VINTERENS LANGSOMHED. En meditation med Jeanette Lykkegård LYDFIL · Varighed: 17 min https://kontemplation.dk/wp-content/uploads/2021/02/IMG_1837.mp4 Vi menneskers livsrytme er forbundet med årstiderne. I denne meditation tager Jeanette Lykkegård udgangspunkt i det nærvær der følger med bevidstheden om krop og åndedræt. Den henter inspiration fra andre kulturers vinterpraktikker og undersøger hvordan vinterens kvaliteter reflekteres i vores indre. Hvis vinterens…

Læs mere

BRUD OG HENGIVELSE Guidet meditation: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg Musik: Torben Westergaard Kamera: Leena Henningsen Video · Varighed: 20 minutter  Bruddet og hengivelsen er to hovedveje mod dybere udvikling: Bruddet udforsker den vågenhed der ligger i pludseligheden, den skarphed der opstår når man kan finde modet til at mærke at hvert øjeblik i livet…

Læs mere

BEVIDSTHEDENS SPEJLFUNKTION Guidet meditation med Peter Høeg  Video · Varighed: 23 minutter Med udgangspunkt i sansningen af kroppen, af vejrtrækningen, af kærlighedsfølelserne og tankerummet fører denne meditation frem mod oplevelsen af en mulighed vi alle er født med: Muligheden for at vores bevidsthed kan registrere os selv og vores omverden med samme åbne nøjagtighed som…

Læs mere