HJERTET, SPIRITUALITET OG SEKSUALITET – MED BOB MOORE SOM LÆRER

af Martin Guldberg | | 11. juli 2019

HJERTET OG SPIRITUALITET

BLOGCAST: Indlægget er indtalt af Hanne Linde. Lyt til bloggen her (04:27):

 

Bob Moore som lærer

Ud over at være et godt eksempel var Bob en lærer med stor integritet helt generelt. Han prøvede at give redskaber til mennesker, til mig, med henblik på at overflødiggøre sig selv. Altså med henblik på, at jeg på et tidspunkt ville overtage autoriteten og selv være den, der tog ansvaret. Det gjorde jeg selvfølgelig allerede i nogen grad, men når man søger en lærer, er det jo fordi, man har en oplevelse af, at vedkommende kan hjælpe en til en dybere forståelse af sig selv og livet. Med tiden skulle man så gerne opnå en sådan dybere forståelse, at man mere og mere kan stå på egne ben – være sin egen autoritet. Jeg oplevede, at Bobs arbejde sigtede på netop dette.

Det betyder ikke – som jeg ser det – at Bob var perfekt eller ufejlbarlig. Han var et menneske, der lige som alle vi andre måtte finde sin vej i livet, træffe valg, afprøve beslutninger, træffe nye valg osv. Det er noget af det, jeg sætter pris på ved min relation til Bob. Han blev ikke ’guddommeliggjort’. Han var en mentor. Ganske vist efter min mening en mentor med stor livsvisdom og en usædvanlig dyb erfaring, viden og hjertevarme. Men han fremstillede ikke sig selv om noget særligt og forblev – selv i sin rolle som lærer – et medmenneske.

Den irske healer og meditationslærer Bob Moore boede og underviste i Danmark fra 1974 til sin død i 2008. Han har haft afgørende betydning for udviklingen af en moderne, dogmefri spiritualitet i Skandinavien. I 2018 udkom bogen Ringe i vandet, redigeret af Anette Ikast, som er en antologi om Bob Moores undervisning skrevet af en række af hans elever. Herfra stammer dette blogindlæg af Martin Guldberg.

Bobs måde at sammensætte grupper på var interessant. Ofte inviterede han nybegyndere og mennesker, der havde arbejdet mange år med sig selv, med i samme gruppe. Han underviste på en meget åben måde. Han underviste folk i at få dybere kontakt med sig selv, og jeg tror, det var det, der tiltrak folk.

I vores kultur er vi jo ofte langt fra i en dybere kontakt med os selv. Vi lever ofte i forhold til, hvad opdragelsen og kulturen har givet os af forestillinger om, hvordan man skal være, om det nu er i en religiøs kontekst eller i andre kontekster i livet. Bob forsøgte at lære folk at blive deres egen autoritet. Det synes jeg virkelig, jeg har haft gavn af, fordi det simpelthen har givet større lykkefølelse og større og større grundlæggende glæde i livet at have den tilgang – at lære at stole på sig selv og sit eget hjerte, sin egen visdom. Som min tidligere kone, Tracey, sagde:” This is my life, other people have their own lives! I am going to do my mistakes, they can do their mistakes.” På en måde synes jeg, at det var det, jeg lærte hos Bob. At få tillid til, at det, jeg fra et dybere sted var tiltrukket af, var rigtigt for mig – også selv om det gik imod andre menneskers opfattelse af rigtigt og forkert.

Som jeg har oplevet Bobs arbejde, har han i høj grad via øvelserne arbejdet på afbalancering af hele energisystemet og integration af det stof, som er fortrængt, ubevidst eller spaltet fra.
Ud af den balance er der så mulighed for, at spiritualiteten kan få mere plads og finde rodfæste eller realitet i livet. Bobs vej – som jeg ser det – handlede om at omfavne og kaste lys på alle de dele af en selv, som lå hen i mørke. Vi lavede øvelser og practices som forsøgte at forankre det spirituelle i livet, at få kontakt til det spirituelle og integrere det. På den måde sigtede arbejdet mod en integrationsproces, mod at blive et mere helt menneske og realisere de kvaliteter, det enkelte menneske besad.

I forhold til den spaltning, der i vores kultur ofte har været mellem seksualitet og spiritualitet, havde han denne gode talemåde: ”It seems to me, that sexuality is just as spiritual as spirituality is sexual”. Det kunne være et eksempel på det frisind og den integrative bestræbelse, der lå i hans arbejde. På den ene side skal hjertet og spiritualiteten med i den seksuelle udfoldelse, og på den anden side skal der være plads til legen, kreativiteten, lysten og hengivelsen i den spirituelle åbenhed. Det er ikke et enten-eller, men et både og.

Han arbejdede meget med det polære i det menneskelige energisystem med det sigte at nå en så høj grad af balance, at energisystemet ultimativt set kan begynde at åbne ind i et niveau, som er hinsides polaritet.

 

Foto af Bob Moore: Christian Helmle


 

Martin Guldberg er født i 1962 i Esbjerg. Han er sanger, manuskriptforfatter, komponist og sangpædagog. Martin er cand. phil. i Musikvidenskab og har herudover Musikpædagogisk Diplomeksamen i klassisk sang med en tillægseksamen i rytmisk sang og rytmisk sangpædagogik. Siden 2007 fastansat på Aarhus Universitet (studielektor på Musikvidenskab). Uddannet yogalærer. Martin er en del af Kontemplations team. Han er fastboende på Vækstcenteret i Nørre Snede. Læs mere om Martin HER.

Martin fulgte Bob Moores undervisning i en lang årrække, og fortæller her om denne undervisning, og om mødets, afgørende betydning for hans faglige og personlige udvikling.

Blogserien om den irske healer og lærer Bob Moore er hentet fra bogen ‘Ringe i Vandet‘. Teksten er forkortet/redigeret og tilrettelagt for Kontemplations blog.

 


 

Læs – eller lyt med til – alle seks afsnit af Martin Guldbergs serie om Bob Moore her:

AT ÅBNE FOR KÆRLIGHED

FØLELSESUNIVERSET OG DET KREATIVE UDTRYK

WALKING THE TALK

HJERTET OG SPIRITUALITET

HJERTEMOD OG VEDHOLDENHED

ÆRLIGHED, TAKNEMMELIGHED OG FORDYBELSE