Onlineforløb: DRØMME OG MEDITATION

Onlineforløb: DRØMME OG MEDITATION

over fire aftener med begyndelse tirsdag den 15. februar 2022

med Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg

Programkoordinatorer: Jeanette Lykkegård og Britta Karlshøj

Kontemplation inviterer til et intensivt forløb omkring drømme og meditation over fire online undervisningsaftener.

At give vores drømme plads kan være en værdifuld støtte til vores meditative proces. Og en mulig vej til at lære os selv bedre at kende og dermed kunne manøvrere lidt mere præcist og omhyggeligt i vores liv.

Og så er drømme et i sig selv fascinerende og ofte underholdende aspekt at vores naturlige kreativitet.

Meditative processer intensiverer ofte drømmene. Som da tilbage til bevidstheden vil kunne give information der kan støtte den indre fordybelse.

Hver af aftenerne vil have følgende opbygning:

  • En fælles meditation og en kort bevægelses/yoga sekvens
  • Vi deler enkelte af ugens drømme (deltagerne fortæller hver én eller to drømme-essenser fra den forløbne uge)
  • Præsentation af aftenens tema
  • Deltagerne deles ind i grupper på tre hvor hver deltager, støttet af dialogen, arbejder med en drøm fra den forløbne uge
  • Fælles udveksling
  • Gennemgang af den kommende uges hjemmearbejde
  • Fælles afslutningsmeditation

Mellem hver session:

Det er tanken at kurset skal inspirere til at deltagerne hen over disse fire uger fører en journal hvori drømmene skrives ned.

Hver uge vil der derudover blive foreslået et hjemmearbejde som for eksempel kan være: Forskellige måder hvorpå man kan inddrage drømme i sine meditationer på, forskellige slags vinkler man kan se drømme under, forskellige måder man kan inddrage nattens drømme i sin vågne hverdag. Og i kreative processer.

Vi kommer på kurset til blandt andet at berøre:

- Basal drømmeforståelse, inspireret af især Jung, Bob Moore, Jes Bertelsen og af den erfaring og inspiration der udgår fra Vækstcenteret.

- De måder hvorpå meditative udviklingsprocesser reflekteres i, og kan støttes af, drømme.

- Forskellige måder at arbejde med drømme på, kropsligt, meditativt, analytisk og kreativt.

- Erotiske drømme og det der kaldes modsatkønnetheden.

- Drømme og kreativitet.

 

Vi vil bede ansøgere, vi ikke tidligere har mødt, om at de medsender et par linjer om deres erfaringer med meditation, yoga og lignende.

 

Studiegruppe om drømme og meditation

Som en yderligere mulighed for at fordybe sig, vil man kunne deltage i en studiegruppe som ledes af Britta Karlshøj og Jeanette Lykkegård, og som fortsætter det arbejde og de processer der er påbegyndt i 'Drømme og meditation'.

Det er en forudsætning for at deltage i studiegruppen at man har deltaget i 'Drømme og meditation' i 2021 eller deltager i det ovennævnte forløb.

Læs mere om studiegruppen her >>

UNDERVISERE:

Hanneli marts 2021
Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.

Hun er den daglige leder af Kontemplation og underviser på retreats i Danmark og udlandet. Hun lever selv i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Peter Høeg

er mag.art., forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet. Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

PROGRAMKOORDINATORER:

Jeanette Lykkegaard_bio
Jeanette Lykkegård

er antropolog, og har skrevet ph.d. om den shamanistiske befolkningsgruppe, tjuktjerne, som lever i det østlige Sibirien. Hun er en del af teamet bag Kontemplation hvor hun har medvirket på en række kurser og retreats. Jeanette har skrevet en række artikler og blogs for Kontemplation om blandt andet nærvær, sanselighed, pædagogik og naturen.

Hun har flere års træning i nærvær og yogapraksis, sidder årligt i retreat og modtager undervisning og praksisvejledning af Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg.

Jeanette er, sammen med Britta, programkoordinator på dette online forløb. Sammen leder de to vores studiegruppe i Drømme og meditation.

Britta sh
Britta Karlshøj

er cand.pæd.pæd.psyk. med speciale i mindfulness fra Århus Universitet og psykoterapeut MPF.
Hun arbejder til daglig som privatpraktiserende psykoterapeut og har erfaring med drømmeanalyse fra mangeårige studier på Vedfeltinstituttet.

Britta er med i teamet bag Kontemplation og, sammen med Jeanette, koordinator for dette forløb. Sammen leder de to vores studiegruppe i Drømme og meditation.

PRAKTISK:

 

Kursuspris:
Prisen for de fire aftener er 1.200 kroner.
Beløbet kan, hvis man ønsker det, betales i to rater.

Kursusafgiften dækker online undervisning samt tilsendt undervisningsmateriale og lydfiler med guidede meditationer.

Datoer:
Online session 1: tirsdag den 15. februar 2022
Online session 2: tirsdag den 22. februar 2022
Online session 3: tirsdag den 15. marts 2022
Online session 4: tirsdag den 29. marts 2022

Der tages forbehold for enkelte ændringer.

Tidspunkt:
Alle møder varer fra klokken 18.45 – 21.15

Praktisk om online møder:
Forløbet finder sted på Zoom, en online samtaleplatform med en høj grad af brugervenlighed.
Som deltager vil man et par dage inden hvert møde få sendt et link og et password til vores virtuelle møderum. Alt hvad man skal gøre, er på mødetidspunktet at klikke på linket.

Er man ny i forhold til online-undervisning, vil programkoordinator, Jeanette Lykkegård, være behjælpelig også med teknikken. Ønsker du denne støtte, kan du med fordel nævne det i kommentarfeltet i forbindelse med din tilmelding, så vender vi tilbage til dig.

For at kunne deltage får man brug for: en computer, en tablet eller en telefon med et webkamera, en stabil netforbindelse og en vis ro omkring sig.

Ved hvert møde bliver der skrevet referat og de guidede meditationer optages på lydfiler. Både referat og lydfiler sendes efterfølgende til deltagerne som støtte til egenpraksis og det individuelle drømmearbejde.

 

Skriv til os:
Har du spørgsmål til forløbet, er du hjertelig velkommen til at skrive til os på kontakt@kontemplation.dk

TILMELDING TIL ONLINEFORLØBET 'DRØMME OG MEDITATION':

Du kan tilmelde dig ved at udfylde nedenstående form eller ved at sende en mail til kontakt@kontemplation.dk.

Du vil efterfølgende modtage en tilmeldingsmail med praktisk information og betalingsoplysninger.
Din plads er reserveret når vi har modtaget din indbetaling.

Der tages forbehold for enkelte ændringer.