HEART TUNES

af Redaktionen | | 14. juli 2019

Torben Westergaard

Èn af de store glæder ved at følge Torben Westergaards kreative rejse, er de overraskelser der findes i hans arbejde.
Èn af disse kommer fra spændvidden i de stilarter han behersker. Et andet i hvor forskelligt hvert album er fra de foregående.
En tredje form er den bevidste dybde der er i musikken, en dybde som danser og leger med den indbydende overflade.

Heart Tunes er, fortæller Torben Westergaard, blevet til på opfordring af en overlæge (det kan ikke være meget musik der er opstået på denne måde), Per Thorgaard fra Aalborg Universitetshospital.
Åbenbart arbejder man i Region Nordjylland målrettet og bevidst med hvordan brug af musik kan hjælpe mennesker i helingsprocesser, og Per Thorgaard ønskede, med Torbens egne ord, musik med ‘lidt mere rytmisk kant’, end den foreliggende.
Hvorefter han for Torben beskrev nogle af de faser en patient gennemgår efter en hjerteoperation. Efter denne rettesnor er Heart Tunes komponeret.

Det er vi andre glade for. Vi hørte første gang musikken uden at kende den baggrund den er blevet til på, uden at vide at den havde et helbredelses-sigte.
Dette, at være uvidende, er en god måde at lytte på. Man er så at sige blank, åben, har ingen forventninger eller forhåndsforestillinger.

Det der slog os, var, med fare for at bruge en slidt vending, hvor god energi der er i denne musik. Hvor iørefaldende og samtidig dyb den er, hvordan de overraskelser, musikkens leg med det uventede, vi talte om ovenfor, sniger sig ind i spændingen mellem den måde hvorpå man er nødt til at rejse sig og tage et par dansetrin, og så samtidig de glimt og anelser man, også når man som os er amatør-lyttere, pludselig får af dybere rytmiske og melodiske strukturer.

Vi genkender Torben Westergaards kærlighed til latinamerikansk musik. Som han har formået at smelte sammen med en fornemmelse af noget dansk eller skandinavisk så man – her er igen et lille chok – pludselig mister orienteringen og ikke véd om man er på vej ud i den brazilianske regnskov eller den norske sommernat.

Og så er her et vandmærke man kan finde i meget af – måske al? – Torben Westergaards musik. Der er en meditativ kvalitet, en bestemt, meget vanskelig forklarlig, ligevægt. Dette er musik der, også når der er virkelig tryk på, bevarer en kontakt indadtil, som, samtidigt med at den opfordrer til at tage del i verden, til at danse, til at mærke kroppen og medmenneskene, hele tiden synes at huske eller mærke ind mod hvor kreativiteten kommer fra.

LYT TIL HEART TUNES HER.