Øvelse: At opleve nærværet sammen

IMG_5103

I forbindelse med lancering af deres nye hjemmeside har Foreningen Børns Livskundskab bedt os om at foreslå nærværsøvelser børn og voksne kan have glæde af sammen. Her kommer den første øvelse. For flere øvelser henviser vi til Børns Livskundskabs nye hjemmeside.

På fotografiet ses de to venner, Daniel (11) og Robert (12), øverst på Gaustadtoppen i Norge.


Den varme og den kolde luft.

Det er tidligt forår, udenfor er luften kold, indenfor er den varm.

Stå sammen udenfor, eventuelt bare i et åbent vindue, og træk vejret sammen.
Mærk hvordan man kan vælge at trække vejret gennem næsen hvor luften både bliver opvarmet og (lidt) renset af næsehårene.
Og vi kan åbne munden og trække den kolde luft ind direkte.
Mens I veksler mellem disse to åndedræt: Tal sammen om hvorvidt der er forskel. Om situationer hvor man ånder på den ene måde – for eksempel er man ved hurtigt løb udendørs nødt til at ånde både gennem munden og næsen – og på den anden måde: Er man optaget af dufte og lugte, ånder man gennem næsen.

Vi kan spørge hinanden om vi husker at vi trækker vejret. Kan der gå en hel dag uden at vi husker det? En halv dag?
Når vi, som vi gør lige nu, taler om vejrtrækningen, tænker over den, véd lidt om den, så bevidstgør vi den. Mens den er bevidst, er det lettere at slappe af. Også lettere at slappe dårligt humør lidt af, kedafdethed, bekymring.
Vi kan måske tale om nogle situationer hvor vi hver især kan blive bekymrede og anspændte:
Hvad gør dig urolig?
Hvad gør mig urolig?
Mens vi taler om dette, bliver vi ved med at prøve at huske at vi trækker vejret. Det er en leg. Vi ser om vi kan gøre to ting på én gang: Både tale om noget og huske at vi trækker vejret.

Lad os tage denne leg indendørs. Vi lukker nu vinduet eller døren, eller vi går ind hvis vi var gået ud for at trække vejret i kulden.
Nu skilles vi, nu går vi videre med det vi hver især skal. Du skal måske lege eller spille computer, jeg skal måske lave mad. Men vi prøver begge at lægge mærke til hvor længe vi kan huske at vi trækker vejret.
Selvfølgelig glemmer vi det om et øjeblik. Måske har vi allerede glemt det nu. Men den af os der først opdager at han eller hun har glemt det, siger det til den anden: -Ej, nu opdagede jeg at jeg havde glemt at jeg trækker vejret! Hvor længe huskede du det?

 


Om øvelsen:

Vi ville gerne udnytte årstiderne så det var naturligt at tage udgangspunkt i det tidlige forårs kulde og i kontrasten mellem inde og ude.
Og i åndedrættet.  Det at foretage den tilsyneladende enkle eller banale handling det er at skifte fokus til det faktum at man lige nu trækker vejret, kan være et virksomt middel til momentant at sænke spændingsniveauet i personligheden.
Dagligsproget rummer denne viden: – Lad os lige trække vejret, siger vi til hinanden når vi føler os overrumplet, – Lad os lige tage en dyb indånding. Og har vi fået et chok, siger vi: – Jeg mistede fuldstændig vejret, eller: – Jeg tabte helt pusten, eller: – Jeg glemte at trække vejret.
Derfor foreslår vi at børn og voksne stiller sig i døren et øjeblik og trækker vejret sammen. I den zone hvor man måske kan mærke den varme luft bag sig og den iskolde luft foran sig. Bare et øjeblik.

Vi indlægger ikke meget information i øvelsen. Bare det minimum der kan supplere bevidstgørelsen, støtte det det hele drejer sig om: At vi mærker at vi trækker vejret, at vi mærker det sammen, og at vi og barnet eller den unge får en kort, hjertelig, fælles oplevelse som ikke rummer præstation, ikke rummer vurdering eller sammenligning.
Som måske kan give anledning til at man deler erfaringer: Hvad kan gøre dig urolig? Hvad kan gøre mig urolig?
Mens vi er bevidste om at vi ånder ind og ud.

 


Hanneli Ågotsdatter
er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer. Hun er Kontemplations daglige leder og underviser på vores kurser og retreats. Hanneli er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe og medlem af Foreningen Børns Livskundskab.

 

 

 

Peter Høeg er mag.art., forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet. Han er en af Kontemplations faste undervisere, medstifter af Foreningen Børns Livskundskab og del af Vækstcenterets undervisergruppe.

Peter bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Foto: Henrik Saxgren