ESSENS – HJERTE – JORD

  Kreativ visualisering eller guided imagery som videnskaben kalder det, bruges i dag i et væld af terapeutiske sammenhænge, i psykologiske og andre videnskabelige forsøg. Og i computergenereret form i…

Læs mere

DEN NATURLIGE DISCIPLIN

Vi har alle en medfødt mulighed for at udfolde glæde ved naturlig disciplin – ved at udforske den hjælp vi kan få ved at gøre noget som er betydningsfuldt for…

Læs mere

MEDITATIONENS RYGRAD

I denne meditation løfter Søren, ligesom i ’Stille vand – stille sind’ som også ligger i Praksisbiblioteket, en årtusinder gammel meditativ praktik ind i den moderne verden. Det drejer sig…

Læs mere

NÆRENDE NATUR

Martin har taget os med ud til vandet. Under stemmen på denne øvelse hører vi hele tiden bølgerne der når stranden, knækker, brydes, skummer, fanger gruset i strandkanten og trækker…

Læs mere

KRONE – ROD – JORD

I denne ret korte øvelse gennemgår Hanneli metodisk to versioner af den såkaldte Krone-Rod åndedrætsøvelse: Den traditionelle form som forbinder issen med bunden af kroppen – og en version som…

Læs mere

ANGST

  Indre kontemplative øvelser som meditation og yoga hverken kan eller skal erstatte et udadvendt engagement i vores omverden. Dette kan det være særlig vigtigt at minde os selv og…

Læs mere

ROD, HARA OG SOLAR PLEXUS

  Der findes et stykke legetøj som fint kan illustrere betydningen af vores kontakt til bunden af vores krop: tumlingen. Tumlingen er ofte en lille klovn, men kan også være…

Læs mere

JORDFORBINDELSE OG BALANCE

Martin lægger her vores fødder, vores balancesans og vores jordforbindelse under et kontemplativt mikroskop. Vores fødder er komplekse. For at sige det mildt. Der er mere end 20 knogler i…

Læs mere

HER PÅ VORES KLODE

Jonathan Holkenov, som guider denne meditation, er passioneret dyrker af braziliansk jiu-jitzu. Han har en lige så passioneret meditativ praksis – og han fortæller om hvordan man i trænings- og…

Læs mere

TOPOFILI

At vi mennesker kan elske steder med en kærlighed så dyb som den vi ellers forbeholder mennesker, er alment kendt. Men alligevel spændende og på en måde overraskende! Hvad skal…

Læs mere

DEJLIG ER JORDEN

  Denne meditation er, fortæller Jeanette indledningsvist, inspireret af Jes Bertelsens bog Dejlig er jorden. Dejlig er jorden blev skrevet med tanke på børn og unge, for at foreslå dagligdags…

Læs mere

WALK THE TALK

En centreringsøvelse Denne meditation kunne også have haft titlen ’Nænsomt nærvær.’ Den kredser, fra begyndelse til slutning, om at bringe nuets klarhed og en respektfuld tilgang af ikke-indblanding sammen i…

Læs mere

STILLE VAND – STILLE SIND

Søren Munk har tilbragt mange år i Nepal hvor han har trænet i den tibetanske vadrajana-buddhistiske tradition. I denne guidning øser han af denne baggrund.   Med udgangspunkt i et…

Læs mere

ENSOMHED

Kernen i følelsen af ensomhed er adskilthed. Fra mennesker, fra verden – måske også fra Gud og fra enhver oplevelse af mening. C. G Jung skriver i artiklen Barnearketypens psykologi…

Læs mere

BÅRET AF GAIA

Hanneli foreslår at denne meditation som i introduktionen kaldes en kropsforankring, udføres liggende. For at få så meget fysisk kontakt som mulig med jorden – for fra begyndelsen at opleve…

Læs mere

KVINDERS HAIKU

Haiku er en oprindelig japansk form for poesi som i sin grundform består af 16 eller 17 stavelser eller lydlige enheder. Genren går langt tilbage – men som samlebetegnelse er…

