MEDITATION PÅ SKAM OG SÅRBARHED

MEDITATION PÅ SKAM OG SÅRBARHED At forlade sig selv – og at komme tilbage med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 22 min I denne meditation beskriver Peter hvordan der, helt inde omkring vores menneskelige essens, ligger en sårbarhed. Denne følelse af ubeskyttethed er det ikke enkelt at være i over længere tid. Forlader vi sårbarheden,…

Læs mere

AT VÆRE MED DET SOM ER

AT VÆRE MED DET SOM ER med Celinah Malue Jakobsen LYDFIL · Varighed: 5 min Ligesom lange meditative stræk har særlige muligheder for fordybelse, er korte meditationer betydningsfulde. Blandt andet fordi de hjælper os til at opdage hvor hurtigt det er muligt at finde hjem til sig selv. Hvordan nuet altid ligger lige for næsen…

Læs mere

DE MEDFØDTE KOMPETENCER

DE MEDFØDTE KOMPETENCER med Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 50 min   De medfødte kompetencer er vores evne til bevidst at mærke og nuancere vores kropsfornemmelse, vores åndedræt, de empatiske hjertefølelser, vores bevidsthedsrum og den grundlæggende, kreative foranderlighed der karakteriserer alt liv. Disse fem medfødte kompetencer eller talenter er fem grundlæggende veje…

Læs mere

VINTERENS LANGSOMHED

VINTERENS LANGSOMHED En meditation med Jeanette Lykkegård LYDFIL · Varighed: 17 min https://kontemplation.dk/wp-content/uploads/2021/02/IMG_1837.mp4 Vi menneskers livsrytme er forbundet med årstiderne. I denne meditation tager Jeanette Lykkegård udgangspunkt i det nærvær der følger med bevidstheden om krop og åndedræt. Den henter inspiration fra andre kulturers vinterpraktikker og undersøger hvordan vinterens kvaliteter reflekteres i vores indre. Hvis vinterens…

Læs mere

BRUD OG HENGIVELSE

BRUD OG HENGIVELSE Guidet meditation: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg Musik: Torben Westergaard Kamera: Leena Henningsen Video · Varighed: 20 minutter  Bruddet og hengivelsen er to hovedveje mod dybere udvikling: Bruddet udforsker den vågenhed der ligger i pludseligheden, den skarphed der opstår når man kan finde modet til at mærke at hvert øjeblik i livet…

Læs mere

HJERTEMEDITATION

HJERTEMEDITATION Stemme: Hanneli Ågotsdatter Musik: Torben Westergaard Kamera: Leena Henningsen Video · Varighed: 14 minutter  Kærlighed er større og dybere end fornuft. Meget mere omfattende. Derfor kan man ikke ‘forstå’ kærlighed. Og derfor kan kærlighed ikke trænes systematisk. Til gengæld har kærligheden en mirakuløs egenskab: Hvis vi giver den plads, vokser den af sig selv.…

Læs mere

TILLID

TILLID Meditation med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 42 min Livet drejer sig langt hen ad vejen om møder. Det er ofte i møder vi oplever meningsfylde: I kreative møder, hjertemøder, seksuelle møder, møder hvor vi oplever at bliver forstået og at forstå andre. Spiritualitet har retning mod at fordybe menneskelig kontakt: Yogier og yoginier,…

Læs mere

HARAMEDITATION

HARAMEDITATION med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 26 min Hara – der betyder bugmidte på japansk – er betegnelsen for et område vi når ved fra et sted et par centimeter under navlen at bevæge os ind til midten af kroppen. Hara er kroppens fysiske tyngdepunkt. At kunne fornemme det, at have kontakt til hara,…

Læs mere

DET MEST BETYDNINGSFULDE

DET MEST BETYDNINGSFULDE Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 14 min Hvad er det mest meningsfulde for mig i mit liv? Omkring dette spørgsmål spinder Martin denne meditation At spørge til vores inderste følelser og behov for mening fører os indad. Hvis vi, som Martin her hjælper os til, kan lade være med at…

Læs mere

DØRE IND MOD HELHEDEN

DØRE IND MOD HELHEDEN Meditation med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 37 min “Hvad skal man have med i sin regelmæssige praksis hvis man ønsker på en balanceret måde at bevæge sig indad for, fra dette dybere sted i sig selv, at kunne gå sin omverden mere åbent og intenst i møde?” Dette spørgsmål tager…

