RETHINK Our Common Future: Transforming the Heart of Education

af Redaktionen | | 8. april 2015

Rethink circles

RETHINK Our Common Future: Transforming the Heart of Education
Konference og workshop i Aarhus, den 10.-12. juni 2015

Den 10. – 12. juni sættes der under overskriften “Rethink Our Common Future: Transforming the Heart of Education” fokus på forskning om og erfaringer med forsøg på at skabe læringsmiljøer, som giver børn og unge bedre muligheder for at kunne være medskabere af et mere bæredygtigt samfund. Konferencen, som også vil have workshopelementer, byder på en række nationale og internationale oplægsholdere med stor erfaring og indsigt fra forskning og/eller praksis med konkrete tiltag på dette felt.

Konferencen, som organiseres i et samarbejde med Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet, VIA læreruddannelsen i Aarhus og Foreningen Børns Livskundskab (BL), retter sig mod lærere, pædagoger, skoleledere og politikere, såvel som forskere.

Konferencens første dag handler om konkrete erfaringer, der er gjort med relationskompetenceprojektet som BL og VIA har arbejdet sammen om i en årrække.

På konferencens anden og tredje dag vil en række anerkendte forskere fra Danmark, Europa og Nordamerika – herunder Kevin Hawkins (Mindfulness in Schools, UK), Prof. Peter Senge (MIT), Prof. Steen Hildebrandt og Helle Jensen (Børns Livskundskab), Prof. Luc Stevens, Prof. Katherine Weare (Univ. of Southampton), og Brooke Dodson-Lavelle (Mind and Life Institute) – dele erfaringer og indsigter fra beslægtede projekter og forskning i udlandet. Sammen med dem vil vi drøfte fremtidens muligheder og udfordringer. Hvilken type læringsmiljøer er der brug for i de kommende årtier? Hvordan kan vi give børn bedre muligheder for at udfolde deres naturlige evner for empati, osv.?

“Rethink Our Common Future: Transforming the Heart of Education” er den første i en række af tre årlige konferencer/workshops, som tager anledning af, at det i 2017 er 30 år siden, at rapporten “Our Common Future” af FN kommissionen for udvikling og miljø udkom og satte bæredygtighed på den globale, politiske dagsorden. Konferencen i 2016 vil have fokus på familier, fællesskaber og samfund, mens slutkonferencen i 2017 vil tage udgangspunkt i et globalt perspektiv på bæredygtighed, empati, og medansvar. Rethink Our Common Future er desuden tænkt ind i konteksten af Aarhus’ status som European Capital of Culture i 2017.

For mere information om konferencen og om ROCF, se www.rethinkourcommonfuture.org og http://conferences.au.dk/ROCF2015/

Konferencens sprog vil være engelsk.