PRAKSIS VED ÅRSSKIFTET – OG I JANUAR

af Hanneli Ågotsdatter | | 29. december 2020

Kære venner og bekendte af Kontemplation

Vi nærmer os en overgang, et årsskifte.
Vi siger farvel til 2020 og ønsker 2021 velkommen.
I den anledning vil vi sige jer alle tak for i år og ønske jer – og os alle – et rigtig godt nyt år.

Selve datoen er vilkårlig. Det vil sige noget mennesker har valgt. Vi tidsregner efter den gregorianske kalender som lægger årsskiftet netop den 31. december. I andre kalendere og til andre tider har det ligget anderledes.
Alligevel er tidspunktet vigtigt.
Fordi vi nu begynder bevægelsen fra mørket mod lyset, mod længere dage.
Men også fordi årsskiftet har en stor kollektiv betydning. Milliarder af mennesker retter deres opmærksomhed mod denne dato. Håber, frygter, længes, beder og ønsker at fremtiden bliver lys. Eller i hvert fald overkommelig.

Dette er grunden til at vi markerer overgangen med en online nytårsevent. Som vi glæder os til.

For mange af os er nytåret en anledning til at se tilbage, gøre status, forsøge at komme til stede og fra det nærvær se frem mod det kommende år.
For de fleste af os vil det år der er gået, på den ene eller anden måde have været præget af pandemien. Lige som den nyankomne vaccine i disse dage er i centrum af den kollektive opmærksomhed.
Måske er det her ved denne overgang tydeligere end nogen sinde at den enkeltes liv og hverdag er vævet sammen med verdenssituationen. At vi alle er forbundne, at vi når dybest, når længst når vore individuelle valg og handlinger er i samklang med det som er til gavn også for andre.

Lige forud venter januar 2021.
I Kontemplations team ønsker vi at markere denne måned med en særlig omhu omkring praksis.
Vi er derfor gået sammen om at skabe en PRAKSISMÅNED – bestående af guidede meditationer, yogasekvenser og afspændingsøvelser – der kommer til at dække hele januar. Således at der hver morgen af det kommende års første 31 dage lægges en ny praksis ud på hjemmesiden.

Alle meditationer og yogasessioner bliver frit tilgængelige i vores praksisbibliotek og kan følges hvor og hvornår det måtte passe ind i netop dit liv og din hverdag.

På gensyn på det nye års praksisrejse der begynder 1. januar.

Hjertelige hilsner

på vegne af Kontemplations team

Hanneli Ågotsdatter

 

Illustration: Daniel Sebastian Høeg