I ET SANDKORN HAR JEG SET…

af Redaktionen | | 19. april 2020

Untitled_Artwork-2

Mystikeren, maleren og poeten William Blake skrev i 1863 digtet Auguries of Innocence, ‘Uskyldens Varsler’. De første fire linjer lyder sådan her:

 

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour

 

Digtet er berømt, og måske har I hørt det hele, eller fragmenter af det, mange gange før. Men når man hører det for første gang og er 11 år som Kontemplations yngste teammedlem, Daniel, ser det altså således ud når det illustreres.

I vidste måske ikke at det var en ugle gennem hvis øjne Blake oplevede verden og uendeligheden – men det var det altså også. 😉 På en måde. I hvert fald i Daniels billedgendigtning.

Når man så også har en digter i teamet der kan lave kvalificerede oversættelser, så kan Blake på dansk lyde således:

 

I et sandkorn har jeg set
hele vores blå planet
I en kornblomst (med en svimlen)
hele himlen
På min flade hånd der holdt jeg
verdensrummet det var let
I en time så jeg alle menneskers liv
som var de ét