eleverne udvikler iboende kompetencer som nærvær, empati, selvfølelse, opmærksomhed og koncentrationsevne. Der skabes grobund for, at eleverne tør tage ansvar for sig selv og hinanden. Kvaliteter, der vil være til gavn for dem selv og for de fællesskaber, som de igennem hele resten af livet på forskellig vis vil være en del af.

Jeg holder meget af denne uddannelse. Den giver mig håb om at vi kan udvikle os. Skabe mere autentiske relationer – større forståelse og accept og lydhørhed – til glæde for det liv vi skal leve sammen på denne smukke klode.

*) Nærvær og empati i skolen, Helle Jensen, Akademisk Forlag 2014.

 


Hanne Linde er billedkunstner. Hun er tilknyttet Statens Kunstfonds huskunstnerordning og er tillige uddannet mindfulness underviser. Hun har en lang erfaring med at undervise både børn og voksne i billedkunst, nærvær og kreativitet. Hun er en del af teamet bag uddannelsen i relationskompetence for mennesker, der arbejder professionelt med børn og unge.

Se mere om Hanne her: www.hannelinde.dk