DET ÅBNE NÆRVÆR

Guidet meditation med Hanneli Ågotsdatter

Video · Varighed: 25 minutter

Vi er født med muligheden for at opleve os selv som hele.

Paradoksalt nok når vi bedst frem til denne helhed gennem en træning hvori vi deler os selv op og træner delene én ad gangen for derefter gradvist at lade totaliteten træde frem.

Denne bevægelse, fra den detaljerede opmærksomhed på, og bevidstgørelse af, aspekter af os selv og videre frem mod det hele menneske, demonstreres i denne meditation.

Her gennemgår og aktiverer Hanneli vores mest fundamentale grundlag, kropsfølelsen, rygsøjlen, de forskellige aspekter af åndedrættet, sansningen af omverdenen og kærlighedsfølelserne, for derefter at lade disse dele smelte sammen i den åbne bevidsthed, fyldt af nuet.

Meditationen er gennemvævet af den appel til selvomsorg, til deltagernes egen autoritet, der kendetegner Hannelis undervisning.

Hanneli_Agotsdatter_dejerhøj_bw

Hanneli Ågotsdatter

cand.arch., meditationslærer og psykoterapeut.
Hun er Kontemplations daglige leder og underviser på retreats i Danmark og udlandet. Hun lever selv i en vekselvirkning mellem et udadrettet arbejdsliv og tilbagetrækning i længere retreats.

Hun er en del af Vækstcenterets faste undervisergruppe, og hun modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.