MORGENPRAKSIS

Guidet meditation med

Lydfil · 36 min

Bilde til morgenpraksis

Denne 36 minutters meditation med Hanneli er sammensat som en mulig måde at begynde dagen på.

Den beskriver kroppen som et udgangspunkt for nærvær.

De korte, præcise instruktioner efterfølges, gennem hele meditationen, af lange stille pauser hvori man selv kan gennemprøve og udforske det sagte.

Hanneli gennemgår hvordan vi i kroppen kan give fysisk plads til følelser, uanset deres karakter. Hvordan det er muligt at forvandle vejtrækningen til en udforskning af hvordan vi ånder i forskellige situationer, udfordrende eller positive, for derigennem at føre nærvær og klarhed ind i følelsessystemet. Hvordan man ved med opmærksomheden at følge rygsøjlen og sætte den i ganske svag bevægelse kan aktivere en oplevelse af vitalitet og kropslig helhed.

Meditationen beskriver videre hvordan man opdager det kropslige fundament for psykologiske lukninger, og hvordan man afspænder dem.

For til sidst at pege på muligheden for, med denne begyndelse på dagen, at bevæge sig ud mod omverdenen med lidt større fysisk forankret nærvær.

Denne meditation er optaget på en fordybelsesdag i stilhed på Solbakkevej 15 i Nørre Snede.

 

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.

Hun er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram.

Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.

Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab.

Hun er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Hanneli etablerede platformen Kontemplation i 2010.

Efterlad en kommentar