MOD KREATIVITETENS KILDE

af Redaktionen | | 29. april 2021

PETER HØEG: MOD KREATIVITETENS KILDE

Kreativitet er en tilstand og en proces som – ideelt set – involverer hele os, hele mennesket.

Vi kan derfor ikke komme til kreativiteten alene ved at tale om den.

Den er ikke først og fremmest noget man taler om, den er noget man foretager sig, den er en værensform og en aktivitet.

De brugbare bøger om kreativitet er derfor ikke først og fremmest dem der forsøger at analysere emnet. Når vi går over i en analyserende side af os selv,  er vi sjældent særlig kreative. Analysen og opfindsomheden har svært ved at mødes. Når den ene er tilstede, er den anden borte – og omvendt.

Eksempler på inspirerende bøger om kreativitet er for eksempel teaterpædagogen og forfatteren Keith Johnstones berømte Impro. Og Julia Camerons The Artists Way. Eller Richard Rhodes How to Write. Alle bøger der ikke bruger nogen særlig tid på analyse, men først og fremmest foreslår en lang række aktiviteter der udforsker det at være kreativ på forskellige måder. Og foreslår på måder der selv er kreative.

Den guidede meditation Mod kreativitetens kilde med Peter Høeg er ikke en typisk guidning, ikke engang typisk for Peter. Dertil er den for lang, og dertil rummer den for meget information.

Det er en hybrid, en kreativ blandingsform mellem en guidet meditation der beskriver hvordan man kan aktivere sin menneskelige helhed, bringe den størst mulige del af sig selv i spil i den skabende process, og konkrete forslag der peger ind mod selve den kreative proces.

På den måde minder meditationen om de ovenfor nævnte bøger ved at foreslå noget man gør. Ved at foreslå at man går til sin kreative proces som var det et praksisprogram.

Vejledningen begynder med at beskrive femkanten, de fem hovedporte ind mod vores menneskelige essens, kroppen, åndedrættet, de empatiske hjertefølelser, bevidstheden og kreativiteten.

Denne beskrivelse er ikke, som det normalt er tilfældet, drejet sådan at de fem porte ses så at sige fra alle sider på én gang. I Mod kreativitetens kilde ses de fra en kreativ synsvinkel. Det beskrives hvorledes den grundlæggende kreativitet som er en egenskab ved alt menneskeligt og faktisk ved hele kosmos, findes i alle fem porte. Hvordan alle basale menneskelige livsytringer i sig selv er kreative.

Herfra bevæger meditationen sig ind mod spørgsmålet om de grunde vi kan have til at ønske at give plads til vores kreativitet. Om glæden ved kreative flows, om den måde vi ved at skabe kan forholde os til, og måske bearbejde, grundtraumer. Og om den modstand vi i disse processer kan møde, en modstand vi under ét kalder den indre dommer.

Videre går meditationen ind i spørgsmålet om hvordan man forvalter et talent, om hvordan man balancerer lyst og spontanitet, og om hvordan det er lige så vigtigt at kunne give slip på kreative flows som det er at kunne få adgang til dem.

Mod kreativitetens kilde er både en direkte anvisning i hvordan man kan sætte en større del af sig selv kreativt på spil, og en lang række forslag til hvordan man fremkalder og fremlokker strømmen af idéer. Og hvordan man møder og håndterer den modstand der, siger Peter, er en uundgåelig – og uundværlig – del af dybere kreative processer. Og af menneskelige udviklingsprocesser i det hele taget.

 

FOR FLERE GUIDEDE MEDITATIONER, BESØG VORES PRAKSISBIBLIOTEK: