DRØMME, TERAPI OG MEDITATION

DRØMME, TERAPI OG MEDITATION

med psykoterapeut Britta Karlshøj

Online session #1: Tirsdag den 30. april 2024
Online session #2: Tirsdag den 7. maj 2024
Online session #3: Tirsdag den 21. maj 2024
Online session #4: Tirsdag den 4. juni 2024
Online session #5: Tirsdag den 25. juni 2024

Alle møder varer fra kl. 18:45 - 21:15

Kontemplation inviterer til et intensivt forløb over fem online aftner.

Vi vil vende vores opmærksomhed særligt mod en terapeutisk tilgang til drømme og mod hvordan en meditationspraksis kan befrugte en sådan tilgang.

Der ligger ofte betydningsfulde ressourcer gemt i de dele af vores personlige historie som gennem vores drømme forsøger at påkalde sig vores opmærksomhed.

Sådanne ressourcer - som både kan være lyse og mørke - kræver ofte mere omhu, nænsomhed, hjertemod og støtte end almindelig drømmeforståelse.

Der vil i dette forløb blive god tid til, i en lille og tillidsfuld gruppe, at nå til bunds i de enkelte drømme, at lade erindringer få plads og at mærke, hvad det at fortælle drømmene til en anden og til en underviser sætter i gang.

Ved siden af den selvindsigt som sådanne processer kan give, er der særlige muligheder i at bringe drømmeforståelse og meditation sammen.

Meditation kan øge adgangen til drømmelivet og åbne for dybere og klarere drømme og give ro og stabilitet i mødet med udfordrende materiale fra ens biografi.

Tilsvarende kan arbejdet med drømmeforståelse aktivere og bevidstgøre større dele af ens personlighed og dermed øge den del af én selv, man har med ind i meditationerne.

 

Hver af aftenerne vil have følgende opbygning:

· En bevægelsessekvens

· En fælles meditation samt kreativ øvelse, der peger ind mod aftenens drømmearbejde

· Præsentation af aftenens tema som vil have særlig fokus på terapeutiske muligheder og udfordringer.

· Udveksling i break-out rum. Deltagerne deles i par, hvor begge arbejder med en drøm fra den forløbne uge. Og hvor vi kommer til at udforske værdierne i at lytte og udtrykke sig ind i et ikke-vurderende og opmærksomt rum.

· Udveksling i det fælles rum.

· Gennemgang af den kommende uges hjemmearbejde (se herunder)

· Fælles afslutningsmeditation

 

Mellem hver session:

Der vil hver gang blive foreslået et hjemmearbejde, som dels sigter på at huske og nedskrive eventuelle drømme ved at føre en drømmejournal, dels vil indeholde basale, kortere meditative øvelser, der sigter mod at kunne rumme og værdsætte vores sårbarhed. Uden at undervurdere de udfordringer dette giver for os alle.

For at få det fulde udbytte ud af dette forløb skal man forberede sig på at afsætte cirka en halv time om dagen til denne kombination af nedskrivning af drømme og kortere meditative øvelser.

 

Vi kommer på dette forløb til blandt andet at berøre:

· Basal drømmeforståelse inspireret af især Ole Vedfelt, Bob Moore og Jung og den erfaring og inspiration, der udgår fra Kontemplation.

· Skyggearbejde og arbejde med vores indre modsatkønnethed. Herunder med særlig fokus på de muligheder for frisættelse af spændinger og blokeringer, som kan ligge i en på én gang terapeutisk og meditativ praktisk tilgang til arbejdet med drømme.

· Forskellige andre måder at møde drømmene på; kreativt, kropsligt, meditativt og analytisk.

 

Vi vil bede ansøgere, vi ikke tidligere har mødt i Kontemplation om, at de medsender et par linjer om deres erfaring med meditation, terapi og lignende.

UNDERVISER:

Britta sh
Britta Karlshøj

cand.pæd.pæd.psyk. med speciale i mindfulness fra Århus Universitet

Britta er psykoterapeut uddannet fra Vedfelt Instituttet, hvor drømmearbejde er en central del af den terapeutiske metode. 

Hun arbejder med en ressourceorienteret tilgang til terapi, som åbner til at den enkelte med større klarhed får mulighed for at navigere i det liv, der leves.

Kombinationen af drømme, terapi og meditation er for Britta både en personlig og faglig passion.

Hun er en del af Kontemplations team og medfacilitator for blandt andet studiegruppen i drømme og meditation. 

 

PRAKTISK INFO

Pris for forløbet:
2.500 kroner

Studiepris for unge under 30 år:
2.125 kroner

Datoer:
Online session #1: Tirsdag den 30. april 2024
Online session #2: Tirsdag den 7. maj 2024
Online session #3: Tirsdag den 21. maj 2024
Online session #4: Tirsdag den 4. juni 2024
Online session #5: Tirsdag den 25. juni 2024

Tidspunkt:
Alle møder varer fra klokken 18.45 – 21.15

Praktisk om online møder:
Forløbet finder sted på Zoom, en online samtaleplatform med en høj grad af brugervenlighed. Som deltager vil man et par dage inden hvert møde få sendt et link til vores virtuelle møderum. Alt, hvad skal gøre, er på mødetidspunktet at klikke på linket.

Er man ny i forhold til online møder, vil Britta være behjælpelig også med teknikken. Ønsker du denne støtte, kan du med fordel nævne det i kommentarfeltet i forbindelse med din tilmelding, så vender vi tilbage til dig.

For at kunne deltage får du brug for: en computer, en tablet eller en telefon med et webkamera, en stabil netforbindelse og en vis ro omkring dig.

Skriv til os:
Har du spørgsmål til forløbet, er du hjertelig velkommen til at skrive til os på kontakt@kontemplation.dk

TILMELDING

Du kan tilmelde dig ved at udfylde nedenstående form eller ved at sende en mail til kontakt@kontemplation.dk.

Du vil efterfølgende modtage en tilmeldingsmail med praktisk information og et betalingslink.
Din plads er reserveret når vi har modtaget din indbetaling.

Vi vil bede ansøgere, vi ikke tidligere har mødt i Kontemplation, om at de, i kommentarfeltet, skriver et par linjer om deres erfaring med meditation, terapi og lignende.

Der tages forbehold for enkelte ændringer.