TOMAS SARACENO OG KUNSTEN AT LÆGGE MÆRKE TIL

af Kirsten Rotbøll Lassen | | 21. april 2021

Tomás-Saraceno_Event-Horizon_Cisternerne_2020_FOTO_-Torben-Eskerod-1-1536x1024

“Se med ind i en helt ny verden der har været der hele tiden, men som ikke har været synlig”

I dag åbner Tomás Saracenos udstilling ‘Event Horizon’ i Cisternerne i København.
Udstillingen kan ses frem til 30. November 2021.

Saraceno er født i 1973 i Argentina. Han er uddannet arkitekt og har desuden afgang fra Staatliche Hochshule für Bildende Künste, Städelschule, Frankfurt am Main. I 2009 studerede han på NASAs Internationale Space Studies Program i Ames, Californien.

Igennem en kunstnerisk praksis undersøger Saraceno eksistenser som ikke er umiddelbart synlige for os. Han beskriver selv sin kreativitet og sit virke som en udforskning og en undersøgelse over tid hvor der altid trækkes på forskellige vidensformer og fagområder.

Saracenos installationer kan betegnes som særlige da det kunstneriske materiale er levende dyr og et studie af deres organisering af liv. Organismer og konstruktioner bliver bearbejdet i en kunstnerisk proces. Vi ser indviklede edderkoppespind, opbygningen af disse og hvordan de er beboet af ensomme, sociale og semisociale edderkopper, der kommunikerer om arkitekturen i hinandens web.

Livet her kan opfattes som et spejl for os, og kan måske hjælpe os med at forstå os selv bedre som menneskeart. Der er tale om et omfattende studie af edderkopper; deres adfærd, deres kropsstruktur, deres æg og deres overlevelsesmuligheder. Men helt centralt; en undersøgelses af deres spind. Som åbenbarer en arkitektonisk mangfoldighed og er opbygget med en forskellighed der viser naturens egen æstetik i former og konstruktioner.

I værkerne er der tydelige referencer til klimasituationen og også til Covid19.

Studiet af edderkopperne fortæller om en evne til tilpasning og udvikling af livsformer. Dyrenes adfærd kan give os inspiration til at designe nye alternative boligformer med en bæredygtig fremtid for mennesker på kloden. I et interview med Louisiana Channel fortæller Saraceno begejstret om sit værk og særligt en edderkop optager ham, da den helt tydeligt har praktiseret en helt unik evne til omstilling.

”Der er én bestemt edderkoppeart, vandedderkoppen, der har fundet en måde at tilpasse sig det at leve i vand på. Den laver et dykkerklokkespind, der fyldes med luft og gør den i stand til at trække vejret under vand.”

Denne kreativitet og adfærd i et udsnit af dyreverdenen – så at sige fra en edderkops ”point of view” – kan måske udvide vores syn på vores egne levemåder og få os til at reflektere over hvordan vi som mennesker interagerer med hinanden; hvordan kommunikerer vi med hinanden? Hvordan lever vi sammen? Med hinanden og med andre arter og med naturens processer og dennes evne til transformation.

Vi bliver i Saracenos praksis vist verdener som synes skjulte, men som faktisk eksisterer. Den måde hvorpå disse bliver udpeget så de træder frem, giver os et indblik i livets diversitet, kompleksitet, egenart og kreativitet. Der bliver formidlet konkret viden og information om dyrenes liv. Udfoldet i en kunstnerisk praksis der bevæger sig i, og tager fra, områder som astrofysik, naturvidenskab, arkitektur, biologi og æstetik.

Ifølge kunstneren kan også Covid19 ses som en reminder til os alle sammen om hvordan vi som art har defineret os som stående over andre arter. Om hvordan vi i dette har glemt at vi dybest set er intimt forbundet med naturen. I den nuværende globale krise har vi, siger Saraceno, som art muligheden for virkelig at se dette. Hvorved vi måske kan bidrage til at designe nye måder at bo og leve på.

Om udstillingen fortæller kunstneren:

”Titlen, Event Horizon, begivenhedshorisont, er et komplekst astronomisk og relativitetsteroretisk begreb, som kort fortalt betegner et punkt omkring et sort hul, hvor tyngdekraften er så stærk, at intet kan undslippe det, end ikke lyset. Og det bliver her til en metafor for, hvordan menneskeheden ikke kan undslippe den skæbne, vi har påført naturen og os selv. Vandet kommer til at stige. Der vil blive naturkatastrofer. Og som vandedderkoppen må vi finde en måde at overleve på, samtidig med at vi ændrer vores adfærd markant”

– Uddrag fra artikel om udstillingen i Kunsten.nu.

 

PRAKTISK INFORMATION OM UDSTILLINGEN

Tomás Saracenos udstilling ‘Event Horizon’ finder sted i Cisternerne i Søndermarken overfor Frederiksberg Slot 21. april – 30. november 2021.

For at opleve denne udstilling skal man sejle i mindre både.

Udstillingsbesøget skal bookes på forhånd, idet der kun er 6 både med plads til 4 personer i hver.

⋙ Udstillingen har været lukket på grund af Corona, men er forlænget, og man kan opdatere sig på Cisternernes hjemmeside.

Se interview med Tomás Saraceno på Louisiana Channel.

Foto: Torben Eskerod/Cisternerne


Kirsten Rotbøll Lassen Cand.pæd. i didaktik (materiel kultur). Diplomuddannelse i billedkunst ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Kunst og kulturlederuddannelsen, Scenekunstens Udviklingscenter. University College Sjælland. Bachelor i psykomotorik fra Ingrid Prahms seminarium. Kirsten arbejder som billedkunstner, underviser og konsulent og er siden 2015 projektleder ”JEG KAN SKABE”– et projekt om undervisning i design og kreative processer for sårbare børn og unge. Fra 2012 til 2020 har hun ledet DesignskolenDesignmuseum Danmark. Hun underviser i Projekt Indre Styrke, et samarbejdsprojekt mellem Human Practice Foundation og Foreningen Børns Livskundskab.

Kirsten har en mangeårig meditativ praksis og en dansepraksis. Deltager jævnligt i kurser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning.