DET ÅBNE NÆRVÆR

Guidet meditation med

Video · 25 min

Vi er født med muligheden for at opleve os selv som hele.

Paradoksalt nok når vi bedst frem til denne helhed gennem en træning hvori vi deler os selv op og træner delene én ad gangen for derefter gradvist at lade totaliteten træde frem.

Denne bevægelse, fra den detaljerede opmærksomhed på, og bevidstgørelse af, aspekter af os selv og videre frem mod det hele menneske, demonstreres i denne meditation.

Her gennemgår og aktiverer Hanneli vores mest fundamentale grundlag, kropsfølelsen, rygsøjlen, de forskellige aspekter af åndedrættet, sansningen af omverdenen og kærlighedsfølelserne, for derefter at lade disse dele smelte sammen i den åbne bevidsthed, fyldt af nuet.

Meditationen er gennemvævet af den appel til selvomsorg, til deltagernes egen autoritet, der kendetegner Hannelis undervisning.

 

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.

Hun er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram.

Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.

Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab.

Hun er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Hanneli etablerede platformen Kontemplation i 2010.

Efterlad en kommentar