KRONE – ROD

Guidet meditation med

Lydfil · 28 min

nicole-geri-unsplash

Det indre demokrati mellem himmel og jord.

Vi lever i en virkelighed som er præget af meget præcis adskillelse.
 Bevæger vi os indad, slipper vi gradvist nogle af disse grænser.

Det betyder at vi ikke skal vente at vi vil gøre indre erfaringer på helt samme måde som vi for eksempel kan identificere genstande i den ydre verden.

I en kanalisationsøvelse som denne er det derfor mest konstruktivt hvis du accepterer at øvelsen ikke nødvendigvis vil give bestemte slags udbytte i en helt bestemt rækkefølge, men snarere vil åbne til en proces som også er meget individuelt.

Princippet i det ydre demokrati som vi lykkeligvis lever i i vores del af verden, er, som ordet der er afledt af græsk demos, folk, og kratia, ledelse eller regering, siger, at folket, hos os i betydningningen ’alle’, bliver hørt og får indflydelse på nationens ledelse.

Som der er et ydre demokrati, er der et indre.

De to er afhængige af hinanden. Jo bedre et menneske – og en befolkning – kender sig selv, jo mere den enkelte og de mange har kontakt til, og bevidsthed om, alle sider af dem selv og deres interaktion, jo større klarhed og empati vil individet og samfundet kunne folde eksistensen ud med.

Krone – Rod inviterer til, og stimulerer, det indre demokrati. Det bevæger sig gennem hele kroppen, sammenbinder alle chakraerne og berører hele vores eksistens som den er fysisk reflekteret i kroppen: Den begynder ved issen og går ned gennem hjernens klarhed og tankevirksomhed, forbi mundens og halsens udtryksevner, ned forbi hjertet og kærlighedsevnen som den fører ned til solar pleksus’ evner til grænsesætning og gennemslagskraft og derfra gennem hara, lystcentret til bækkenbunden og dens forbindelse med tilværelsens mest fysiske aspekter, bolig og økonomi og, som Peter siger i denne guidning, ’kroppen som kød’.

Derfra vender bevægelsen og udåndingen bevæger sig samme vej tilbage og ender ved rodcenteret.

Øvelsen behandler ikke fordøjelsesprocesser og deres affaldsstoffer anderledes end hjertets kærlighedsfølelser, den lytter lige så gerne til seksualiteten som til den spirituelle forestillinger omkring hovedet, den oplever kreativiteten i halschakraet som ligeså betydningsfuldt som bagdelens tyngde.

Med denne bevægelse fra isse til kropsbund hvor kropsbevidsthed, åndedræt, nærvær og kærlig selvomsorg er forenet, berøres ideelt set hele kroppen og hele eksistensen.

Den giver os mulighed for at lytte ind til os selv, til alle dele af os selv, og tage denne lytten med hen gennem dagen.

Demokrati, folkestyre, betyder, både i sin indre og ydre form, ikke at alle bestemmer lige meget.

Det vigtige er at lytte til alle, også alle dele af sig selv, for derfra at kunne foretage valg.

I det ydre demokrati uddelegerer vi magt til regeringen. På samme måde uddelegerer vi, fra situation til situation, bestemmeret til dele af os selv: Når vi mediterer eller dyrker yoga, har vi tilegnet et tidsrum til den spirituelle del af os selv. Når vi på den ene eller anden måde udtrykker kærlighed og omsorg, har vi ladet hjertet overtage ledelsen. Og når vi insisterer på vores plads i køen i supermarkedet eller på anden måde passer på vores grænser, lader vi solar pleksus regere.

Jo større dele af os selv vi har kontakt til, jo mere nøjagtigt og kærligt kan vi uddele midlertidigt ledelsesret til de dele af os selv der er brug for netop nu.

 

Foto: Nicole Geri/Unsplash

 

 

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

Efterlad en kommentar