Verden ændrer sig når hjertet vågner

af Redaktionen | | 7. oktober 2018

Poetisk animationsfilm om forudbestemte livsmatricer hvor menneskets udfoldelse er fastlagt af skinner. Når hjertet vågner, vækkes bevidstheden om begrænsningerne og om mulighederne for at finde frihed.