22. januar: DET GROUNDENDE ÅNDEDRÆT

22. januar: DET GROUNDENDE ÅNDEDRÆT Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 14 min Psykofysisk balance spiller en afgørende rolle i træning af nærvær og hjertelighed. Som hovedregel kan man ikke vokse, menneskeligt og spirituelt, fra ekstremer. Derfor peger de store visdomstraditioner på det grækerne kaldte ’den gyldne middelvej’. Når den er gylden, er det…

Læs mere

21. januar: PINEAL – HARA

21. januar: PINEAL – HARA En meditativ øvelse med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 14 min Pineal – Hara er en på én gang dyb og enkel øvelse. Når vi underviser børn, kalder vi den ‘elevatorøvelsen’. Den forbinder midten af hovedet med mave og underliv og dermed – som Hanneli forklarer – mental bevidsthedsklarhed med instinkternes kraft…

Læs mere

20. januar: YIN YANG CIRKULATION

20. januar: YIN YANG CIRKULATION med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 31 min Denne øvelse er én af Vækstcenterets såkaldte grundøvelser. Et udvalg af åndedrætsøvelser som har en særlig betydning for træning af sammenhængen mellem nærvær, kropsbevidsthed og vejrtrækning. Det første sted betegnelserne ’yin’ og ’yang’ bruges er i femte kapitel af Forandringernes Bog, I…

Læs mere

19. januar: ET STÆVNEMØDE MELLEM NÆRVÆRET, ÅNDEDRÆTTET OG KROPPEN

19. januar: ET STÆVNEMØDE MELLEM NÆRVÆRET, ÅNDEDRÆTTET OG KROPPEN En kropsscanning med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 28 min ’En kropsscanning er’, siger Hanneli i denne session, ’et personligt laboratorium.’ En mulighed for, ved at lytte ind mod kropsrummet og åndedrættets rytme, at bevæge sig imod hvad der her kaldes et ’stævnemøde mellem nærværet, åndedrættet og…

Læs mere

18. januar: LIVFULDHED OG FØLELSESMÆSSIG SELVREGULERING

18. januar: LIVFULDHED OG FØLELSESMÆSSIG SELVREGULERING med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 18 min I denne gående meditation er Peter taget ud til Rørbæk Sø, i frostvejr, i skumringen. Øvelsen er bygget op så man kan gå med, i bogstaveligste forstand, altså gå rundt i sin stue og lytte til indspilningen, eller tage den med…

Læs mere

17. januar: ÅNDEDRÆT OG NÆNSOMHED

17. januar: ÅNDEDRÆT OG NÆNSOMHED Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 18 min Mange af os har gjort den erfaring at vi kun kan hjælpe andre ud af et overskud. Alligevel kan vi risikere at glemme det igen og igen. Denne forglemmelse kan skyldes vores kulturs arbejdsmoral. Vi lever i en høj – nogen…

Læs mere

16. januar: VÅGENHEDEN, OPMÆRKSOMHEDEN OG VEJRTRÆKNINGEN

16. januar: VÅGENHEDEN, OPMÆRKSOMHEDEN OG VEJRTRÆKNINGEN med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 17 min Jes Bertelsen siger: ’Ret den fokuserede opmærksomhed mod vågenheden og lad derefter fokus opløse sig i vågenhedsviden’. Denne tilsyneladende enkle sætning beskriver, fortæller Jes, en dyb meditativ strategi. I denne meditation citerer Peter flittigt Jes Bertelsen når han beskriver hvordan vågenheden…

Læs mere

15. januar: BREATHE WITH ME AND THE WAVES

15. januar: BREATHE WITH ME AND THE WAVES En meditation med Jeppe Hein VIDEO · Varighed: 6 min Kunstneren Jeppe Hein har til Januarpraksis skabt en meditation der giver nærværet omkring åndedrættet et direkte kreativt udtryk. Bag ham, på denne video optaget en vinterdag på stranden i Sydportugal, møder Atlanterhavet og Middelhavet hinanden. I hans meditation…

Læs mere

14. januar: SOLÅNDEDRÆTTET

14. januar: SOLÅNDEDRÆTTET med Hanneli Ågotsdatter og Torben Westergaard LYDFIL · Varighed: 10 min Solåndedrættet er en klassisk yogaøvelse som i Hannelis fortolkning her bliver hvad hun kalder en ’bevægelsesmeditation hvor opmærksomheden indvæver nærværet i krop og åndedræt.’ Torben Westergaards bas lægger, over, igennem og omkring instruktionerne et særskildt meditativt spor der både understøtter og…

Læs mere

13. januar: ÅNDEDRÆTTETS FYSIOLOGISKE ASPEKTER

13. januar: ÅNDEDRÆTTETS FYSIOLOGISKE ASPEKTER med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 8 min Meditation er en begivenhed som ideelt set involverer hele os selv. Det er derfor vi ofte bygger vores undervisning og instruktioner op over de fem porte: Kroppen, åndedrættet, følelsessystemet, bevidstheden og grundkreativiteten. Inddrager og aktiverer vi disse fem aspekter af vores menneskelighed,…

Læs mere

12. januar: BEVIDSTGØRELSE AF ÅNDEDRÆTSFUNKTIONEN

12. januar: BEVIDSTGØRELSE AF ÅNDEDRÆTSFUNKTIONEN Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 16 min I denne øvelse følger Martin os gennem en række trin hvori vi inddeler vores åndedræt i stadig flere lige lange stadier. Derved har vi mulighed for at undersøge en række forhold: Hvordan opleves vejrtrækningen i forskellige dele af kroppen? Hvilke muskelgrupper…

Læs mere

11. januar: BLODET OG VEJRTRÆKNINGEN, VANDET OG VINDEN

11. januar: BLODET OG VEJRTRÆKNINGEN, VANDET OG VINDEN med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 14 min ’Blod’, sagde Rudolf Steiner, ’er en særdeles spirituel væske.’ Og blodet er i alle de store spirituelle traditioner, ligesom åndedrættet, et symbol på selve livsprincippets fysiske form. Helt praktisk og ligetil er vores åndedræt uløseligt forbundet med blodets kredsløb.…

Læs mere

10. januar: AT STRÆKKE ÅNDEDRÆTTET

10. januar: AT STRÆKKE ÅNDEDRÆTTET Meditation med Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 10 min I denne meditation fører Martin os ind mod de meditative muligheder i det fordybede åndedræt. Fordybelsen har her to betydninger og sider: Dels opfordrer guidningen os til at sænke åndedrættet så det opleves omkring hara, dels beskriver Martin hvordan vi samtidigt…

Læs mere

9. januar: STJERNEN – SYVENDE STUDIE

9. januar: STJERNEN – SYVENDE STUDIE Væren og vejrtrækningen, studie #7 af 7 med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 14 min Dette syvende studie som afslutter denne uges serie af Hannelis instruktioner i basal åndedrætsbevidsthed, foreslår vi at du udfører liggende. Studiet udvider gårsdagens hjertevejrtrækning på den måde at vi ledes frem til samtidigt at ånde fra…

Læs mere

8. januar: HJERTEÅNDEDRÆT – SJETTE STUDIE

8. januar: HJERTEÅNDEDRÆT – SJETTE STUDIE Væren og vejrtrækningen, studie #6 af 7 med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 14 min Hjertet og åndedrættet er tæt forbundet, både anatomisk, fysiologisk og psykisk. I dette sjette studie opfordrer Hanneli os til at udforske en kreativ mulighed: At visualisere at det er hjertet der ånder, at åndedrættet og…

Læs mere

7. januar: DET TREDELTE ÅNDEDRÆT – FEMTE STUDIE

7. januar: DET TREDELTE ÅNDEDRÆT – FEMTE STUDIE Væren og vejrtrækningen, studie #5 af 7 med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 10 min Femte studie i denne uges serie bygger videre på tredje og fjerde studie som eksperimenterede med at lade vejrtrækningen begynde i forskellige områder. Dagens guidning følger det naturlige åndedræts tredeling som den spontant…

Læs mere

6. januar: ÅNDEDRÆTTET – SET OG SANSET NEDEFRA OG OP – FJERDE STUDIE

6. januar: ÅNDEDRÆTTET – SET OG SANSET NEDEFRA OG OP – FJERDE STUDIE Væren og vejrtrækningen, studie #4 af 7 med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 8 min Der er vågenhed i at bryde vaner. I at prøve noget nyt. Denne uges fjerde studie vender gårsdagens åndedrætsrytme og beskriver hvordan vi kan begynde indåndingen øverst i…

Læs mere

5. januar: ÅNDEDRÆTTET – SET OG SANSET OPPEFRA OG NED – TREDJE STUDIE

5. januar: ÅNDEDRÆTTET – SET OG SANSET OPPEFRA OG NED – TREDJE STUDIE Væren og vejrtrækningen, studie #3 af 7 med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 6 min ‘I denne vejrtrækningsøvelse vil jeg bede dig indtage en siddende stilling. Så du sidder behageligt. (…) Lad derefter opmærksomheden vende sig mod vejrtrækningen. Vi vil nu forsøge…

Læs mere

4. januar: DEN TYDELIGSTE SANSNING – ANDET STUDIE

4. januar: DEN TYDELIGSTE SANSNING – ANDET STUDIE Væren og vejrtrækning, studie #2 af 7 med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 11 min Hvor vi i går, i Væren og vejrtræknings første studie, zoomede ind på åndedrættet og så at sige lagde det under et mikroskop, bevæger denne meditation, andet studie, sig den modsatte vej:…

Læs mere

3. januar: ÅNDEDRÆTTET SOM DET ER – FØRSTE STUDIE

3. januar: ÅNDEDRÆTTET SOM DET ER – FØRSTE STUDIE Væren og vejrtrækning, studie #1 af 7 med Hanneli Ågotsdatter LYDFIL · Varighed: 8 min Denne første uge af Januarpraksis er en invitation til fordybelse i vejrtrækningen med Hanneli under overskriften ‘Væren og vejtrækning – syv studier’. Et studie er en på én gang kort, åben…

Læs mere

2. januar: FIRE TRIN MOD ÅNDEDRÆTSBEVIDSTHED

2. januar: FIRE TRIN MOD ÅNDEDRÆTSBEVIDSTHED med Peter Høeg LYDFIL · Varighed: 36 min Peter Høeg beskriver i denne guidning fire trin i én af de mulige veje til at bevidstgøre vejrtrækningen: Det første trin er at gøre sig klart at vi trækker vejret. Og at supplere og støtte denne opmærksomhed med en forståelse af basale…

Læs mere

1. januar: VERDEN SET GENNEM ÅNDEDRÆTTET

VERDEN SET GENNEM ÅNDEDRÆTTET med Hanneli Ågotsdatter, Peter Høeg og Martin Guldberg LYDFIL · Varighed: 12 min   Denne første meditation i Januarpraksis er både ment som en kort introduktion til den kommende måneds daglige praksisforslag og en præsentation af Hanneli Ågotsdatter, Martin Guldberg og Peter Høeg, Kontemplations faste undervisere hvis stemmer og forskellige tilgange til åndedrættet…

Læs mere