Læs mere

JORDENS CYKLUS – LIVETS CYKLUS

I denne meditation vil Britta guide os ind mod os selv og jorden, som vi bebor. Meditationen er ment som et støtte til at forbinde os med jorden. Jordens planter.…

Læs mere

MENTAL RO OG JORDFORBINDELSE

At standse op og trække vejret dybt er ikke så helt almindeligt som det med fordel kunne være. Og når vi gør det, altså standser op og bliver stående, så…

Læs mere

RUM I RUM I RUM

I denne øvelse tager Michael Stubberup os gennem tre afsnit: Èt hvor vi ligger, ét hvor vi sidder, og ét hvor vi står.   Vi inspireres til at sanse især…

Læs mere

BJERGMEDITATION

  Standardværket The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion fortæller at meditationer hvori vi forestiller os at vi er naturen, for eksempel at vi er en sø, at vores bevidsthed er den…

Læs mere

LET OG SIKKER GANG PÅ JORDEN

Udgangspunktet for denne meditation har Peter, fortæller han, lånt af Agnes Henningsen hvis erindringers første bind har titlen Let gang på jorden. Der blev efterfulgt af et andet bind, Letsindighedens…

Læs mere

MED HJERTE FOR KLODEN

Det har værdi at være informeret om kloden og det pres vi mennesker lægger på den, på os selv, og på andre levende væsner. I denne guidning foreslår Hanneli at…

Læs mere

JORD, EN FÆLLESMEDITATION

Der er gode grunde til at yoga- og meditationsguidninger normalt indtales af bare én person: At følge en guidning kan minde om at følge en naturvejleder ud i den ydre…

Læs mere

AFBALANCERING AF EMOTIONEL INTENSITET

I denne meditation om at håndtere emotioner, også de vanskelige af slagsen, vender Hanneli igen og igen tilbage til to mulige støttepunkter for os når vores indre og/eller ydre verden…

Læs mere

MEDITATION FØR ARBEJDSDAGEN

I denne meditation støtter Hanneli os til bedst muligt at gå en ny arbejdsdag i møde. Hvor vi i den situation, på vej ind i den nye dag, kan risikere…

Læs mere

MORGENPRAKSIS PÅ NORD HIDLE

Hanneli guider her en morgenpraksis på øen Nord Hidle udenfor Stavanger. I baggrunden kan man høre fårene der græsser, og mærke den opgående sol lokke dagen frem. Meditationen bevæger sig…

Læs mere

KUNNE VI ET ØJEBLIK…?

Er det muligt bare et øjeblik ingenting at ville ændre? Bare et øjeblik at lade verden og os selv være fuldstændig som den og vi er? På godt og ondt?…

Læs mere

BALANCERENDE YIN YANG

Alle dybere indre øvelser peger ind mod at opdage en naturlighed, det vil sige energiforhold og bevidsthedsformer som vi er født med anlæg for – og som kan kultiveres, udvikles…

Læs mere

TAK OG PÅ GENSYN

Med denne meditationstrio siger vi, Hanneli, Martin og Peter farvel og på gensyn til jer som har fulgt Januarpraksis. Der er noget særligt ved på dette sted at se sig tilbage…

Læs mere

CENTRERING OG VIDEREGIVELSE

  De to grundlæggende åndedrætsøvelser, Pineal-Hara og Essens-Hjerte, har en række funktioner og mulige effekter. Pineal-Hara forbinder midten af hovedet, Pinealkirtlen, med underkroppen. Essens-Hjerte stimulerer og udpeger en energibevægelse som…

Læs mere

DET TAKNEMMELIGE HJERTE

  Det fysiske hjerte er et anatomisk faktum. Som har en bestemt placering, en bestemt form og bestemte funktioner. Det som Martin i denne meditation kalder ‘det følelsesmæssige hjerte’ –…

Læs mere

HJERTESTYRKE TIL AT MØDE VERDEN

I denne meditation peges der på hvordan vi kan finde hjertestyrken til at møde verden. Gennem at etablere og fordybe kontakten til det indre hjertefællesskab. “Hjerterummet er fleksibelt”, siger Hanneli,…

