INDRE NATUR – FEMKANTEN

af Michael Stubberup | | 30. april 2022

femkanten

BLOGCAST: Indlægget er indtalt af Morten Winkler. Lyt til bloggen her (07:00):


 

Dette indlæg er en introduktion til det perspektiv og træningslandskab som kaldes femkanten – om de ‘ikke-tillærte kompetencer’ – første gang beskrevet og udgivet i bogform i: “Et essay om indre frihed” af Jes Bertelsen, 2010. 

 

Femkanten er en invitation til at åbne fem ‘døre’ ind i os selv, som vi alle er fødte med kontakt til – naturlige kompetencer forankret i krop, åndedræt, hjerte, bevidsthed og livs-kreativiteten. De fem porte/døre er almene, og hviler på medfødte muligheder i vores biologi og natur. De fem områder trænes først et ad gangen og senere i kombination, så fx tre områder aktiveres samtidig.

 

DET VI ALLEREDE KAN

Afsættet og rammen for femkanten er fem kompetencer vi alle har. Der er tale biologiske og fysiologiske grund-komponenter som er til stede fra fødslen: Kroppen, åndedrættet, hjertet, vågenheden/bevidstheden og kreativitet forstået som selve oplevelsen af at være levende -umiddelbare livs-udtryk. Der er altså tale om basale forudsætninger som evolutionen har stillet til rådighed for os mennesker – og så de afledte kompetencer vi har oparbejdet i mødet med livet gennem disse fem porte.
De første et-to år af livet akkumuleres disse kompetencer som sprogløse ‘krops-energetiske plus/minus erfaringer’ – det der indgår i dannelsen af de emotionelle modeller.

Femkantens perspektiv på ‘ikke-tillærte kompetencer’ har været helt afgørende for mit arbejde med at forstå forskellen på mentale modeller og emotionelle modeller. Selve det at vi har et helt landskab i vores indre og væren i verden, som ikke er defineret ude fra kulturen og sproget. Det betyder jo ikke at kulturen – og dermed sproget og de mentale modeller ikke ‘mener’ alt muligt om disse fem områder – det er helt uundgåeligt. Det der er vigtigt, er at vi har mulighed for at åbne til et landskab, bagom de mentale modeller og sproget. At vi ved at sætte disse fem porte på den øvelsesmæssige dagsorden kan påbegynde en rejse ind mod dybereliggende – sprogløse – aspekter af den man er. Aspekter som kan medvirke til at selvorganiserende ‘natur-dynamikker’ bliver mere synlige – og at vi via dette inviteres til at fornemme mere upersonlige eller kollektive sider af en selv – fornemme mere af helheden – inde og ude.

Den samlende ramme er kroppen, som de andre fire indgår i og cirkulerer med.

Modellen er et kort over grundlæggende elementer i et mere helt menneske, og det inviterer til og beskriver måder, hvorpå det er muligt at bevæge sig ind i sig selv gennem:

  1. KROPPEN
  2. ÅNDEDRÆTTET – de energetiske bevægelser forbundet med vejrtrækningen og kontakt til det autonome nervesystem.
  3. HJERTET – tilknytning, tillid, tryghed, samhørighed.
  4. GRUND-KREATIVITETEN – den realitet at vores krop, sind og omverden opleves som værende i uafbrudt forandring.
  5. VÅGENHEDEN eller BEVIDSTHEDEN som sådan.

Ideen med femkanten er at bevægelsen dybere ind, fremmes af at man kombinerer 3 eller flere porte i samme øvelse. Som foreslået i bogen Empati – det der holder verden sammen, kan det dog være en fordel at lære dem at kende en for en.

Som det første kan man helt konkret tage kontakt til femkanten med opmærksomheden – klargøre at man mærker kroppen, lægger mærke til åndedrættet, mærker at hjertet slår (evt. ved at lægge en hånd på hjertet), registrere at man er vågen og ved bevidsthed – og til sidst oplever grund-kreativiteten gennem at man er levende – mærker energi og liv i kroppen.

Dernæst kan man vælge at fordybe sig lidt mere i hver af de fem:

1) At blive bevidst om kroppen – ved at fordele og bevæge opmærksomheden jævnt gennem kroppen for at kunne mærke den i sin helhed. Der findes en stor variation af krops-skannings øvelser, hvor man kan hente inspiration.

2) At blive bevidst om åndedrættet – ved at iagttage det uden at gribe ind. Altså lægge mærke til indåndingen, pause, udåndingen, pause, indåndingen osv.

3) At blive bevidst om hjertet – f.eks. ved at tænke på et menneske man holder af – og således aktivere følelser.

4) At blive bevidst om at man er vågen – f.eks. ved at lægge mærke til at tanker kommer og går.

5) At blive bevidst om grund-kreativiteten – ved at klargøre alle de mange måder det umiddelbart er muligt at mærke at man er levende.

Disse øvelser er direkte hentet fra eller inspireret fra øvelsesafsnittet i den før nævnte Empati-bog.

I bogen Dejlig er Jorden bringer Jes Bertelsen femkanten i relation til cirkulationerne mellem biosfæren og os – fx selve det at vi alle har en krop og trækker vejret og hvordan det hænger sammen med den større helhed. Kroppen relateres f.eks. til de to grundbehov før alt andet: mad og vand. Som inspiration bringes her en af bogens indre øvelser i sin helhed:

 

MEDITATIV INDRE ØVELSE: VANDCIRCULATION

Sæt dig til rette, og spænd af i kroppen.

Fordel bevidstheden ud i kroppen – i hele kroppen – og mærk eller forestil dig så fornemmelsen af vand, af cirkulationen af vand i dig selv.

Fornem, at vand cirkulerer igennem alle levende væsener, planter, dyr, mennesker – og i hele det globale system, i helheden. I hele det globale system cirkulerer vandet på denne måde – og det strømmer igennem alle individer.

Lad bevidstheden hvile afslappet med fornemmelsen af vandcirkulationens uafladelige bevægelse på kloden og igennem alle levende væsener.

 


 

Michael Stubberup, cand.mag og leder af SYNerGAIA.

Medstifter og næstformand af Foreningen Børns Livskundskab. Han har 20 års erfaring som leder. Etablerede i 1999 SYNerGAIA Rehabilitering og er i dag arbejdende bestyrelsesformand. Har sideløbende stået for udvikling og efteruddannelse i SYNerGAIA Innovation. Sammen med Steen Hildebrandt har han desuden stiftet Sustainable Co-Creation. Michael er en del af Vækstcenterets faste undervisere.

 

Dette indlæg er det femte og sidste i serien af uddrag fra Michael Stubberups bog Social Bæredygtighed – Traumers hverdagsudtryk – og genopretning af balance tilrettelagt for Kontemplations blog.

Herunder finder du links til de fire første indlæg i serien om Traumers hverdagsudtryk:

OVERLEVELSESSYSTEMET i MENNESKET

 

DEN POLYVAGALE TEORI

 

TRAUMER OG GENOPRETNING AF BALANCE OG RESILIENS

 

GEARSKIFT til indre forankring