YIN YANG CIRKULATION

Guidet meditation med

Lydfil · 31 min

patrick-perkins-unsplash

Denne øvelse er én af Vækstcenterets såkaldte grundøvelser. Et udvalg af åndedrætsøvelser som har en særlig betydning for træning af sammenhængen mellem nærvær, kropsbevidsthed og vejrtrækning.

Det første sted betegnelserne ‘yin’ og ‘yang’ bruges er i femte kapitel af Forandringernes Bog, I Ching, hvis oprindelse går mere end 2000 år tilbage.

I Ching er bygget op over hexagrammer hvoraf ét betegner yin, et andet yang og resten er en kombination af disse.

Yin og yang er universelle grundkræfter der opstår som udtryk for den kosmiske urhelhed, Tao. Foreningen af yin og yang er Tao.

I sin ekstreme form rummer yin allerede yang og omvendt. Det er derfor der i det kendte yin-yang tegn, er et punkt af yang i yin og omvendt.

Så snart vi har at gøre med et udtryk og med sprog, befinder vi os i en historisk og kulturel kontekst.

Det betyder, siges det i denne guidning, at når vi udfører denne kanalisationsøvelse som kaldes Yin Yang cirkulation, så er det vigtigt at vi – samtidigt med at vi lader os inspirere af dybden i den taoistiske filosofi – ikke føler os bundet af tidligere tiders dogmatik, men selv undersøger om øvelsen giver mening for os. Og i givet fald hvilken mening.

Yin Yang cirkulation er en vejrtrækningsøvelse der udføres med en cirkulær visualisering af at åndedrættet som begynder i bunden af kroppen, fortsætter op langs hudoverfladen på ryggens bagside og slutter i et punkt bag fortænderne hvorefter udåndingen fortsætter ned over kroppens forside for at slutte hvor indåndingen begyndte, i mellemkødspunktet.

I sin guidning forklarer Peter øvelsen detaljeret. Men han understreger samtidigt hvor vigtigt det er at man giver plads til selv at tolke den kreativt. Til at give sit eget system lov og plads til at finde sin egen læsning af både øvelsens form og effekt.

Hvis man på nettet søger efter yin yang breathing finder man en lang lang række artikler, videoer og øvelsesbeskrivelser. Af åndedrættet udført stående, gående, liggende og med en stor mængde detaljer.

I vores pædagogik har vi stor respekt for præcisionen i alle disse variationer – samtidig med at vi foretrækker at give plads til at den praktiserende, når han eller hun først har lært sig én af øvelsens grundformer, selv udforsker dens muligheder – som de fremtræder og udvikles for netop ham eller hende.

Derfor giver guidningen i denne øvelse en række forslag til retninger som den kan føre én i – men ingen facit.

 

Foto: Patrick Perkins / Unsplash

 

 
 

 

Peter Høeg

er mag.art i litteraturvidenskab, forfatter og underviser i meditation, empati og kreativitet.

Han er medstifter af foreningen Børns Livskundskab, og medforfatter til bogen‚ 'Empati – det der holder verden sammen‘. 

Han bor i tilknytning til Vækstcenteret i Nørre Snede, indgår i Vækstcenterets faste undervisningsgruppe og er i træning hos Jes Bertelsen.

Efterlad en kommentar