Læs mere

HJERTESORG

Der er glæde og meningsfylde i kærlighedsfølelser. Men lytter vi efter, er der også altid i hvert fald en fin overtone af sorg. For ét eller andet sted véd vi,…

Læs mere

AT SE MED HJERTET

I Saint Exupérys Den lille prins siger den vise ræv til den lille prins: ‘Nu skal jeg betro dig min hemmelighed. Den er ganske ligetil: Kun med hjertet kan man se rigtigt.…

Læs mere

HJERTETS BEHOV

  I denne øvelse – som, siger Martin, bedst udføres siddende – stilles vi, på en stilfærdig måde, et provokerende spørgsmål: Hvad har hjertet brug for? Det provokerende ligger i…

Læs mere

TAKNEMMELIGHED TIL KROPPEN

Taknemmelighed er måske den stemning som er allermest gunstig for et meditativt klima. Taknemmelighed strømmer inde fra vores hjerte og ud mod noget eller nogen, og der er i denne…

Læs mere

INDAD I KROPPENS OG HJERTETS RUM

Ligesom et godt glas vand kan slukke tørsten, kan den helt enkle opmærksomhed på krop og åndedræt, som i denne meditation, bringe os ind mod nuet. Og det at minde…

Læs mere

SEKSUALITET OG KÆRLIGHED

  Seksualitet er altid sårbart. Derfor bevæger denne meditation sig ind mod emnet med en særlig omhu og respekt. Der er, siger Peter, i vores kultur reelt kun to billeder…

Læs mere

FORBUNDETHED

I bogen Den empatiske civilisation kaster fremtidsforskeren og økonomen Jeremy Rifkin et nyt lys på verdenshistorien. Det samme gør historikeren Rutger Bregman i bogen Humankind. Begge disse bøger peger på…

Læs mere

HJERTETS TÆRSKELVOGTERE

Vi har her mulighed for at følges med Hanneli ind bag de mere dagligdags opspændinger og nå dybere dele af os selv: De områder hvor vi måske kan høre hvad…

Læs mere

HJERTE, HÆNDER, HANDLING

I ‘Hjerte, hænder, handling’, åbner Martin til en udforskning af den strøm som fra hjertet bevæger sig ud i hænderne og derfra ud mod verden. Vi bevæger os med opmærksomheden…

Læs mere

AT ØNSKE DET GODE

  I denne øvelse peger Jonathan på en mulig vej: Vi kan lade vores ønske først og fremmest gælde andre. Ved at ønske en anden hvad Jonathan her kalder ‘den…

Læs mere

EROTIKKENS HJERTE

  Denne øvelse foreslår at vi udforsker og oplever hvordan der i mange flere relationer og møder end vi er vant til at forestille os, indgår erotiske komponenter. Guidningen fører…

Læs mere

DIT TROFASTE HJERTE

Dit hjerte er, siger Hanne i denne meditation, ikke alene et fysisk mirakel. Det er en ven og livsledsager. Med udgangspunkt i hjertets fysiologiske funktion, det som Hanne kalder dets…

Læs mere

BØNNENS HJERTE

At leve er også at fortælle historier. Ikke mindst om os selv. Om hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen. Disse uophørlige fortællinger…

Læs mere

FORANKRING I HJERTE OG HARA

  I denne øvelse beskriver Martin Guldberg hvordan modet til at tillade hvad han kalder ‘åbningen af hjertets sensitivitet’ kan støttes af kontakten til dybere dele af vores kropslighed. Guidningen…

Læs mere

VINTERENS HJERTE

I denne meditation foreslår Peter Høeg at vi sammen bevæger os ind mod vinterens hjerte.  Vi har sikkert hver vores vinter. Men vi deler den også, vi har også en…

Læs mere

PRAKSISJAM

Spirituel praksis handler i høj grad om at mødes lidt mere åbent og ægte som mennesker. Om at nå ind mod den frihed og naturlige varme for, og nysgerrighed mod,…

