Bæredygtig global udvikling

af Redaktionen | | 21. april 2017

 

Bæredygtig global udvikling
FN’s 17 verdensmål i et dansk perspektiv
antologi redigeret af Steen Hildebrandt.
Jurist- og økonomforbundets forlag, København 2016.

For os er denne antologi om FNs 17 verdensmål én af det sidste års allervigtigste bøger. Steen Hildebrandt har samlet knapt 40 af de mest vidende og bedst skrivende eksperter indenfor de områder som dækkes af verdensmålene.
Bogens artikler er korte og klare, de er på én gang advarende og fortrøstningsfulde. Og så beskriver de helt præcist og forståeligt hvad der er nødt til at ske globalt, hvilke helt særlige muligheder lille Danmark har for at bidrage til den internationale proces, og hvad vi må og kan gøre i Danmark for, i vores eget land og kultur, at fastholde og udbygge det gode udgangspunkt vi har i forhold til verdensmålene.
Hver og én af artiklerne peger på at international mellemfolkelig forståelse og solidaritet er en forudsætning for at målene kan opfyldes.

En sådan forståelse og solidaritet både forudsætter og er med til at udvikle empati.
Dermed er denne bog for os i Kontemplation på en måde ét langt nuanceret og balanceret argument for vigtigheden af at arbejde med menneskers udviklingsprocesser i retning af samhørighed og nærvær.