Dejlig er jorden

af Redaktionen | | 26. april 2017

Et essay om global verdensanskuelse.

Hvordan global og lokal empati trænes og får plads beskriver Jes Bertelsen i Dejlig er jorden.
Bogen tager udgangspunkt i at FN specifikt har indført ordet spiritualitet i verdensmålene. I erkendelse af at oplevelsen af global samhørighed og medfølelse i sig selv er spirituel, det vil sige en del af hvad det dybest set vil sige at være menneske.
Eller rettere: Denne samhørighed, altså udogmatisk spirituel medfølelse, har vi mulighed for at udvikle og lægge til grund for ledelsen af den globale proces mod bæredygtighed.

I Dejlig er jorden beskrives en række af enkle øvelser og holdninger der bygger ikke på religiøse forestillinger, men på moderne videnskabelige erkendelser.

Øvelser som at dvæle ved billedet af kloden udefra, som at træne bevidsthed om åndedrættet samtidigt med at man forestiller sig biosfæren og gør sig klart at man gennem blandt andet fotosyntesen hænger sammen med alt levende. Som at drikke vand mens man véd af at man i denne selvfølgelige handling sammenkobler sig med klodens meteorologiske processer, regnens, fordampningens og skydannelsernes kredsløb.

På Vækstcenterets ressourceside er det i lydbiblioteket desuden muligt at høre Jes Bertelsens undervisning i Dejlig er jorden.

 

Dejlig er jorden
af Jes Bertelsen
Rosinante, København 2017