Læs mere

AT KOMME HJEM

Ordet ’hjem’ har en dyb betydning. Det betegner både et sted, et forhold og en atmosfære. Stedet er fastlagt. Det er her vi bor. Forholdet til stedet handler om tilhør.…

Læs mere

DEN SIDSTE SANG

 ‘En sangs afslutning er ikke dens mål: Men alligevel, hvis sangen ikke var nået til enden, ville den heller ikke have nået sit mål. Et paradoks, ikke?’ -Nietzsche   Med…

Læs mere

ESSENS – HJERTE

Det er sådan set tankevækkende: I kristendommen og i jødedommen er hjertet sæde for sjælen. For Aristoteles der ikke regnede hjernen for noget særligt, boede fornuften i hjertet. For buddhismen…

Læs mere

BUDDHAS ÅNDEDRÆT

En religionsforsker sagde: All religions are the same – especially buddhism. Alle religioner er ens – især buddhismen. Buddhismen er måske den spirituelle tradition der har den dybeste og mest…

Læs mere

DET SPONTANE ÅNDEDRÆT

Når vi bevæger os indad, kan det være en hjælp at vi gør os klart at vi i praksis med fordel kan veksle mellem at bruge vores evne til at…

Læs mere

DEN ÅNDENDE KROP

Man kan undertiden mene at halvdelen af al indre træning er forfinelsen og fordybelsen af kropsbevidstheden. Kroppen og dens processer er både et taknemmeligt grundlag for nærværs- og hjertepraksis og…

Læs mere

PINEAL – HARA

Pineal – Hara er en på én gang dyb og enkel øvelse. Når vi underviser børn, kalder vi den ‘elevatorøvelsen’. Den forbinder midten af hovedet med mave og underliv og dermed…

Læs mere

DET GROUNDENDE ÅNDEDRÆT

Psykofysisk balance spiller en afgørende rolle i træning af nærvær og hjertelighed. Som hovedregel kan man ikke vokse, menneskeligt og spirituelt, fra ekstremer. Derfor peger de store visdomstraditioner på det…

Læs mere

YIN YANG CIRKULATION

Denne øvelse er én af Vækstcenterets såkaldte grundøvelser. Et udvalg af åndedrætsøvelser som har en særlig betydning for træning af sammenhængen mellem nærvær, kropsbevidsthed og vejrtrækning. Det første sted betegnelserne…

Læs mere

ÅNDEDRÆT OG NÆNSOMHED

Mange af os har gjort den erfaring at vi kun kan hjælpe andre ud af et overskud. Alligevel kan vi risikere at glemme det igen og igen. Denne forglemmelse kan…

Læs mere

VÅGENHEDEN, OPMÆRKSOMHEDEN OG VEJRTRÆKNINGEN

Jes Bertelsen siger: ‘Ret den fokuserede opmærksomhed mod vågenheden og lad derefter fokus opløse sig i vågenhedsviden’. Denne tilsyneladende enkle sætning beskriver, fortæller Jes, en dyb meditativ strategi. I denne…

Læs mere

ÅNDEDRÆTTETS FYSIOLOGISKE ASPEKTER

Meditation er en begivenhed som ideelt set involverer hele os selv. Det er derfor vi ofte bygger vores undervisning og instruktioner op over de fem porte: Kroppen, åndedrættet, følelsessystemet, bevidstheden…

Læs mere

KRONE – ROD

Det indre demokrati mellem himmel og jord. Vi lever i en virkelighed som er præget af meget præcis adskillelse.  Bevæger vi os indad, slipper vi gradvist nogle af disse grænser.…

Læs mere

AT STRÆKKE ÅNDEDRÆTTET

I denne meditation fører Martin os ind mod de meditative muligheder i det fordybede åndedræt. Fordybelsen har her to betydninger og sider: Dels opfordrer guidningen os til at sænke åndedrættet…