Læs mere

AT SAMLE OPMÆRKSOMHEDEN

AT SAMLE OPMÆRKSOMHEDEN Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 11 min Den vestlige verden har de sidste 20 år, takket være ikke mindst mikrobiologen og stressforskeren Jon Kabat-Zinns indsats for mindfulness, opdaget at man kan træne nærvær uden at skulle melde sig ind i en religion.   Ordet ‘mindfulness’ er en oversættelse af sanskritordet…

Læs mere

AT BYDE FÆNOMENER VELKOMMEN – OG AT TAGE AFSKED MED DEM

AT BYDE FÆNOMENER VELKOMMEN – OG AT TAGE AFSKED MED DEM med Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 24 minutter  Vi kan vælge, i hvert fald i en træningssituation, at byde verden velkommen. I denne meditation inviteres vi til at mærke – at sige velkommen til – sanseindtryk der kommer til os udefra…

Læs mere

AT FILME MED OPMÆRKSOMHEDENS KAMERA

AT FILME MED OPMÆRKSOMHEDENS KAMERA En meditation for børn og voksne med Hanne Linde LYDFIL · Varighed: 12 min https://kontemplation.dk/wp-content/uploads/2021/01/IMG_2334.mp4 Det er én af vores bevidstheds medfødte muligheder at vi kan fokusere vores opmærksomhed. Når vi stiller ind på et objekt og fastholder det i fokus, kan det vi iagttager, begynde at åbne sig for…

Læs mere

EN KORT PAUSE – I NUET

EN KORT PAUSE – I NUET Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 6 min Meditationer behøver ikke at være langvarige – nærværet er altid tilgængeligt. I denne session tager Martin os i hånden og fører os ind gennem døren til nuet i os selv på fem uforhastede, men intense minutter. Instruktionerne hjælper os til…

Læs mere

OPMÆRKSOMHEDENS MIRAKEL

OPMÆRKSOMHEDENS MIRAKEL Meditation med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 27 min “Meditation er for så vidt ‘bare’ dyb, vågen afslapning. Lidt dybere afslapning end vi er vant til. Det er derfor vi har brug for instruktion.” Sådan indledes denne meditation. Den fortsætter med at beskrive hvad Peter kalder ‘bevidsthedens mirakel’: Det forhold at hvis vi,…

Læs mere

GRUNDSTEMNINGER

GRUNDSTEMNINGER Meditation med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 30 min De fleste af os har en grundstemning. En indre atmosfære som vi vågner op til og i ni ud af ti morgener. Som farver vores liv. Et sådant indre vejrlig har rødder ned i personlighedens meget dybe dele. Alligevel kan der arbejdes med det. For…

Læs mere

ØJEBLIKKETS FYLDE OG ENKELHED

ØJEBLIKKETS FYLDE OG ENKELHED med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 25 min Meditativt nærvær kan opleves som om man ser et udsnit af tilværelsen gennem et forstørrelsesglas. I denne meditation lægger Hanneli øjeblikket under den meditative opmærksomheds mikroskop. Sessionen begynder med påkaldelsen – helt enkelt det, ved sin praksis’ begyndelse, at give plads også til…

Læs mere

NÆRVÆR MED IMPULSER INDEFRA OG UDEFRA

NÆRVÆR MED IMPULSER INDEFRA OG UDEFRA med Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 13 minutter  Alt indhold i vores bevidsthed kommer til os enten gennem sanserne fra yderverdenen eller som krops- eller sindsimpulser fra os selv, fra vores inderverden. Denne meditation begynder med at bevidstgøre disse to kilder – og bevæger sig derefter…

Læs mere

AT TÆLLE ÅNDEDRAGENE – TI MINUTTERS MINDFULNESS

AT TÆLLE ÅNDEDRAGENE – TI MINUTTERS MINDFULNESS Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 10 min Tilstanden mindfulness, bevidst nærvær, er i en dynamisk balance mellem hensigtsløs afspænding og den vågne parathed til at slippe hvad der måtte opstå i bevidsthedsrummet. Denne balance kan opnås ved meditative gentagelser – af eksempelvis lyde (mantraer) eller bevægelser…

Læs mere

DE INDRE BØRN

DE INDRE BØRN Meditation med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 35 min Når vi bevæger os indad mod vores egen essens, møder vi vores indre børn. Både vores ressourcer og vores udfordringer billeddanner, i drømme, i fantasier og i vores adfærd, som børn eller barnelignende sider af os selv. Der er store udviklingsmuligheder i de indre…

