FORANDRING KRÆVER BESLUTNING

af Steen Hildebrandt | | 11. juni 2022

 

Dette indlæg er indtalt af Hanne Linde. Du kan lytte til bloggen her (03:23):

 

Menneskers beslutninger, handlinger og adfærd er et udtryk for, eller et resultat af, menneskers tanker, viden og følelser. Den ydre verden er og ser ud som mennesker beslutter det. Eller rettere: Den ydre verden er et resultat, dels af naturlige processer og begivenheder uden for menneskers påvirkning, dels af menneskers beslutninger og adfærd. Verdens byer, boliger, produktionsvirksomheder, skoler og hospitaler er et resultat af menneskers visioner, værdier og beslutninger. Mennesker har bevidst skabt en verden der er karakteriseret ved omsorg for mennesker og dyr, sundhedsydelser, uddannelse, miljøbeskyttelse med mere.

Men det er også en verden som er karakteriseret ved: Kortsigtet brutal økonomisk vækst, grov forurening af miljøet, misbrug af naturens ressourcer og forringelse af klodens biodiversitet.
Vi mennesker kender til mange af disse positive og negative virkninger af vores adfærd. Vi er bevidste om disse virkninger og fænomener og gør dem i øvrigt ofte til genstand for forskning.
Vi forurener, bruger og skader naturen med åbne øjne.
Den måde hvorpå mennesker lever og udfolder sig på planeten jorden, ændrer sig ikke af sig selv. Den ændrer sig kun hvis mennesker bevidst udvikler et andet syn på sig selv, på andre mennesker og på planeten, det vil sige hvis vi mennesker ændrer os og på den baggrund beslutter os for andre livsmåder.

Et lille, men for mig personligt betydningsfuldt skridt i i en sådan retning, var da vi – en gruppe som blandt andet talte psykolog Helle Jensen, familieterapeut Jesper Juul, meditationslæreren Jes Bertelsen, journalisten Anders Laugesen, Michael Stubberup der leder netværket Synergaia og forfatteren Peter Høeg – i 2007 stiftede Foreningen Børns Livskundskab.
Vi kom og kommer fra forskellige faglige baggrunde, men vi er fælles om en intens optagethed af børns vilkår – og af vores ansvar for den verden de skal vokse op i.
Foreningen har fokus på børn og unges indre personlige og relationelle liv og livsprocesser ud fra et ønske om at styrke deres selvberoenhed og muligheder for at forene ydre og indre bæredygtighed. Vi er, for at sige det helt kort, i foreningen optaget af at bidrage til en større forståelse af det enkelte barns og menneskes betydning for det større fællesskab og for kloden som helhed og dens tilstand.
Foreningen er som sagt, i den store sammenhæng, et forsvindende lille initiativ. Men måske er det netop summen af sådanne hver for sig beskedne, men tilsammen, er jeg sikker på, betydningsfulde tiltag som kan skabe forandring.

 


 

Steen Hildebrandt
født 1944, ph.d. og professor ved Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Tidligere vismand i Det Nationale Kompetenceråd og ledelsesredaktør på dagbladet Børsen. Han er forfatter til bøger, artikler og kronikker om ledelse og samfundsforhold og han er medlem af flere bestyrelser.