shyam-mhKKPSzSkE8-unsplash

DRØMME OG MEDITATION #3

Undervisere: Hanneli Ågotsdatter og Peter Høeg

Team: Jeanette Lykkegård og Britta Karlshøj

 

Referat af tredje kursusgang - 15. marts 2022

Velkommen!

Denne gang arbejdede vi med en kreativ kontemplativ tilgang til drømme.

Vi har modtaget over 100 drømme fra jer – tak for det. Det er tydeligt for os, at gruppen fortsat åbner ned mod det ubevidste og, at der er mere tryk og større koncentration af temaer.

Det blev kort adresseret, hvad gør man, når der er mere energi.

Med en vis humor blev det eksemplificeret med, hvis en bil er din personlighed, svarer det til, at du får mulighed for at hælde brændstof på din bil, der yder 10% højere end normalt. Det giver f.eks. mere fart – i energisprog, større vibration – og det medfører, at de skrøbelige steder i bilen begynder at ’rasle lidt’. Oversat til vores personlighed kan man sige, at alle dele af os får større energi, også de mere skrøbelige sider.

Energien kan håndteres med tre forskellige tilgange:

 1. En selvudviklingsmæssig tilgang, hvor vi håndterer det relationelle ved f.eks. at erkende egen andel af konfliktmateriale mellem dig og de mennesker, du er i kontakt med.
 2. Spirituel praksis tilgang, det er det, vi hovedsageligt arbejder med i denne gruppe.
 3. En terapeutisk tilgang, hvor traumer bearbejdes, hvilket kan være nødvendig, når vi kommer ind i det Hanneli kalder ’traumespiralen’. Traumespiralen kan komme til at spærre for vores videre spirituelle praksis.

 

Når energien øges, vil vi med en spirituel tilgang arbejde med at rumme den øgede energi. Det arbejdede vi med i vores siddende meditation. Lyfilen finder du nedenfor.

Vi bevægede os videre ind i den kreative kontemplative tilgang, hvor vi skrev – og eventuelt brugte farver.

Vi arbejdede her med:

 1. Drømmens tyngdepunkt
 2. Storyline – tegnede drømmen, som en tegneserie
 3. Individuelle overvejelser – hvordan er stemningen i drømmen, hvorfra kender du den, kan du mærke den i kroppen, hvad fanger din opmærksomhed, hvad er der af gåder?
 4. Formuler en essens på én sætning.

 


Begge lydfiler finder du her:

Praksis fra Drømme og meditation, session #3: 'Kreativ, kontemplativ tilgang til drømme'

At rumme energi meditativt, med Peter

Kreativ-kontemplativ tilgang til drømme, med Hanneli

Gennemgang af drømmeessenser, Peter

Herefter fordelte vi os i breakout rooms.

Efterfølgende gav vi plads til delinger, spørgsmål og kommentarer.

 

Spørger 1: For mig var øvelsen lidt svær, da min drøm var ét still-billede. Jeg drømmer, at jeg er i Nordjylland i min fars sommerhus. Sort hus. Rød dør. Huset ligger på havbunden, og jeg tænker, hvor er havet? Jeg er forundret og det føles ildevarslende.

Respons: Vores forslag er at gå ind i hvert enkelt element af drømmen. Havbunden. Det sorte hus. Den røde dør.

Spørger: Men hvor er havet?

Respons: Det er interessant, at andre har haft det samme drømmebillede. Drømmene væver sig sammen. At man har nået havbunden, vil sige at man ser langt ned i det ubevidste. Dette kan have omkostninger.

Dette er fascinerende – men under hvilke betingelser er man nået til denne indsigt – er noget måske holdt væk? Er der en frygt for, at vandet kommer tilbage?

Spørger nikker.

Respons: Man kan sige, at klarheden er trængt ned til bunden, og der nu er en proces med at få det til at hænge sammen med hele personligheden. Sort er en høj farve. Der er meget komprimeret information i drømmen.

 


Spørger 2: Jeg havde en mærkelig oplevelse med en drøm i nat. Jeg har ikke drømt længe, så i går aftes tænkte jeg, husk nu en drøm, når nu jeg skal være i aften. Jeg drømmer, at jeg er til møde med en udenlandsk klima-minister. Fiskere kan ikke komme på havet, der er ingen fisk. Fiskerne kører på cykler og motorcykler. Jeg deltager i forhandlinger i EU om fiskekvoter. Manden for enden af forhandlingsbordet går i opløsning og forlader lokalet med bukserne ned om knæene og svingende arme.

Jeg sidder med en emotionel fornemmelse af afslutning. Diplomatiets opløsning. Jeg har en dybere frygt for, at klimahåndteringen bliver skubbet væk, ikke prioriteres pga. mere akutte sager.