Læs mere

FIRE TRIN MOD ÅNDEDRÆTSBEVIDSTHED

Peter Høeg beskriver i denne guidning fire trin i én af de mulige veje til at bevidstgøre vejrtrækningen: Det første trin er at gøre sig klart at vi trækker vejret. Og…

Læs mere

VERDEN SET GENNEM ÅNDEDRÆTTET

Denne lydfil er både ment som en kort introduktion til vores januarpraksis om vejrtrækningen med daglige praksisforslag og en præsentation af Hanneli Ågotsdatter, Martin Guldberg og Peter Høeg, Kontemplations faste…

Læs mere

MEDITATION PÅ SKAM OG SÅRBARHED

I denne meditation beskriver Peter hvordan der, helt inde omkring vores menneskelige essens, ligger en sårbarhed. Denne følelse af ubeskyttethed er det ikke enkelt at være i over længere tid.…

Læs mere

AT VÆRE MED DET SOM ER

Ligesom lange meditative stræk har særlige muligheder for fordybelse, er korte meditationer betydningsfulde. Blandt andet fordi de hjælper os til at opdage hvor hurtigt det er muligt at finde hjem…

Læs mere

DE MEDFØDTE KOMPETENCER

De medfødte kompetencer er vores evne til bevidst at mærke og nuancere vores kropsfornemmelse, vores åndedræt, de empatiske hjertefølelser, vores bevidsthedsrum og den grundlæggende, kreative foranderlighed der karakteriserer alt liv.…

Læs mere

VINTERENS LANGSOMHED

Vi menneskers livsrytme er forbundet med årstiderne. I denne meditation tager Jeanette Lykkegård udgangspunkt i det nærvær der følger med bevidstheden om krop og åndedræt. Den henter inspiration fra andre…

Læs mere

BRUD OG HENGIVELSE

Bruddet og hengivelsen er to hovedveje mod dybere udvikling: Bruddet udforsker den vågenhed der ligger i pludseligheden, den skarphed der opstår når man kan finde modet til at mærke at…

Læs mere

HJERTEMEDITATION

Kærlighed er større og dybere end fornuft. Meget mere omfattende. Derfor kan man ikke ‘forstå’ kærlighed. Og derfor kan kærlighed ikke trænes systematisk. Til gengæld har kærligheden en mirakuløs egenskab:…

Læs mere

TILLID

Livet drejer sig langt hen ad vejen om møder. Det er ofte i møder vi oplever meningsfylde: I kreative møder, hjertemøder, seksuelle møder, møder hvor vi oplever at bliver forstået…

Læs mere

HARAMEDITATION

Hara – der betyder bugmidte på japansk – er betegnelsen for et område vi når ved fra et sted et par centimeter under navlen at bevæge os ind til midten…

Læs mere

DET MEST BETYDNINGSFULDE

Hvad er det mest meningsfulde for mig i mit liv? Omkring dette spørgsmål spinder Martin denne meditation At spørge til vores inderste følelser og behov for mening fører os indad.…

Læs mere

DØRE IND MOD HELHEDEN

“Hvad skal man have med i sin regelmæssige praksis hvis man ønsker på en balanceret måde at bevæge sig indad for, fra dette dybere sted i sig selv, at kunne…

Læs mere

AT SAMLE OPMÆRKSOMHEDEN

Den vestlige verden har de sidste 20 år, takket være ikke mindst mikrobiologen og stressforskeren Jon Kabat-Zinns indsats for mindfulness, opdaget at man kan træne nærvær uden at skulle melde…

Læs mere

EN KORT PAUSE – I NUET

Meditationer behøver ikke at være langvarige – nærværet er altid tilgængeligt. I denne session tager Martin os i hånden og fører os ind gennem døren til nuet i os selv…

Læs mere

OPMÆRKSOMHEDENS MIRAKEL

“Meditation er for så vidt ‘bare’ dyb, vågen afslapning. Lidt dybere afslapning end vi er vant til. Det er derfor vi har brug for instruktion.” Sådan indledes denne meditation. Den…

