Bliv ven med din vejrtrækning

af Hanne Linde | | 14. februar 2020

Der er helt stille. 24 elever står i rundkreds.

Det er hjerneuge på Maglegårdsskolen i Gentofte. I den forbindelse har jeg fået lov til at lave min egen version af billedkunstneren Jeppe Heins projekt:

“Breathe with Me, an art project for the world”

Jeg skal undervise alle skolens elever fra 0. – 9. klasse i åndedrættet. Mit håb er, at jeg i løbet af denne uge kan give eleverne viden om vejrtrækningen og bibringe dem kropslige sansede erfaringer.

Jeg starter med at give eleverne mulighed for at gøre fysiske erfaringer med deres vejrtrækning. Jeg har et stearinlys med. Jeg spørger dem om det er muligt at se sit åndedræt ved hjælp af et stearinlys?
”Ja, det kan pustes ud.”
”Men er der også en anden måde?”
Jeg får en elev til at tænde lyset for mig. Jeg holder en hånd på maven og tager en dyb indånding og viser hvordan jeg under en langsom udånding kan få lyset til at blafre. Meget – og lidt. Hvordan flammen bevæger sig hvis udåndingen er lang, og hvis den er kort. Jeg viser hvordan flammen slukkes hvis jeg puster for voldsomt.

Jeg rækker det tændte lys til eleven ved siden af mig. Nu skal det vandre fra elev til elev, hele cirklen rundt. Der er respekt for lyset. Alle er forsigtige. Det giver en næsten højtidelig stemning. Alle har vi en hånd på maven og trækker vejret sammen med den der skal bevæge flammen med sin udånding. Indimellem går der et sus igennem cirklen når lyset ser ud til at slukkes og så alligevel finder kraft til at lyse op igen. Det øger spændingen og opmærksomheden. Jeg er overrasket over hvor gode de er til at holde fokus og støtte hinanden.

Nogle gange når lyset en elev der er bange for at brænde sig på stearinen. Her træder den næste i cirklen til og hjælper, eller en lærer holder lyset så det bliver muligt. Det er interessant at se hvordan den enkeltes temperament kan fornemmes. Nogle har hurtige bevægelser og kan næsten ikke vente. Nogle får pustet så kraftigt at flammen går ud den første gang, mens andre er så forsigtige at flammens bevægelse bliver næsten usynlig. Der er lange fokuserede udåndinger og korte stødagtige pust. Vi får mulighed for at tale om betydningen af vores forskelligheder. Både sansning og refleksion får plads.

Herefter samles vi igen. Jeg viser dem en lille model af en hjerne. Fortæller om den 10. hjernenerve, vagus-nerven, og om hvordan vi alle ved hjælp af åndedrættet kan påvirke hjernens beroligende system. Mange af eleverne fortæller levende om hvordan de kan mærke kroppen stivne har svært ved at falde i søvn, og hvordan tankerne myldrer når de har for meget at se til, og når de har bekymringer. De fortæller også om forældre der har stress og har svært ved at slappe af, og som let bliver sure. Sammen afprøver vi igen et roligt og langsomt åndedræt og øver det at fokusere al opmærksomhed på hver ny indånding og udånding.

Vi ser et filmklip, hvor billedkunstner Jeppe Hein bruger åndedrættet til at genfinde ro. Alle ser nysgerrigt på hvordan han dypper en pensel i blå maling, laver et strøg på en indånding og et strøg på en udånding. For så at gentage øvelsen igen og igen. Indtil den hvide baggrund langsomt fyldes af ultramarin-blå penselspor.

Jeppe Hein er en internationalt anerkendt dansk billedkunstner, som for 7 år siden oplevede hvad han selv kalder et burnout. Han benyttede blandt åndedrætsmeditationer til at genfinde roen og har nu et stærkt ønske om at videregive sine erfaringer og tilbyde mennesker redskaber til at tage bedre vare på sig selv og forholde sig til sundhed og trivsel. Jeg vil i de næste to blogindlæg fortælle om bevægelsen Breathe with me, som Jeppe Hein har søsat, og om hvordan den blev udfoldet af eleverne på Maglegårdsskolen i nogle dage i sidste november, hvor alle malede deres åndedræt.

 

Foto: Gitte Tjellesen og Signe Haahr Pedersen


Min grund for at være involveret i dette er:
At jeg på andet år er ansat i Gentofte kommune som konsulent i mindfulness og relationskompetencer og med støtte fra kommunen har udviklet forløbet ”Bliv ven med din hjerne,” som er målrettet elever, fagpersonale og forældre. Udover viden om hjernen og dens følelsesregulerende systemer inddrager jeg Jes Bertelsens pentagram. Via øvelser og samtaler får eleverne bevidsthed og sansede erfaringer om krop, åndedræt, hjerte og kreativitet. Mit ønske er at nære den enkeltes essens: vande, gøde og luge. På en måde så frøet i hver enkelt elev kan få netop de lysforhold og vækstbetingelser der fremelsker hans eller hendes unikke egenart. En egenart der, når den spirer, vokser, folder sig ud og blomstrer. Giver tilbage til gartneren og hele fællesskabet. En cirkulation af ind og ud. Ligesom åndedrættet.

 


 

“Life begins with an inhale
and ends with an exhale.
In-between we all breathe
and live different lives.
And yet, each breath
keeps us together, connected,
sharing the same air.”

– Jeppe Hein

 


Hanne Linde
er billedkunstner. Hun er tilknyttet Statens Kunstfonds huskunstnerordning og er tillige uddannet mindfulness underviser. Hun har lang erfaring med at undervise både børn og voksne og er ansat i Gentofte Kommune som konsulent i kreativitet, relationskompetencer og nærværstræning.
Hanne Linde afholder efter aftale med Jeppe Hein workshops i Danmark med afsæt i Breathe with me. Se mere om Hanne her.