Mit spørgsmål er; kan mine drømme rydde op i sansninger og information, som jeg ikke har haft tid til at tage mig af? Jeg har været udsat for voldsomme emotionelle oplevelser den sidste tid.

Respons: Man kan bede sine drømme om at afgive et svar i en presset situation. Jeg sidder med en følelse af, at der en klarhed af kollektiv karakter. Men hvad med det personlige plan? Hvor fødes klarhedsfølelsen?

Spørger 2: Til sidst i drømmen, hvor det berører mit håndværk.

Respons: Først og fremmest er det væsentligste måske, at det lykkes dit ubevidste at lave et oprydningsarbejde under det pres, du er under for tiden. Man kan spørge sig selv, hvor kommer drømmen fra? Jung sagde, at et eller andet sted sidder en meget gammel kvinde og en meget gammel mand, der har levet i 15.000 år, og det er dem, der producerer drømmene, lader noget højere komme til syne.

Hvad kunne der være af yderlig rigdom i din drøm? Fiskeren – Simon Peter – har en kontakt til det ubevidste. Presses ud i handling. Det, at diplomaten mister kontrollen, peger på vigtigheden af at drage omsorg for dig selv. Vigtigheden af at du, hvis det er muligt, beholder kontakten til dit ubevidste – havet i din drøm – og de ressourcer der findes dér (fiskene).

 


Spørger 3: Jeg vil bare gerne lige dele, at jeg sidder helt med gåsehud. Jeg har haft det samme drømmebillede som den første spørger – samme havbund.

Respons: Mon ikke vi med ydmyghed blot skal få øje på sammenvævningen af drømmene, der finder sted. Det er noget, vi normalt ikke får lejlighed til.

 


Spørger 4: Farven hvid går igen i mine drømme. Sne, hvide elefanter mv. Jeg drømmer om mennesker fra min fjernere fortid, mennesker fra min nutid er som en form. I drømmen i dag var mange mennesker. Hvid, hvad betyder det?

Respons: Den nat, hvor Buddhas mor bliver gravid, drømmer hun om en hvid elefant. Det er et højt spirituelt symbol, så det glæder man sig bare over. Det, at man drømmer om mennesker fra tidligere i sit liv er helt almindeligt – fortiden kommer igen og igen. Det, du måske kunne interessere dig for, er, hvornår er den hvide farve frosset? Hvad er det for et landskab, der er dækket af sne? Kan det have sammenhæng med at du drømmer om personer fra den fjernere fortid? Kunne det tænkes at drømmen gør opmærksom på at nu er muligt at smelte stivnede relationelle aspekter som har en historie langt tilbage i dit liv? Og nu kan ændres.

 


Spørger 5: Efter sidste session drømte jeg én enkelt drøm, derefter blev det meget energisk for mig, som om noget sad fast i solar plexus. Jeg kunne ikke gøre andet end at meditere.

Respons: Hvad gjorde, at det gik over?

Spørger 5: At jeg bliver der.

Respons: Det lyder som en vigtig erfaring. Kroppen kalder på opmærksomhed. Er der stoppet til i banerne, hvor energien gerne vil flyde, må vi blive der og gå længere ned i kroppen og finde støtte til at være i det. Ikke længere op.

Spørger 5: Da det slap, kom der en sorg i hjertet.

Respons: Metoden er den samme. Gå længere ned, find støtte.

 


Inden vi gik videre med delinger, fik vi en meget indholdsrig gennemgang af de over 100 drømme, vi sammen har sendt til Hanneli og Peter. Nedenfor er dette samlet i 9 hovedtemaer.

 

 1. 75% af os har drømme, der peger på afklaring; spirituel afklaring, behovet for valg, betydningen af autenticitet.
 2. Insistens på kontakten til det andet køn; hjertemæssig, seksuel, gensidig hjælp.
 3. Konflikter med det andet køn. Her er det vigtigt at forstå, at det basalt set er positivt, da konflikten ofte er det første trin i retning af kontakt, når et ukendt aspekt fra det ubevidste når op til bevidstheden.
 4. Ensomhed; at være isoleret og uden hjælp eller støtte. Adskillige drømme tyder på, at der er etableret kontakt til dybe og tidlige barndomsoplevelser af ensomhed og isolation. Dette er kostbart, da disse oplevelser nu vil kunne begynde at integreres.
 5. Personlighedens hus, der opgraderes f.eks. ved ’nyt orange tag’, der kommer nye ressourcer til syne.
 6. ’Cleaning up’, krig, aggression og forurening.
 7. Farver i drømme.
 8. Arketyper; dyr, elementer (vand og ild), børn.
 9. Død og alderdomssvækkelse. Heksen fra Fyrtøjet som konfrontation med den kvindelige negative arketype.
 10. Amme-billeder, næringsbilleder.