Læs mere

GRUNDSTEMNINGER

De fleste af os har en grundstemning. En indre atmosfære som vi vågner op til og i ni ud af ti morgener. Som farver vores liv. Et sådant indre vejrlig…

Læs mere

ØJEBLIKKETS FYLDE OG ENKELHED

Meditativt nærvær kan opleves som om man ser et udsnit af tilværelsen gennem et forstørrelsesglas. I denne meditation lægger Hanneli øjeblikket under den meditative opmærksomheds mikroskop. Sessionen begynder med påkaldelsen…

Læs mere

NÆRVÆR MED IMPULSER INDEFRA OG UDEFRA

Alt indhold i vores bevidsthed kommer til os enten gennem sanserne fra yderverdenen eller som krops- eller sindsimpulser fra os selv, fra vores inderverden. Denne meditation begynder med at bevidstgøre…

Læs mere

DE INDRE BØRN

Når vi bevæger os indad mod vores egen essens, møder vi vores indre børn. Både vores ressourcer og vores udfordringer billeddanner, i drømme, i fantasier og i vores adfærd, som…

Læs mere

AT ANKOMME FULDT OG HELT

 På en måde består tilværelsen af en lang række af ankomster til stadig nye situationer og omstændigheder. I denne meditation peger Hanneli på muligheden for at komme mere helhjertet til…

Læs mere

AT GØRE STATUS

For at kunne overskue og strukturere erfaringer fra fortiden er det en fordel at være til stede i nuet. I denne meditation vejleder Martin i at gøre status ved kilometersten…

Læs mere

FEMKANTENS LANDSKAB

Vi mennesker er født med muligheden for at bevidstgøre oplevelsen af vores krop, vores åndedræt, de empatiske følelser der reflekteres omkring hjertet, bevidstheds- eller tankerummet og den altings foranderlighed som vi…

Læs mere

BRUD OG HENGIVELSE – improvisationer

Musikeren og komponisten Torben Westergaard, meditationslæreren Hanneli Ågotsdatter og forfatteren Peter Høeg der har arbejdet sammen før, og som alle tre er lidenskabeligt optaget af meditativ praksis, har på albummet…

Læs mere

LEVENDE HER OG NU

Bygget op som en inquiry, en udspørgen, beskæftiger denne meditation sig med selve følelsen af at være i live. Ved at spørge til hvordan selve oplevelsen af liv og vitalitet…

Læs mere

DET ÅBNE NÆRVÆR

Vi er født med muligheden for at opleve os selv som hele. Paradoksalt nok når vi bedst frem til denne helhed gennem en træning hvori vi deler os selv op…

Læs mere

ØJEBLIKKETS KOSTBARHED

Denne meditation med Peter Høeg er filmet ved Vesterhavet på stranden udenfor retreatstedet Øster Løkke. Den tager udgangspunkt i sansningen af den ydre verden. Guidningen beskriver hvordan det er muligt…

Læs mere

BEVIDSTHEDENS SPEJLFUNKTION

Med udgangspunkt i sansningen af kroppen, af vejrtrækningen, af kærlighedsfølelserne og tankerummet fører denne meditation frem mod oplevelsen af en mulighed vi alle er født med: Muligheden for at vores…

Læs mere

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆT OG KROP

I denne sekvens af 22 minutters varighed beskriver Hanneli hvordan nærværstræning kan være en udforskning af kroppen som den føles lige nu. Vi føres fra fødderne og opad gennem alle…

Læs mere

AT GÅ INDAD FOR AT GÅ UDAD

Udgangspunktet for denne meditation er en vane de fleste af os deler, nemlig den at vi leder efter den meningsfylde vi alle ønsker os og har brug for, alene i…

Læs mere

MEDITATION PÅ ÅNDEDRÆTTET

KONCENTRATIV OPMÆRKSOMHED – at samle sig om én ting, altså at koncentrere sig helhjertet, kaldes på sanskrit shamatha. I denne guidede meditation af 20 minutters varighed er åndedrættet i fokus.…

Læs mere