Læs mere

AT ANKOMME FULDT OG HELT

AT ANKOMME FULDT OG HELT med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 27 min På en måde består tilværelsen af en lang række af ankomster til stadig nye situationer og omstændigheder. I denne meditation peger Hanneli på muligheden for at komme mere helhjertet til stede. Først ved at vi hver især undersøger hvor i os selv…

Læs mere

AT GØRE STATUS

AT GØRE STATUS Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 18 min For at kunne overskue og strukturere erfaringer fra fortiden er det en fordel at være til stede i nuet. I denne meditation vejleder Martin i at gøre status ved kilometersten som et årsskifte eller en fødselsdag. Guidningen bringer os først til stede i…

Læs mere

FEMKANTENS LANDSKAB

FEMKANTENS LANDSKAB Guidet meditation: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg Musik: Torben Westergaard Kamera: Leena Henningsen Video · Varighed: 15 minutter  Vi mennesker er født med muligheden for at bevidstgøre oplevelsen af vores krop, vores åndedræt, de empatiske følelser der reflekteres omkring hjertet, bevidstheds- eller tankerummet og den altings foranderlighed som vi kalder grundkreativitet. Fem grundlæggende aspekter…

Læs mere

BRUD OG HENGIVELSE – improvisationer

Brud og hengivelse – Improvisationer Musikeren og komponisten Torben Westergaard, meditationslæreren Hanneli Ågotsdatter og forfatteren Peter Høeg der har arbejdet sammen før, og som alle tre er lidenskabeligt optaget af meditativ praksis, har på albummet Brud og hengivelse taget deres samarbejde og bekendtskab til et nyt sted, nemlig ind til et improviseret møde mellem meditation…

Læs mere

LEVENDE HER OG NU

LEVENDE HER OG NU Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 20 min Bygget op som en inquiry, en udspørgen, beskæftiger denne meditation sig med selve følelsen af at være i live. Ved at spørge til hvordan selve oplevelsen af liv og vitalitet viser sig lige nu, hvor den er forankret, hvordan den kommer til…

Læs mere

DET ÅBNE NÆRVÆR

DET ÅBNE NÆRVÆR Guidet meditation med Hanneli Ågotsdatter Video · Varighed: 25 minutter Vi er født med muligheden for at opleve os selv som hele. Paradoksalt nok når vi bedst frem til denne helhed gennem en træning hvori vi deler os selv op og træner delene én ad gangen for derefter gradvist at lade totaliteten…

Læs mere

ØJEBLIKKETS KOSTBARHED

ØJEBLIKKETS KOSTBARHED Guidet meditation med Peter Høeg Video · Varighed: 20 minutter Denne meditation med Peter Høeg er filmet ved Vesterhavet på stranden udenfor retreatstedet Øster Løkke. Den tager udgangspunkt i sansningen af den ydre verden. Guidningen beskriver hvordan det er muligt først at åbne sig mod de impulser der kommer fra sansekanalerne og siden…

Læs mere

BEVIDSTHEDENS SPEJLFUNKTION

BEVIDSTHEDENS SPEJLFUNKTION Guidet meditation med Peter Høeg  VIDEO · Varighed: 23 min Med udgangspunkt i sansningen af kroppen, af vejrtrækningen, af kærlighedsfølelserne og tankerummet fører denne meditation frem mod oplevelsen af en mulighed vi alle er født med: Muligheden for at vores bevidsthed kan registrere os selv og vores omverden med samme åbne nøjagtighed som…

Læs mere

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆT OG KROP

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆT OG KROP AT LADE OPMÆRKSOMHEDEN GÅ PÅ OPDAGELSE Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 22 min I denne sekvens af 22 minutters varighed beskriver Hanneli hvordan nærværstræning kan være en udforskning af kroppen som den føles lige nu. Vi føres fra fødderne og opad gennem alle kropsområder og får undervejs idéer og råd…

Læs mere

AT GÅ INDAD FOR AT GÅ UDAD

AT GÅ INDAD FOR AT GÅ UDAD Meditation med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 17 min Udgangspunktet for denne meditation er en vane de fleste af os deler, nemlig den at vi leder efter den meningsfylde vi alle ønsker os og har brug for, alene i den ydre verden. Meditation er ikke vendt mod denne…

Læs mere

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆTTET

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆTTET med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 20 min KONCENTRATIV OPMÆRKSOMHED – at samle sig om én ting, altså at koncentrere sig helhjertet, kaldes på sanskrit shamatha. I denne guidede meditation af 20 minutters varighed er åndedrættet i fokus. At træne fuld opmærksomhed på vejrtrækningen er at give sig selv lejlighed til at…

Læs mere