 

Der bliver desuden spurgt til det at have drømme, der gentager sig. Man kan sige, at drømmen der gentager sig, insisterer på at blive forstået. Giv den opmærksomhed og få evt. hjælp til at få øje på der, hvor du selv har blinde pletter.

 


Vi forstsætter delingerne.

 

Spørger 6: Ofte drømmer jeg vågent. Jeg har svært ved at sove og alligevel drømmer jeg. Jeg har fysiske fornemmelser og klare billeder eller ord med ud af disse drømme f.eks. ’dronningbro’.

Respons: Groundings-øvelser er vigtige. Der er et energiaspekt, der holder dig vågen, og når energien ikke kan groundes kører den rundt i kroppen, aktiverer det såkaldte astrale, det niveau hvor drømmebillederne fødes, og sætter derefter det mentale i svingninger hvad der giver såkaldte indsigter. Som dit billede af ’dronningebroer.’ Så grounding er vigtig. Motion. Ingen skærmtid inden sengetid. Faste rytmer. Noget der kan dæmpe energien frem mod søvnen. Prøv også at se ind i din fascination af disse drømmelignende billeder, der holder dig vågen, så du ikke holder dig unødig vågen af ren og skær fascination.

Spørger 6: Tak.

 


Spørger 7: Tak for det her fantastiske kursus. Jeg oplever, at der er smæk på energien. Jeg oplever, at der er pres på mit hjerte pga. situationen i Europa. Jeg har stort set ingen drømmeaktivitet. Jeg oplever, at jeg meget hurtigt kan koble mig op på energi, men støder derefter på kendte ’håndbremser’.

Jeg havde en drøm for tre år siden, der kommer op igen i denne sammenhæng. Jeg drømmer om en spirituel kvindelig lærer, jeg ikke har set før. En andel i drømmen handler om, at der er krig. Jeg skynder mig ind i en bygning, et bibliotek med spirituelle mennesker. Der er en følelsesmæssig oppustethed, der ikke gør noget godt.

I mine meditationer arbejder jeg med at tage et ansvar for ikke at bidrage med negativ energi. Jeg har en følelse af, at min bevidsthed taler til mig.

Samtidig oplever jeg, at der er afklaring på mange punkter. Det følelsesmæssige integreres i det personlige og spiller sammen med det kollektive pres.

Respons: Du havde drømmen for tre år siden?

Spørger 7: Ja, den kom tilbage til mig i tankerne. Den minder mig om, at der er et spirituelt styringsredskab for mig.

Respons: I den situation vi er i lige nu med Ukraine, klimakrise mv, kan der hurtigt ske det, at vi trækkes ud af os selv. Opgaven bliver at komme hjem til os selv igen. Det er meget svært at handle viist, når vi er ude af os selv. Hvordan kan vi have en bæredygtig væren i kaos? Ned i kroppen. Det kan være svært at holde hjertet åbent i pressede situationer. For bedre kunne det, må vi gå indad og nedad i kroppen. Når vi går op og ud beskytter vi os selv mod smerten, lidelsen. Når vi mærker indad og nedad, det kan vi ikke gøre uden omkostninger. Men der er også en mulig glæde ved at gå indad og nedad for os selv og andre. Dette er vigtigt for dig og for andre.

Spørger 7: Så jeg skal mærke det pres og håndtere det. Vil lave mere grounding.

 


Herefter sad vi et par minutter og lod indtrykkene synke ind.

 

Vi foreslår, at I fortsætter med at arbejde med denne kreative kontemplative tilgang til jeres drømme, hvis I synes, det sagde jer noget.

Vi foreslår fortsat, at I fører drømmejournal og minder os alle om at forsøge at undgå præstation i den sammenhæng.

Vi anbefaler en daglig praksis 20-25 minutter. I kan finde øvelser på vores praksisbibliotek til støtte.

De af jer, der har overskud til det, kan I sende os en essens af den mest intense drøm fra ugen, der er gået. Vi beder jer sende drømmeessenserne mandag d.28.marts til kontakt@kontemplation.dk inden kl.9.

Til sidst en hilsen til studiegruppen, som mødes på tirsdag d.22.marts, husk at I også har mulighed for at sende os drømmeessenser mandag d.21.marts inden kl.9.

 

Med åbne mikrofoner sagde vi tak for i aften og på hjerteligt gensyn tirsdag d.29.marts til vores sidste session i dette online forløb.

 

Du kan finde flere meditationer og inspiration til din videre praksis i vores

PRAKSISBIBLIOTEK.