SPROGET, MUSIKKEN OG STILHEDEN

af Redaktionen | | 16. maj 2021

Stilhed er blevet en mangelvare.

Der er omkring os ydre støj, fra trafik, maskiner, elektronik – og en mere lavmælt, men insisterende støj fra strømmen af information.

Og der er indre støj, fra kroppen, fra følelser og tanker.

Meditation er – også – vejledning i at finde ind til stilhed.

Meditation erstatter ikke praktiske tiltag: Det vi alle kan gøre for at dæmpe støjen i og omkring os. Men søger man mod stilhed, vil man opdage at ydre tiltag sjældent er tilstrækkelig. Nok så meget lydisolation, høreværn og dæmpning af støjkilder kan ikke fjerne al forstyrrelse. Og den indre larm går sjældent væk alene ved at vi flytter os fra ydre støj.

Denne meditation handler om at møde forstyrrelser. Den peger ind mod en måde at være i verden på som i sig selv rummer kontakt til en stilhed i én selv. Hvorfra det måske er muligt at møde både ydre og indre gener på en anden måde.

Instruktionen vejleder i hvordan vi kan bevæge os først fra sproget og ind i musikken. Irritabilitet og stress er knyttet til sproget og tankerne. Hanneli og Peter beskriver hvordan selve det at åbne sig mod musikken, er en bevægelse mod et område af mere fortyndet sproglighed og mindre hektisk tankevirksomhed. For derfra begynde at mærke det som i instruktionerne kaldes ’mellemrummet mellem lydøjeblikkene’.

Denne bevægelse foregår i flere tempi: Først trænes en accept af øjeblikket, også af øjeblikkets ubehag. Ikke fordi vil skal kunne udholde og tåle alt, men for at få størst mulig klarhed over hvad der skal forandres.

Fra denne accept bevæger instruktionen sig mod åbenheden og den mulige frihed der ligger i stilheden.

Meditationen er guidet af  Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg.

Torben Westergaard har komponeret musikken. 

Leena Henningsen har ladet sig inspirere af lydbilledet og filmet den norske natur.

 


 

For flere guidede meditationer og yogasekvenser, besøg vores Praksisbibliotek: