SPROGET, MUSIKKEN OG STILHEDEN

Meditation og kreativitet med og og

Lydfil og Video. Varighed: 15 min

Vi mennesker er født med muligheden for at bevidstgøre oplevelsen af vores krop, vores åndedræt, de empatiske følelser der reflekteres omkring hjertet, bevidstheds- eller tankerummet og den altings foranderlighed som vi kalder grundkreativitet. Fem grundlæggende aspekter af vores menneskelighed som vi kalder femkanten.

Stilhed er blevet en mangelvare.

Der er omkring os ydre støj, fra trafik, maskiner, elektronik – og en mere lavmælt, men insisterende støj fra strømmen af information.

Og der er indre støj, fra kroppen, fra følelser og tanker.

Denne meditation handler om at møde forstyrrelser. Den peger ind mod en måde at være i verden på som i sig selv rummer kontakt til en stilhed i én selv. Hvorfra det måske er muligt at møde både ydre og indre gener på en anden måde.

Instruktionen vejleder i hvordan vi kan bevæge os først fra sproget og ind i musikken. Irritabilitet og stress er knyttet til sproget og tankerne. Hanneli og Peter beskriver hvordan selve det at åbne sig mod musikken, er en bevægelse mod et område af mere fortyndet sproglighed og mindre hektisk tankevirksomhed. For derfra begynde at mærke det som i instruktionerne kaldes ‘mellemrummet mellem lydøjeblikkene’.

Denne bevægelse foregår i flere tempi: Først trænes en accept af øjeblikket, også af øjeblikkets ubehag. Ikke fordi vil skal kunne udholde og tåle alt, men for at få størst mulig klarhed over hvad der skal forandres.

Fra denne accept bevæger instruktionen sig mod åbenheden og den mulige frihed der ligger i stilheden.

Denne meditation beskriver bevidstgørelsen af femkanten. Hannelis og Peters instruktioner spiller her sammen med musikeren og komponisten Torben Westergaards bas og filmskaberen Leena Henningsens optagelser fra Norges natur. Billeder, musik og stemmer peger meditativt indad – for at kunne gå mere varmt og intenst udad.

 

 

 

Hanneli Ågotsdatter

er cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer.

Hun er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram.

Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.

Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab.

Hun er fast underviser på Vækstcenteret og modtager praksisvejledning af Jes Bertelsen.

Hanneli etablerede platformen Kontemplation i 2010.

 

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

 

Torben Westergaard

praktiserende, komponist, musiker og studielektor på Det Jyske Musikkonservatorium og Aalborg Universitet.

Ud over at komponere og spille musik er han optaget af, hvordan musik kan bruges i et bredere perspektiv på en mere mindful måde. Og hvordan kreativitets- og tilblivelsesprocesser opstår i nuet, forløber og bedst faciliteres.

Læs mere om Torben her: torbenwestergaard.com

Efterlad en kommentar